Vinh Phuc ICD Logistics Center มีขนาดถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มต้นเครือข่าย ASEAN Smart Logistics

“Super Port” Vinh Phuc มีทุนลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยความสามารถในการขนส่งสินค้าที่ออกแบบประมาณ 530,000 TEU จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่ของเวียดนาม โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเชีย

Vinh Phuc - trung tam dich vu logistic moi cua Viet Nam

Vinh Phuc ICD Logistics Center

โครงการดังกล่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกและนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ลี เฮียนหลง โดยมอบหมายให้ T&T Group (เวียดนาม) และ YCH Holdings (สิงคโปร์) เป้นผู้ลงทุนด้วยขนาดมากกว่า 83 เฮกตาร์ และงบประมาณการลงทุนถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐและความสามารถในการขนส่งสินค้าที่ออกแบบประมาณ 530,000 TEU

"Sieu cang" Vinh Phuc - vien gach hong xay dap nhip cau hop tac ASEAN
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกได้เปรียบเทียบโครงการนี้เหมือนก้อนอิฐสีชมพู ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสะพานความร่วมมืออาเซียนและเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่าต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเวียดนามโดยทั่วไปและขององค์กรทำธุรกิจโดยเฉพาะ

“ปัจจุบันต้นทูนด้านโลจิสติกส์อยู่ประมาณ 17% ของ GDP เทียบเท่ากับ 42 พันล้านเหรีญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของ GDP ต้นทูนด้านโลจิสติกส์ที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทาน” – นาย Do Quang Hien เป็นประธานและเป็นผู้จัดการของ T&T Group – ผู้ร่วมลงทุนของโครงการ Vinh Phuc ICD Logistics Center กล่าว

ด้วยความหวังจะเป็นจุดที่สำคัญที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและส่งออกสินค้า การปรากฏตัวของ “Super Port” – ICD Vinh Phuc Logistics Center จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามในตลาดเอเชียและตลาดโลก

“siêu cảng" – Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc

เริ่มต้นเครือข่าย ASEAN Smart Logistics

khoi dong mang luoi Logistic thong minh ASEAN
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประธานอาเซียน 2020 และคณะผู้แทนทำพิธีเปิด ASEAN Smart Logistics Network – ASLN ที่เมืองฮานอย ภาพถ่าย: Thong Nhat – VNA
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 โครงสร้างพื้นฐานของ Smart Logistics จะช่วยขจัดปัญหาคอขวดที่เป็นการกดดันเรื่องเวลาและการขนส่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานแต่ละประเทศในอาเซียนและปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละประเทศในภูมิภาค Vinh Phuc ICD Logistics Center เป็นการนำแนวคิดของห่วงโซ่การเชื่อมต่อโลจิสติกส์อัจฉริยะระดับภูมิภาคที่ได้เสนอโดย Dr. Robert Yap (ประธานกรรมการบริหารของ YCH Group)

หวังว่านี่จะเป็น “แท่นเปิดตัว” สำหรับเศรษฐกิจของเวียดนาม สิงคโปร์ และกลุ่มอาเซียนที่จะ “เริ่มต้น” ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา: Vietnam Economic Times VnEconomy

แบ่งปัน

error: Content is protected !!