DELCO与DAINESE业主合作进行机电系统与智能工厂的设计和施工

太原安平工业区的保险、摩托车保护和冒险运动工具制造工厂项目是越南的一个大型欧洲工厂项目,对质量要求非常高。机电系统在一个非常紧迫的时间表。 签订合同后,DELCO项目的整个负责团队立即开始实施,但仍面临诸多困难,因为业主主要是远程工作,而且是第一次。作为在越南的第一笔投资,双方技术交流面临诸多障碍。 截至目前,该项目正进入技术冲刺阶段。

和我们一起参观施工工厂为了更新越南建设的欧洲工厂项目的进度:

一些特色图片:

Tổng thầu cơ điện Việt Nam

Tổng thầu cơ điện Việt Nam

更新进度和施工质量的会议气氛非常紧张

Cuộc họp offline xây dựng dự án nhà máy Dainese

无论是线下会议…..

Cuộc họp online xây dựng dự án nhà máy Dainese

…或在线会议,每个人都必须保持认真和专注的精神

实际上,该项目仍在确保向业主承诺的进度和质量。虽然,管理层还是提醒大家要注意每一个小细节,因为对于一个机电零件量大的项目,一个失误就会极大地影响项目进度以及产线的稳定性。

Thi công các đường ống nén khí, ống Chiller, Boiler. 

施工压缩空气管道、Chiller, Boiler。

Thi công tại khu vực nhà 2B dự án nhà máy Dainese

2B厂区施工

Thi công tại khu vực nhà B1 dự án nhà máy Dainese

1B厂区施工

无论是与供应商合作还是与分包商团队合作,DELCO 工程师都保持着强烈的完美主义精神,以确保最佳的最终质量。

Kiểm tra kế hoạch làm việc của thầu phụ

检查分包商的工作计

Kiểm tra chất lượng mài sàn dự án nhà máy Dainese

检查地坪打磨质

Đội ngũ nhân sự của dự án làm việc bất kể ngày đêm để hoàn thành dự án

该项目的人事团队夜以继日地工作等等

Cố gắng hoàn thiện dự án nhà máy Dainese trước tết 2020

大家都在尽力而为!

DELCO将通过网站、 DELCO Construction Youtube频道Fanpage DELCO Construction持续更新项目进展。

请继续关注我们的结果!

分享