การฝึกอบรมภายในของ DELCO ในปี 2024: อัปเดตข้อกำหนดและเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ ในงานก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมภายในประจำปีของ DELCO ในปี 2024 ได้จัดขึ้น 5 วันที่ DELCO Farm โดยมีการเข้าร่วมของคู่ธุรกิจ ผู้ผลิต วิศวกรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ DELCO Team ทั้งหลาย


กิจกรรมการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมได้จัดทุกๆ ปี แต่ในแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกันเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในปีนี้ DELCO จัดงานฝึกอบรมด้วยหัวข้อ “อัปเดตข้อกำหนดและเทคโนโลยใหม่ต่างๆ ในงานก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรมปี 2024”

จากการฝึกอบรมแต่ละปี DELCO จึงมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และวิศวกรของ DELCO มีความรู้ครบถ้วนทางด้านกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยให้คำแนะนำนักลงทุนและคุณลูกค้าอย่างดีที่สุดในระหว่างดำเนินการ – ก่อสร้างโครงการ

ในงานการฝึกอบรมประจำปี DELCO กับคู่ธุรกิจและผู้ผลิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนหารือกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรมปี 2024

แลกเปลี่ยนหารือกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำพื้นพิเศษ การข้ามจังวะ ลดความสูงของโครงสร้าง ซึ่งเหมาะสมกับโครงการสร้างโกดัง สร้างอาคารผลิตขนาดใหญ่ คลังสินค้าที่มีเลนถนนแคบม อาคารผลิตที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง…

DELCO และผู้เชี่ยวชาญของ SAMSUNG Electronics แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกี่ยวกับแนวโน้มของการออกแบบ – ติดตั้งระบบ HVAC รวมถึงการนำระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดลม chliller…มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน

งานแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโรงงานที่ชาญฉลาดและแนวโน้มใหม่ในการประยุกต์ใช้กับการออกแบบ -ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์…

หนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญของแผนการฝึกอบรมปี 2024 ของ DELCO คือมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ส่งเสริมแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานในบริบทสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและงานก่อสร้างที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ DELCO สำเร็จในการจัดงานฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเทคนิคและยกระดับความสามารถเฉพาะด้านให้กับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของ DELCO Team

อ่านเพิ่ม: DELCO ศึกษาและแลกเปลี่ยนกับกับ Bluescope เวียดนามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เหล็กรีดเย็นในการออกแบบอาคารอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่ม: DELCO ร่วมมือกับนักลงทุน VSUN อีกครั้งในโครงการที่สำคัญที่จังหวัด Phu Tho

 

แบ่งปัน