การฝึปอบรมภายในของ DELCO ในปี 2023

เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2023 DELCO ได้จัดการฝึกอบรมภายในที่ DELCO Farm – Thuan Thanh – Bac Ninh นี่คือกิจกรรมประจำปีที่ DELCO จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน

รอบการฝึกอบรมครั้งแรกของปี 2023

เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2023 DELCO ประสบความสำเร็จในการจัดการฝึกอบรมครั้งแรกของปีด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วนคือ: ทักษะการบริหารจัดการงานโดยทั่วไป การบริหารจัดการงานที่หน้างานโดยเฉพาะและปัญหาการสื่อสารและความปลอดภัยของแบรนด์

เนื้อหาการฝึกอบรมได้ผู้สอนของ DELCO ลงทุนทั้งเวลาและความพยายามเพื่อจัดเตรียมไว้อย่างละเอียด เพื่อเนื้อหานั้นทั้งเข้าใจได้ง่าย ทั้งสร้างแรงบันดาลใจได้มากที่สุด

การฝึกอบรมภายในปี 2023: เพิ่มระดับความสามารถเฉพาะด้าน

DELCO ให้ความสำคัญในการพัฒนาการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมบุคลากรภายในอย่างเป็นระบบและมีแผนระยะยาวเพื่อวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การฝึกอบรมภายในเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีที่สำคัญสำหรับบริษัท

ปี 2023 ทีมงาน DELCO ได้จัดสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงลึกในทางเฉพาะด้าน แลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายในด้านก่อสร้างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่และโซลูชั่นใหม่ๆ ในการก่อสร้าง…เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้างให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละเจ้า เหมาะสมกับเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง โปรแกรมการฝึกอบรมใช้เพื่ออบรมให้แก่บุคลากรระดับบริหารจนถึงอบรมให้พนักงานทั้งหมดของบริษัท อบรมแต่ละแผนก…โดยอาศัย 2 ปัจจัยประกอบกันคือ การเรียนรู้ ควบคู่ไปกับ การปฏิบัติการฝึกอบรมต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานจริง เอื้ออำนวยให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเอง

สมาชิกทุกคนของ DELCO team ให้ความสำคัญในการสร้างทักษะใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสามารถปรับระดับความสามารถของตนเองในบทบาทที่ท้าทายมากขึ้น

แบ่งปัน