ควบคุมดูแลการก่อสร้าง – บริหารคุณภาพ

ควบคุมดูแลการก่อสร้าง – บริหารคุณภาพ

ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของงาน...

giam sat quan ly chat luong xay dung

ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของงาน…
เพราะเคยดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการมาก่อน Delco จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างตลอดจนการบริหารบุคลากรด้านเทคนิค ในตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา ควบคุม – บริหารคุณภาพการก่อสร้าง Delco ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ควบคุมแต่ละรายการของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพของโรงงานที่สมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาต่อลงทุน

Delco ใช้กระบวนการควบคุมดูแล – บริหารคุณภาพการก่อสร้างโครงดารตาม PDCA ในระบบ ISO 9001 และ 14001

กระบวนการควบคุมดูแล– บริหารคุณภาพ - (QC)
โครงการของ DELCO

โดยการใช้วงจรนี้อย่างเคร่งครัด DELCO ค่อยๆ ปรับคุณภาพการก่อสร้างแต่ละรายการในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ลดอัตราความผิดพลาด และยังคงเพิ่มผลผลิต ความแม่นยำในโครงการต่อ ๆไปเพื่อนำคุณภาพสูงสุดมาให้กับโครงการ