giam sat quan ly chat luong xay dung

Trong mọi công trình dự án của DELCO, chúng tôi luôn duy trì một team QC – Quản lý chất lượng, hoạt động độc lập với tất cả các Ban chỉ huy công trường, triển khai quy trình giám sát chất lượng thi công một cách khách quan, theo chu trình PDCA trong hệ thống ISO 9001 và 14001, kiểm soát sát sao từng hạng mục dự án.

Toàn bộ quá trình thi công sẽ được cập nhật cho khách hàng theo tuần và được tổng hợp trên báo cáo chung, đảm bảo tiến độ và chất lượng do chủ đầu tư yêu cầu.

QUY TRÌNH GIÁM SÁT – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC) CÔNG TRÌNH TẠI DELCO

LÊN KẾ HOẠCH (PLAN)

Xác định đầy đủ các hạng mục thi công, trình bày trong defect list một cách rõ ràng và chi tiết, để thực hiện tuần tự, tránh bỏ sót các hạng mục nhỏ; cụ thể hóa tiêu chí đánh giá và phương pháp đo lường chất lượng, thẩm mỹ của từng hạng mục; dựa vào các tiêu chuẩn trên, có kế hoạch chi tiết về tiến độ và nguồn nhân lực phụ trách, kiểm tra và báo cáo chất lượng thi công sát sao.

TRIỂN KHAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (DO)

Triển khai đánh giá, kiểm tra chất lượng thi công các hạng mục công trình xây dựng tại hiện trường theo defect list. Đánh dấu, chụp ảnh lại các lỗi, khiếm khuyết chưa đạt nếu có. Họp bàn phương án giải quyết, khắc phục và triển khai khắc phục.

KIỂM TRA SAU KHI KHẮC PHỤC (CHECK)

Kiểm tra lại hạng mục đã được khắc phục; đo lường, đánh giá xem đã đạt yêu cầu ban đầu hay chưa. Chỉ khi Bộ phận Quản lý chất lượng thi công công trình xác nhận đạt yêu cầu, người phụ trách mới được kết thúc công việc đó.

THAY ĐỔI, TỐI ƯU LẠI QUY TRÌNH (ACT)

Sau khi đã hoàn thành các công việc đạt yêu cầu, toàn bộ Ban chỉ huy và các kỹ sư họp tổng kết rút kinh nghiệm và đưa ra các thay đổi, tối ưu trong công việc để tránh lặp lại các lỗi, tăng chất lượng thi công, giảm nguy cơ sai sót cho các công việc tương tự ở các công trình khác.

Nhờ việc áp dụng chu trình này một cách chặt chẽ, DELCO từng bước tối ưu chất lượng thi công từng hạng mục trong quá trình xây dựng, giảm tỷ lệ sai sót và tiếp tục tăng năng suất, độ chính xác ở các dự án tiếp theo, để đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình.