Giám sát thi công – quản lý chất lượng xây dựng công nghiệp

GIÁM SÁT THI CÔNG - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Cẩn trọng từng chi tiết nhỏ nhất

giam sat quan ly chat luong xay dung

Trong mọi công trình dự án của DELCO, chúng tôi luôn duy trì một team QC – Quản lý chất lượng, hoạt động độc lập với tất cả các Ban chỉ huy công trường, triển khai quy trình giám sát chất lượng thi công một cách khách quan, theo chu trình PDCA trong hệ thống ISO 9001 và 14001, kiểm soát sát sao từng hạng mục dự án.

Toàn bộ quá trình thi công sẽ được cập nhật cho khách hàng theo tuần và được tổng hợp trên báo cáo chung, đảm bảo tiến độ và chất lượng do chủ đầu tư yêu cầu.

QUY TRÌNH GIÁM SÁT - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC)
CÔNG TRÌNH TẠI DELCO

Nhờ việc áp dụng chu trình này một cách chặt chẽ, DELCO từng bước tối ưu chất lượng thi công từng hạng mục trong quá trình xây dựng, giảm tỷ lệ sai sót và tiếp tục tăng năng suất, độ chính xác ở các dự án tiếp theo, để đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình.