Giám sát thi công – quản lý chất lượng xây dựng công nghiệp

GIÁM SÁT THI CÔNG - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Cẩn trọng từng chi tiết nhỏ nhất

giam sat quan ly chat luong xay dung

Từng thực hiện nhiều công trình lớn, Delco nắm rõ chuyên môn về xây dựng cũng như quản lý nhân sự kỹ thuật. Quy trình tư vấn, giám sát – quản lý chất lượng thi công xây dựng tại Delco được thực hiện chặt chẽ, giúp kiểm soát sát sao từng hạng mục của dự án, đảm bảo chất lượng thi công xây dựng các nhà máy, nhà xưởng công nghiệp hoàn thiện như đã cam kết với chủ đầu tư.

Delco triển khai quy trình giám sát- quản lý chất lượng thi công công trình theo chu trình PDCA trong hệ thống ISO 9001 và 14001.

QUY TRÌNH GIÁM SÁT - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC)
CÔNG TRÌNH TẠI DELCO

Nhờ việc áp dụng chu trình này một cách chặt chẽ, DELCO từng bước tối ưu chất lượng thi công từng hạng mục trong quá trình xây dựng, giảm tỷ lệ sai sót và tiếp tục tăng năng suất, độ chính xác ở các dự án tiếp theo, để đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình.