คำถามที่มักจะเจอเกี่ยวกับการเข้าประเทศเวียดนาม (อัปเดตล่าสุดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564)

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาหรือไม่

ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ชาวต่างชาติและครอบครัวในกรณีต่างๆ เช่น นักการทูต นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานระดับสูง เจ้าหน้าที่ และพนักงานโครงการสำคัญ…  ได้เข้าประเทศเวียดนาม

เวียดนามกำลังวางแผนที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือเดินทางวัคซีน จุดแรกๆ ปฏิบัติแผนนี้คือ Phu Quoc (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564), Ha Long (Quang Ninh), Hoi An (Quang Nam), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong) เวียดนามคาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่กลางปี 2565

ข้อจำกัดการเดินทางในเวียดนาม

จังหวัด Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang และจังหวัดต่างๆ ที่ถือว่าควบคุมการแพร่ระบาดโควิดได้แล้วจะค่อยๆ เปิดตัวกลับมา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดได้ฟื้นกลับมาในจังหวัดที่อยู่เขต 1 เขต 2 เขต 3 ผู้โดยสารต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และจะต้องตรวจโควิดเมื่อมีอาการ ไอ, มีไข้, อ่อนเพลีย, เจ็บคอ…เท่านั้น

สำหรับผู้ที่จะไป/มาโฮจิมินห์ จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประจำตัว เอกสารพิสูจน์กิจกรรมที่มาทำในโฮจิมินห์ (เป็นผู้บริหาร เป็นพนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ ….) ใบรับรองฉีดวัคซีนครบและใบรับรองติดลบกับโควิด-19 ภายใน 72 ชม.

ดูเพิ่มเติม ระดับสถานการณ์โควิดของ 63 จังหวัดในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางฮานอย – โฮจิมินห์ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากโฮจิมินห์ เกิ่นเทอ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องแสดงผลการทดสอบ COVID-19 PT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามยังคงมีจำกัด ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยทางอากาศจำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีข้อมูลเที่ยวบินและเอกสารการเดินทางที่ต้องใช้ นโยบายการกักตัว… กับตัวแทนขายตั๋วเครื่องบิน

การตรวจ Covid-19

ตรวจ Covid-19 ที่ไหน

ปัจจุบันมีหน่วยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 91 หน่วยในเวียดนาม รวมทั้งตรวจ PCR และการตรวจเร็ว ซึ่งกระจายตามโรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์สุขภาพใน 63 จังหวัดและหนึ่งเมือง โรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลบางแห่ง เช่น โรงพยาบาล Hong Ngoc, โรงพยาบาล Thu Cuc, โรงพยาบาล Medlatec, โรงพยาบาล Gia An, โรงพยาบาล Viet Phap, โรงพยาบาล Vinmec…

การตรวจแบบไหนได้ยอมรับ

ปัจจุบัน ในทุกจังหวัดของเวียดนามยอมรับทั้งผลการตรวจ PCR และการตรวจเร็ว อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเวียดนามควรตรวจสอบให้ละเอียดข้อมูลและนโยบายของท้องถิ่นที่จะมาอยู่อาศัยหรือเดินทางเพื่อเตรียมใบตรวจที่เหมาะสมที่สุด

กักตัวในเวียดนาม

ชาวต่างชาติต้องกักตัวนานแค่ไหน

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ Le Thi Thu Hang กล่าวว่า เวียดนามยอมรับหนังสือเดินทางวัคซีน (ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบจำนวน) ของ 72 ประเทศและภูมิภาคในทั่วโลก ดังนั้นผู้มีหนังสือเดินทางวัคซีนจึงสามารถลดระยะเวลากักตัวลงเหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน

บางกรณีที่พิเศษ เช่น นักลงทุน พนักงานระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ… ควรเพิ่มหนังสือเดินทาง/ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนในเอกสารขอวีซ่าเพื่อลดเวลาในการพิจารณาเอกสาร

การอยู่อาศัยในเวียดนาม

ข้อควรทราบเมื่ออยู่ในเวียดนาม

ปัจจุบัน เมืองใหญ่ๆ เช่น ฮานอย และดานัง ได้ผ่อนคลายการเว้นระยะห่างในสังคม ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดใหม่ รวมทั้งร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านตัดผม การขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทางและแท็กซี่ กลับมาทำงานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ฮานอยได้อนุญาตให้บุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ในนั้นมี โฮจิมินห์ซิตี้และดานัง ได้ติดตามสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านแทนที่กักตัวแบบรวม

ใน โฮจิมินห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ธุรกิจสาขาต่างๆ ได้กลับมาเปิดทำการ คาดว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม โฮจิมินห์จะทดสอบให้เปิดบริการร้านอาหารในสถานที่บางแห่งในเขตสีเขียว (เขต)

แบ่งปัน

error: Content is protected !!