ข้อกำหนดล่าสุดปี 2023 เกี่ยวกับการเข้าประเทศเวียดนาม

ชาวต่างชาติก่อนเข้าประเทศเวียดนามต้องเข้าใจอย่างชัดเจนในข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศที่มีผลบังคับใช้ปี 2023 เพื่อขั้นตอนการเข้าประเทศอเป็นไปย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารการเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ

ตามข้อกำหนดการเข้าประเทศเวียดนามในมาตรา  20 กฎหมายเลขที่ 47/2014/QH13 ชาวต่างชาติเมื่อเข้าประเทศเวียดนามจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติในเวียดนาม ประเภทวีซ่าที่ใช้เพื่อเข้าประเทศเวียดนามที่มักจะเจอปัจจุบัน เช่น: 

 • วีซ่าท่องเที่ยว (DL) มีอายุไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าธุรกิจ (DN1, DN2) มีอายุไม่เกิน 01 ปี
 • วีซ่าการลงทุน (DT1, DT2, DT3, DT4) มีอายุจาก 01 ปีถึง 05 ปีแล้วแต่วีซ่าที่ชาวต่างชาติอยากขอ
 • วีซ่าการทำงาน (LD1, LD2) มีอายุไม่เกิน 02 ปี

ชาวต่าวชาติหลังจากเข้าประเทศเวียดนามจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพวัตนธรรมเวียดนามและต้องดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเข้าประเทศ ถ้าหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอาจจะถูกปรับทางปกครองหรือลงโทษทางคดีอาญา

ข้อกำหนดล่าสุดปี 2023 เกี่บวกับขั้นตอนการเข้าประเทศ

เข้าประเทศโดยใช้วีซ่าลงทุน

ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศโดยใช้วีซ่าลงทุนสามารถเข้า ออกประเทศครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกำกนดในวีซ่า ผู้ที่มีวีซ่าการลงทุน DT1, DT2, DT3 สามารถทำบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวเพื่อเข้าออกประเทศได้อย่างสะดวกโดยไม่ถูกจำกัดจำนวนครั้งที่เข้าออกประเทศตามวีซ่า
นอกจากนั้น ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าการลงทุนอาจจะได้รับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เช่น ยกเว้นหรือลดภาษี สนับสนุนที่ดิน สินเชื่อ การอบรม ถ่ายโอนเทคโนโลยี….

อ่านข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าการลงทุนที่: ขั้นตอนการขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ – อัปเดตล่าสุดปี 2023

เข้าประเทศโดยใช้บัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว

บัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวจะช่วยชาวต่างชาติสามารถเข้าประเทศเวียดนามหลายครั้งโดยไม่ต้องขอวีซ่าทุกครั้งที่เข้าประเทศ โดยเฉพาะถ้าหากชาวต่างชาติทีวีซ่าการลงทุนแล้วจะสามารถขอบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวที่มีอายุถึง 10 ปี (DT1) ถึง 05 ปี (DT2) หรือ 03ปี (DT3) ซึ่งช่วยทำให้การเข้าประเทศได้ง่ายขึ้น อยู่อาศัยและทำงานในเวียดนามได้ระยะยาว

เข้าประเทศโดยใช้บัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว

เมื่อชาวต่างชาติอยากขอบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายเวียดนามปัจจุบัน
 2. หลังจากเตรียมเอกสารครบ ชาวต่างชาติจะต้องส่งเอกสารไปที่สำนักงานควบคุมคนเข้าออกในประเทศเวียดนาม ถ้าเอกสารครบถ้วนเจ้าหน้าที่รับเอกสารจะพิมพ์และออกหนังสือนัดวันที่ส่งผลการพิจารณาให้กับชาวต่างชาติ
 3. ถัดไปเจ้าหน้าที่รับเอกสารจะเก็บค่าธรรมเนียมและส่งใบเสร็จรับเงินให้กับชาวต่างชาติหรือแจ้งผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติหรือพอร์ทัลบริการสาธารณะกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์และรับใบเสร็จออนไลน์
 4. เอกสารจะได้พิจารณาและออกบัตรให้กับชาวต่างชาติภายใน 5 วันทำงานหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (จากวันจันทร์ถึงเช้าวันเสาร์ทุกอาทิตย์ยกเว้นวันเทศกาลหรือปีใหม่)
 5. ถึงวันที่นัด ชาวต่างชาติต้องไปที่สำนักงานควบคุมคนเข้าออกประเทศพร้อมกับหนังสือนัด เอกสารประจำตัวและใบเสร็จการจ่ายเงินเพื่อเพื่อรับบัตร

เข้าประเทศโดยใช้ อี- วีซ่า (วีซ่าออนไลน์)

อี – วีซ่าเป็นวีซ่าประเภทได้ออกให้กับชาวต่างชาติผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและง่ายขึ้นซึ่งสามารถใช้ได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งและอายุไม่เกิน 90 วัน:

  1. ชาวต่างชาติต้องใส่ข้อมุลยื่อขออี-วีซ่าที่แบบฟอร์มนี้ 
  2. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนคุณจะได้รับอีเมลแจ้งมา
  3. หลังจากนั้นชาวต่างชาติจะได้จ่ายค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าออนไลน์ตามอีเมลที่แจ้งมา
 • หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้วชาวต่างชาติจะได้รับสหัสออนไลน์และพิมพ์วีซ่าออนไลน์เพื่อเข้าประเทศเวียดนาม
 • เวลาเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจหนังสือเดินทางและวีซ่าออนไลน์ ถ้าถูกต้องจะมีการประทับตราในหนังสือเดินทางและชาวต่างชาติได้รับอนุญาตเข้าประเทศเวียดนาม 

รายการประตูชายแดนที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศโดยใช้อี – วีซ่าได้กำหนดชัดเจนในตารางนี้

ในกรณีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในเวียดนามยื่นขอวีซ่าออนล์ให้กับชาวต่างชาติก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอบัญชีเข้าระบบและลงทะเบียนใช้ลายเซ็นออนไลน์ หลังจากนั้นจะได้ออกบัญชีให้ภายใน 3 วันทำงาน

ถัดไปการลงทะเบียนและส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าออนไลน์ให้ชาวต่างชาติจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ใช้บัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกข้อมูลครบถ้วนของชาวต่างชาติแต่ละคนที่องค์กรจะเชิญหรือรับประกันให้
 3. ใช้ลายเซ็นออนไลน์เพื่อยืนยันข้อมูลที่ยื่อขอ
 4. จ่ายค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าออนไลน์ (หมือนข้างบน)
 5. ผลที่ได้คือรหัสออนไลน์เพื่อพิมพ์วีซ่าออนไลน์หลังจากนั้นเข้าประเทศเวียดนามตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

เข้าประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า

ตามมติฉบับ 128/NQ-CP 2023 มี 13 ประเทศที่ได้เข้าประเทศเวียดนามโดยไม่ต้องใช้วีซ่า รายละเอียดคือ

ลำดับประเทศระยะเวลพำนักชั่วคราว (วัน)
    1เยอรมนี45
    2ฝรั่งเศส45
    3อิตาลี45
    4สเปน45
    5สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ45
    6รัสเซีย45
    7ญี่ปุ่น45
    8เกาหลี45
    9เดนมาร์ก45
    10สวีเดน45
    11นอร์เวย์45
    12สาธารณรัฐฟินแลนด์45
    13สาธารณเบลารุส45

ประเทศที่เข้าเวียดนามโดยไม่ต้องใช้วีซ่า

พลเมืองจากประเทศเหล่านี้สามารถเข้าเวียดนามโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ไม่ว่าเป็นหนังสือเดินทางประเภทไหนก็ตาม ไม่ว่าเข้าด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามและเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยระยะเวลาพำนักไม่เกิน 45 วันถ้าหนังสือเดินทางถูกต้องและมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ตั๋วเดินทางไป – กลับหรือไปต่อยังประเทศอื่นและไม่ใช่ผู้ที่ถูกห้ามหรือถูกจำกัดการเข้าประเทศเวียดนาม

นอกจากนั้น พลเมืองของประเทศอยู่ในกลุ่ม ASEAN ก็จะไม่ต้องใช้วีซ่าถ้าเข้าพำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน ไม่ว่าเข้าด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม

 

ลำดับ

ประเทศ

ระยะเวลาพำนักชั่วคราว (วัน)
  1บรูไน14
  2พม่า14
  3ฟิลิปปินส์21
  4กัมพูชา30
  5ไทย30
  6มาเลเซีย30
  7สิงคโปร์30
  8อนโดนีเซีย30
  9ลาว30

ประเทศในกลุ่ม ASEAN ได้ยกเลิกการใช้วีซ่าเมื่อเข้าประเทศเวียดนาม

ก่อนเข้าประเทศเวียดนาม:

 1. ชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่: ใบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม NA9   01 ใบหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอายุใช้งานอีกอย่างน้อย 01 ปี รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 4cmx6cm จำนวน 02 รูปและเอกสารพิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ได้รับหนังสือยกเว้นวีซ่าเพื่อยื่น
 2. หากชาวต่างชาติกำลังอาศัยที่ต่างประเทศก็จะยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในประเทศนั้น หากกำลังอยู่ในประเทศเวียดนามก็จะยื่นเอกสารที่สำนักงานควบคุมคนเข้าออกประเทศ
 3. เจ้าหน้าที่รับเอกสารจะออกหนังสือนัดคืนผลและชาวต่างชาติตะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและจะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือแจ้งผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติหรือพอร์ทัลบริการสาธารณะกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์หรือรับใบเสร็จออนไลน์
 4. เอกสารจะได้พิจารณาอย่างเร็วภายใน 05 วันทำงานนับจากวันได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน
 5. ชาวต่างชาติมารับผลที่สำนักงานควบคุมการเข้าออกประเทศจะต้องนำหนังสือนัดและเอกสารประจำตัวเพื่อจะตรวจสอบและเปรียบเทียบ

ขั้นตอนศุลกากรเมื่อเข้าประเทศเวียดนาม

ชาวต่างชาติเมื่อเข้าประเทศเวียดนามจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าประเทศที่ประตูชายแดนศุลกากรเกี่ยวกับสกุลเงิน สินค้าและประเป๋าเดินทาง ขั้นตอนที่ชาวต่างชาติต้องดำเนินการ ได้แก่:

ขั้นตอนการแลกเงิน

ชาวต่างชาติเมื่อเข้าประเทศเวียดนามผ่านประตูชายแดนระหวางประเทศจะต้องสำแดงถ้านำหนังสือเดินทางและเงินสดมากกว่า 5.000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากับ 15.000.000 ด่อง

หากต้องการนำเงินสดมาชาวต่างชาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีสกุลเงินต่างประเทศของตน ชาวต่างชาติจะได้รับใบสำแดงเข้าประเทศและดำเนินการตามขั้นตอนที่ศุลกากรที่ประตูชายแดน

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า

ชาวต่างชาติเมื่อเข้าประเทศเวียดนามจะต้องสำแดงศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าและประเป๋าเดินทางที่นำมา การตรวจสอบสินค้าจะช่วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบประเภท จำนวน คุณภาพ มูลค่า…ของสินค้าเพื่อกำหนดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายและทราบว่าสินค้าอยู่ในรายการถูกห้ามนำเข้าและส่งออกหรือไม่…ขั้นตอนการสำแดงศุลกากรดังต่อไปนี้:

 1. ชาวต่างชาติเมื่อเข้าถึงศุลกากรประตูชายแดนจะได้รับใบสำแดงศุลกากรหรือเอกสารแทนใบสำแดงศุลกากร ในกรณีชาวต่างชาติมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจะยื่นพร้อมกับใบสำแดงศุลกากร
 2. ขั้นตอนนี้จะได้จัดการโดยตรงโดยสำนักงานศุลกากรเมื่อเข้าประเทศเวียดนาม

ชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังสำหรับสินค้าที่ถูกห้ามและสินค้าที่มีเงื่อนไขเวลาเข้าเวียดนาม เช่น:

 • สินค้าที่ถูกห้ามนำเข้า ได้แก่: อาวุธ กระสุนปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด ของใช้หรืออุปกรณ์ เครื่องมือที่ผ่านการใช้งาน…และสินค้าอื่นๆ ที่กระทรวงและสาขากำหนดตามกฤษฏีกา 187/2013/ND-CP ของรัฐบาล
 • รายการสินค้านำเข้าที่มีเงื่อนไข ได้แก่ สารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ สารตั้งต้น ยาเสพติด ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาร วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์สด สัตว์และพืชต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท

นอกจากนั้น ผู้เข้าประเทศสามารถนำกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางที่ส่งมาก่อนหรือหลังการเดินทางได้ยกเว้นภาษีนำเข้าแต่ละครั้งเข้ามาสำหรับประเภทต่างๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ บุหรี่…ตามที่กำหนดในกฤษฏีกาฉบับ 134/2016/ND-CP

ข้อมูลรวบรวมมาจาก: กรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม – กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กฎหมายฉบับ 47/2014/QH13 กฎหมาย 51/2019/QH14 พอร์ทัลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเข้าออกประเทศเวียดนาม มติฉบับ 128/NQ-CP 2023 หนังสือเวียน 15/2011/TT-NHNN หนังสือเวียนฉบับ 187/2013/ND-CP พอร์ทัลบริการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เอกสารรวมฉบับ 12/VBHN-VPQH กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก กฤษฏีกาฉบับ 134/2016/ND-CP หนังสือเวียน 264/2016/TT-BTC.

อ่านเพิ่ม: ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

อ่านเพิ่ม: เงินเดือนพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนจริง – ประเด็นที่นักลงทุนควรรู้

แบ่งปัน