ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้รับการประเมินเป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุน FDI นอกจากนโยบายสนับสนุนต่างๆ ผู้ลงทุนก็ควรทำความเข้าใจและรู้จัดขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามเพื่อดำเนินการลงทุนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

รูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มัดจะเจอในเวียดนาม

รูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มักจะเจอในเวียดนามมี 3 รูปแบบ ได้แก่:

 • บริษัทที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ 100%: ผู้ลงทุนมีสิทธิตัดสินใจกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดของบริษัท รักษาความลับในรูปแบบการทำธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ใช้
 • บริษัทร่วมทุนที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ: สิทธิการบริหาร อัตรากำไรและความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายที่ร่วมทุนจะขึ้นอยู่กับอัตราเงินลงทุนของแต่ละฝ่าย รูปแบบการลงทุนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเข้าเจาะตลาดใหม่ ผู้ลงทุนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทเวียดนาม เช่น แรงงาน เครื่องจักร ลูกค้าสัมพันธ์….
 • สำนักงานตัวแทนในเวียดนาม เป็นหนึ่งในรุปแบบการลงทุนที่ยอดนิยมและมีขั้นตอนง่ายๆ ที่ผู้ลงทุนมักจะเลือกในช่วงทำความเข้าใจตลาด สำนักงานตัวแทนมีบดบาทเป็นที่ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างบริษัทแม่ในต่างประเทศและลูกค้าในเวียดนาม ส่งเสริมโอกาสการลงทุนธุรกิจแต่ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดกำไร

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ 100%

 1.  ใบรับรองการลงทุนเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมีเพื่อผู้ลงทุนได้อนุญาตใส่เงินลงทุนเข้ากิจกรรมการผลิตและทำธุรกิจในประเทศเวียดนามได้
 2. ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทเป็นการยืนยันสถานะทางกฎหมายของบริษัทในเวียดนาม หลังจากได้รับใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท ผู้ลงทุนต่างประเทศจะได้อนุญาตให้ดำเนินการกิจกรรมที่จดทะเบียนไว้
 3. ผู้ลงทุนต้องรายงานและจ่ายภาษีการค้าภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท อัตราการจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับอัตราเงินลงทุนที่จดทะเบียน
 4. บริษัทจดทะเบียนบัญชีธนาคารในเวียดนามเพื่อทำการธุรกรรม

ระยะเวลาทั้งหมดเพื่อดำเนินขั้นตอน: 3 – 4 เดือน

ภาระภาษี:

 • ค่าธรรมเนียมการทำการค้า
 • ต้องจัดทำรายงานภาษีแต่ละปี จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน

กรณีผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ลงทุนเวียดนามร่วมทุนจัดตั้งบริษัทโดยสัญญาการร่วมธุรกิจ: ขั้นตอนดำเนินการก็จะเหมือนการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากจ่างประเทศ 100%

กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อหุ้น หรือร่วมหุ้นจากบริษัทในเวียดนาม

 1.  จดทะเบียนซื้อหุ้น ร่วมลงทุนที่หน่วยงานการวางแผนและการลงทุนและได้รับการอนุมัติ จากนั้นผู้ลงทุนถึงจะสามารถร่วมลงทุนเข้าบริษัทเวียดนามอย่างถูกต้อง
 2. ผู้ลงทุนทำการซื้อหุ้น ร่วมลงทุน พร้อมกับการส่งตัวแทนบริหารส่วนร่วมลงทุนนั้นๆ ในเวียดนาม
 3. การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนธุรกิจเป็นขั้นตอนยืนยันการร่วมทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงประเภทบริษัทจากบริษัทเวียดนามเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นชาวต่างชาติ

ระยะเวลาทั้งหมดเพื่อดำเนินการ: 3 – 4 เดือน

ภาระภาษี:

 • ค่าธรรมเนียมการค้า
 • ต้องจัดทำรายงานภาษีทุกปี จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเวียดนามของบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ

 1. ใบอนุญาตการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนเป็นสถานะทางกฎหมายเพื่อผู้ลงทุนชาวต่างขาติศึกษาการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในเวียดนา
 2. แกะตราประทับและจดทะเบียนตรากลมของสำนักงานตัวแทนที่หน่วยงานการวางแผนและการลงทุนระดับจังหวัด
 3. สำนักงานตัวแทนต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ได้อนุญาติดำเนินการในเวียดนามเพื่อสามารถรับเงินจากบริษัทแม่จากต่างประเทศและจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานและจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ

ระยะเวลาทั้งหมดเพื่อดำเนินการ: 6 – 8 สัปดาห์

ภาระภาษี:

 • ค่าธรรมเนียมการค้า
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานของสำนักงานตัวแทน
 • ไม่ต้องรายงานและไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล

แต่ละรุปแบบในการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศหรือการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเวียดนามต่างมีข้อดี – ข้อเสียและกระบวนการดำเนินการที่แตกต่างกัน การเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องจะช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการลงทุน

ด้วยประสบการณ์ทำงาน 15 ปีในด้านก่อสร้างอุตสาหกรรม เคยร่วมมือกับหลายบริษัท FDI ที่มาจาก อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี….DELCO จึงสามารถให้คำปรึกษาผู้ลงทุนในกระบวนการลงทุนให้เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภทเพื่อช่วยลดขั้นตอนและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

อ่านเพิ่ม: ประสบการณ์การจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม

อ่านเพิ่ม: ขั้นตอนการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามสำหรับบริษัท FDI 

แบ่งปัน