ทำไม่ผู้ลงทุนควรเลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Phu Tho

นอกจาก BYD (ผู้ผลิตและจำหน่ายแท็บเล็ต iPAd และ Apple) ก็มีผู้ลงทุนอีกหลายๆ เจ้าที่เลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Phu Tho และใช้ประโยชน์จากศักยภาพและยโยบายการต้อนรับกระแสการลงทุนของจังหวัดนี้

การก่อสร้างโรงงานในจังหวัด Phu Tho – ใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่แตกต่างอย่างเต็มที่

1. ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ – อาณาเขตการปกครองของจังหวัดอยู่ติดกับ

ทางเหนือติดกับจังหวัด Tuyen Quang

ทางใต้ติดกับจังหวัด Hoa Binh

ทางตะวันออกติดกับจังหวัด Vinh Phuc

ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเมืองหลวง Ha Noi

ทางตะวันตกติดกับจังหวัด Son La, Yen Bai

จังหวัด Phu Tho อยุ่ในเขตสามเหลี่ยมของการพัฒนาระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญด้วยบทบาทเป็นประตูของภาคตะวันตก – ตะวันออก – เหนือ อยู่ห่างจากเมืองหลวง Ha Noi ประมาณ 80 กิโลเมตรไปทางเหนือ อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai 60 กิโลเมตร

นอกจากการอยู่ในแถบเส้นทางการจราจรที่สำคัญแล้ว ข้อดีอีกอย่างของจังหวัด Phu Tho คืออยู่ในเส้นทางน้ำที่เริ่มจากประเทศจีนไปถึงบางจังหวัดทางตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัด Phu Tho ก่อนหลังจากนั้นแยกย้ายไปที่ Ha Noi, Hai Phong และเขตอยู่ใกล้ๆ 

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใน แม่น้ำสามแยก” – จังหวัด Phu Tho เป็นจุดตัดของแม่น้ำแดง แม่น้ำ Da และแม่น้ำ Lo เป็นปะตูทางตะวันตกของเมืองหลวง Ha Noi ดังนั้นจังหวัด Phu Tho จึงเป็นศูนย์กลางในการขนส่ง แลกเปลี่ยนสินค้าเชื่อมโยงระหว่างหลายๆ จังหวัดของดินดอนสามเหลี่ยมตอนเหนือ และบางจัดงหวัดภูเขาภาคเหนือเวียดนามและสองจังหวัด Quang Tay และ Van Nam ของประเทศจีน

danh sach cac khu cong nghiep trong diem tai tinh phu tho

2. ระบบเครือข่ายการจราจร

จังหวัด Phu Tho เป็นประตูการค้าขนาดใหญ่ในทั้งทางบก ทางรถไฟและทางน้ำของภาคเหนือ เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ซึ่งจังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดและภูมิภาค

– ทางบก:

 • เส้นทางด่วน Noi Bai – Lao Cai (ความเร็วมากสุด 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) สามารถช่วยลดเวลาเดินทางเมื่อเทียบกับเส้นรถไฟเดิมที่บังคับต้องผ่าน 5 จังหวัด Ha Noi, Vinh Phuc, Phu Tho, Yen Bai, Lao Cai ทางด่วนมีความยาว 60 กิโลเมตรด้วยจุดตัด 5 จุดได้แก่: เมือง Viet Tri อำเภอ Phu Ninh อำเภอ Cam Khe อำเภอ Ha Hoa และอำเภอ Phu Tho อยู่บนเส้นแถบทางบก Con Minh – Hai Phong ซึ่งมีศักยภาพและประโยชน์มากมายต่อเศรษฐกิจ – สังคม 
 • เส้นทางหลวง 2 (AH.14 ถนนสายเอเชียหมายเลข 14) วิ่งจาก Van Nam (ประเทศจีน) ถึง Ha Noi และผ่านสถานที่ที่ใหญ่ เช่น Ha Giang Tuyen Quang Phu Tho และท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai อยู่บนเส้นทางที่มีทางหลวง 5 ทางหลวง 1A ทางหลวง 18 ซึ่งถนนทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับสถานที่การค้าใหญ่ เช่น Hai Phong ประตูชายแดน Tan Thanh (Lang Son) และท่าเรือ Cai Lan – Quang Ninh
 • ทางหลวง 32 จาก Ha Noi ไปประเทศลาวก็ต้องผ่านจังหวัด Phu Tho ซึ่ง Phu Tho เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างทางหลวง 32C และเส้นถนนอื่นๆ ที่ไปจังหวัด Lao Cai จากนั้นไปต่อถึงประเทศจีน ตัดข้ามถนน Ho Chi Minh ที่เป็นถนนเชื่อมโยงทั้งสามภาคของประเทศ

– ทางรถไฟ:

 • ทางรถไฟข้ามเอเชียจาก Van Nam (ประเทศจีน) ต้องวิ่งผ่านจังหวัด Phu Tho หลังจากนั้นวิ่งต่อไปที่ Ha Noi เพื่อเชื่อมโยงกับทางรถไฟ Ha Noi – Hai Phong, Ha Noi –  Ho Chi Minh จังหวัด Phu Tho มีสถานี่รถไฟ Viet Tri และสถานี่รถไฟ Phu Tho ซึ่งเป็นสถานี่ 2 แห่งที่มีขนาดใหญ่สุดในสถานี่ 8 แห่งของจังหวัด ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับการขนส่งและสามารถขนส่งได้ด้วยจำนวนมาก

– ทางเรือ:Viet Tri เป็น เมืองแห่งแม่น้ำสามแยกเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำใหญ่ 3 สายของภาคเหนือคือ แม่น้ำแดง แม่น้ำ Lo และแม่น้ำ Da ความยาวเพื่อทำการขนส่งทางน้ำทั้งหมดของจังหวัดคือ 235 กิโลเมตร ในนั้นแม่น้ำแดงคือ 130 กิโลเมตร แม่น้ำ Lo คือ 63 กิโลเมตร แม่น้ำ Da คือ 42 กิโลเมตรวิ่งมากจากประเทศจีนผ่านจังหวัดทางเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมกันที่จังหวัด Phu Tho จากนั้นแยกไปทาง Ha Noi, Hai Phong และจังหวัดอื่นๆ ท่าน้ำ Viet Tri เป็นหนึ่งในท่าน้ำ 3 แห่งขนาดใหญ่ของภาคเหนือที่มีกำลังการขนส่งถึง 1,0 ล้านตัน/ปี

นอกจากข้อดีที่มีอยู่ ฝ่ายบริหารจังหวัด Phu Tho ก็ให้เน้นในการดำเนินโครงการทางจราจรที่สำคัญ เช่น ทางด่วน Tuyen Quang – Phu Tho  เส้นถนนเชื่อมโยงระหว่างถนน Ho Chi Minh กับทางหลวง 70B สะพาน Vinh Phu สร้างเส้นถนนเพื่อเชื่อมโยงจุดการจราจรที่สำคัญของประเทศ เส้นถนนหลักให้กับเขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรม ย่านที่อยู่อาศัย พื้นที่ผลิตสินค้ารวม

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการจราจรที่แตกต่างดังกล่าวเป็นศักยภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและบริการการขนส่งโลจิสติก…ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นประโยชน์เมื่อเลือก Phu Tho เป็นฐานการก่อสร้างโรงงาน

3. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก – ศักยภาพในการดึงดูดโรงงานพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนัก

แหล่งทรัพยกรของจังหวัด Phu Tho ช่วยทำให้จังหวัดสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตวัสดุก่อสร้างของผู้ลงทุน นอกจากการมีแหล่งแร่โลหะคุณภาพมจำนวนมาก (ดินขาว ดินเหนียวทำเซรามิค…) จังหวัดก็ยังมีแหล่งธาตุที่ค่อนข้างหายาก (parit ทอง เหล็ก …) รายละเอียดดังนี้:

 • เหมืองทอง (ยังไม่นับเหมืองที่อยู่ระหว่างการสำรวจ): 17.000กรัม – เป็นธาตุที่นำไฟฟ้าได้ดี นอกจากนั้นทองยังได้ใช้ในการผลิตหน่วยความจำและเมนบอร์ดของอุตสาหกรรมคอบพิวเตอร์
 • แร่เหล็ก (สัดส่วน 20-30%): 29 ล้านตัน – วัตถุดิบหลักในการผลิตเหล้กกล้า
 • หินปูน: 38 ล้านตัน – ใช้เพื่อผลิตปูนขาว ซีเมนต์ วัสดุผสมสำหรับคอนกรีต ใช้เพื่อลาดถนน ลาดทางรถไฟและโครงการชลประทาน เป็นส่วนประกอบของกระเบื้องปูพื้น ปูผนังและผิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมบางอย่างๆ 
 • หินก่อสร้าง: 8,2 ล้านลูกบาศก์เมตร – ใช้เป็นวัสดุผสมของคอนกรีต ทำนบ สร้างฐานราก สร้างกำแพง ปูถนนฟุตบาท และปูถนน
 • ดินเหนียว (วัตถุดิบเพื่อผลิตเซรามิค): 200 ล้านตัน – ใช้ในการผลิตกระดาษ ซีเมนต์ เซรามิค ชุดกรองสารเคมีและวัสดุกันซึมในระบบรางน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ
 • ดินขาว เฟลด์สปาร์: 20 ล้านตัน – ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค สี ยาง ไฟเบอร์กลาส วัสดุเหนียว วัสดุก่อสร้าง อิฐทนไฟ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเทคโนโลยีกลั่นน้ำมัน..
 • ทราย หินก้อนก่อสร้าง: 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากนั้นการเลือกที่จะสร้างโรงงานในจังหวัด Phu Tho ไม่ใช่การเหลือที่ยากสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีหนัก อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและใช้ IOT

4. ทรัพยากรมนุษย์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแรงงาน และต้อนรับกระแสการลงทุนจังหวัดได้ปรับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมให้เท่าเทียมกันตามแนวทางรวมและลดสถาบันการฝึกอบรม การรวมสถาบันการฝึกอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเหลือนักเรียนและการสอน เพิ่มคุณภาพผู้สอนและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและสิ่งอำนวนความสะดวกต่างๆ นอกจากนั้น รัฐบาลยังอำนวยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งให้ร่วมมือกันและร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติจริง จังหวัด Phu Tho จะออกนโยบายการฝึกอบรมอบรมอย่างต่อเนื่องโดยที่มีการปรับปรุงตามความต้องการของสังคมและบริษัทต่างๆ จัดการแลกเปลี่ยนเจรจาระหว่างศูนย์ฝึกอบรมและบริษัท ส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงานตามความต้องการของบริษัทพร้อมกับการดึงดูดผู้ลงทุน บริษัทเข้าร่วมกับการฝึกอบรมแหล่งแรงงาน ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดทางให้กับการพัฒนาความสามารถในการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงให้กับจังหวัด ลดความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานในจังหวัด

คุณ Ho Dai Dung รองประธารคณะกรรมการประชาชนจังหวัดย้ำว่า Phu Tho จะต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยภาพรวมและแรงงานด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

อัตราแรงงานที่มีงานทำหลังผ่านการฝึกอบรมอาชีพถึง 85% ในนั้นมีแรงงานประมาณ 46,3 พันคนทำงานในเขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด

อ่านเพิ่ม: 5 บุคลิกภาพของแรงงานเวียดนามในการทำงาน

5. นโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุน

ปัจจุบัน จังหวัดมี 250 บริษัทกำลังดำเนินธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน กลุ่มผลิตด้านเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล ผลิต ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือการขนส่ง ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก สิ่งทอ รองเท้า สาเคมี – ปุ๋ย อุปกรณ์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตอาหาร – เครื่องดื่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แปรรูปไม้ – กระดาษ…

คุณ Trinh The Truyen ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนและการลงทุนจังหวัด Phu Tho กล่าวว่า ในเวลาที่ผ่านมาจังหวัดได้มีหลายๆ นโยบายที่สำคัญเพื่อดึงดูดการลงทุน เพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม เน้นในการก่อสร้างโรงงาน สร้างโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำและดำเนินการแผนช่วงปี 2021-2030 และมุมมองวิสัยทัศน์สู่ปี 2050

 • สำรวจ ยกเลิกขั้นตอนการบริหารที่เกี่ยวข้องที่ไม่จำเป็น ลดเวลาในขั้นตอนการลงทุน
 • วางแผนเขตอุตสาหกรรม – กลุ่มเขตอุตสาหกรรม ในนั้นมีเขตอุตสาหกรรม 7 แห่งด้วยพื้นที่มากกว่า 2.336 เฮกตาร์และกลุ่มเขตอุตสาหกรรม 26 แห่งที่มีพื้นที่มากกว่า 1.120 เฮกตาร์…
 • สร้างพื้นที่ที่สะอาด เคลียร์ที่ดินและวางแผนครบถ้วนให้กับทรัพยากรที่ดิน
 • พัฒนาการประสารกับบริษัทเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ลงทุนเพื่อให้การดำเนินโครงการและการปรับแรงทางการฝึกอบรมไห้มีประสิทธิภาพ
 • เน้นในการดำเนินการรัฐบาลออนไลน์และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายและเริ่งวิธีการให้บริการของสาธารณะ
 • ระดมทรัพยากรเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการจราจรในเชิงซิงโครไนย์และทันสมัย

วิศัยทัศน์ระยะสั้นของจังหวัด Phu Tho ถึงปี 2025 คือจังหวัดจะมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 6 สาขา ดังนี้:

 • ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง แม่แบบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ – สารสนเทศ – โทรคมนาคม
 • อุตสาหกรรมสนับสนุนให้แก่การผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด เทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุใหม่
 • ด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์และการแพคกล่อง
 • อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านสิ่งทอ รองเท้า
 • ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว บริการ เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน

vsun phu tho

โรงงาน VSUN ดำเนินการโครงการผลิตแผ่นแผงโซลาร์เซลล์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ก่อสร้างในจังหวัด Phu Tho

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 4 VSUN
tieu chi thiet ke vp cantin nha may 1 VSUN
du an vsun bac ninh 06
du an vsun bac ninh 05
du an vsun bac ninh 04

ผู้รับเหมาทั่วไป Delco รับผิดชอบการออกแบบภายในและก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างโรงงาน VSUN ภูเวียงโต้

ดูเพิ่ม: ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติ

รายการเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญ

I  เขตอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการ

1. เขตอุตสาหกรรม Thuy Van (เมือง Viet Tri)

kcn thuy van

– พื้นที่: 369 เฮกตาร์

–  ผู้ลงทุน: บริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม

การส่งเสริมเมื่อสร้างโรงงานที่นี่:

ราคาเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายการใช้โครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนโดยได้กำหนดจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัด โครงการที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสนับสนุนจะได้ยกเว้นภาษีในเวลา 4 ปีและลด 50% ภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 9 ปีถัดไป โครงการที่มีความสำคัณในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัด ทางคณะกรรมการประชาชนจังหวัดจะมีระดับการสนับสนุนต่างหากโดยผ่านสภาประชาชนจังหวัด 

2. เขตอุตสาหกรรม Phu Ha (อำเภอ Phu Tho)

KCN phu hoa

พื้นที่: 450 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน: บริษัท Viglacera – บริษัทรวมทุน

การส่งเสริมการลงทุน:

 • โครงการลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรมจ่ายภาษี 20% ในช่วง 10 ปีแรก นับจากวันที่ 1 มกราคม ปี 2016 จะจ่ายภาษีที่ 17%
 • ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป

3. เขตอุตสาหกรรม Cam Khe (อำเภอ Cam Khe)

kcn cam khe phu tho

พื้นที่: 450 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน: บริษัทรวมทุน Ao Vua และบริษัทรวมทุนการก่อสร้าง Duc Anh

การส่งเสริมการลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรม Cam Khe ให้กับผู้ลงทุน:

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล: 17% ในเวลา 10 ปีแรก
 • ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป

4.  เขตอุตสาหกรรม Trung Ha (อำเภอ Tam Nong)

KCN trung ha

พื้นที่: 82,63 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน: บริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Trung Ha

ส่งเสริมการลงทุนเฉพาะให้กับผู้ลงทุนเลือกเขตอุตสาหกรรม Trung Ha เพื่อสร้างพัฒนาโรงงาน

 • คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกำหนดระดับการส่งเสริมในราคาเช่าที่ดิน ค่าใช้โครงการพื้นฐาน
 • โครงการลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรมจ่ายภาษี 20% ในเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2016 จะจ่ายภาษีที่ 17%
 • ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป
 • ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้านำเข้า ส่งเสริมการยกเว้นภาษีในเวลา 4 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 9 ปีถัดไปสำหรับโครงการที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรม

II เขตอุตสาหกรรมที่ได้อนุมัติ

1. เขตอุตสาหกรรม Phu Ninh (อำเภอ Phu Ninh)

KCN phu ninh

พื้นที่: 100 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน: บริษัทรวมทุนเวียดนาม – Korea

การส่งเสริมการลงทุน

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล: 17% ในเวลา 10 ปีแรก ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป
 • สำหรับโครงการที่อยู่ในรายการได้ส่งเสริมการลงทุนจะจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 10% ในเวลา 15 ปีและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในเวลา 4 ปีและลด 50% จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในเวลา 9 ปีถัดไป

2. เขตอุตสาหกรรม Tam Nong (อำเภอ Tam Duong)

KCN tam nong

พื้นที่: 350 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน: คณะบริหารเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด Phu Tho

การส่งเสริมการลงทุนเมื่อสร้างโรงงาน อาคารผลิตที่ Tam Nong

 • โครงการลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรมที่จ่ายภาษี 20% ในเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2016 จะจ่ายภาษีที่ 17% ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป
 • ยกเว้นค่าเช่าที่ดินในเวลาก่อสร้างพื้นฐาน หลังจากก่อสร้างพื้นฐาน 18 ปีสำหรับโครงการลงทุนก่อสร้าง ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม

3.  เขตอุตสาหกรรม Ha Hoa (อำเภอ Ha Hoa)

kcn ha hoa

พื้นที่: 242 เฮกตาร์

ผู้ลงทุน:

การส่งเสริมการลงทุนเมื่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรม Ha Hoa จังหวัด Phu Tho

 • จ่ายภาษี 20% ในเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ปี 2016 จ่ายภาษีที่ 17%
 • ยกเว้นภาษีในเวลา 2 ปีและลดภาษี 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 4 ปีถัดไป
 • ส่งเสริมยกเว้นภาษีในเวลา 4 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในเวลา 9 ปีถัดไปสำหรับโครงการที่เป็นโครงการเทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรม คณะกรรมการประชาชนตัดสินใจระดับการส่งเสริมเฉพาะกับโครงการที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของจังหวัด หลังจากผ่านสภาประชาชนจังหวัด
 • ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้านำเข้า
 • ยกเว้นภาษีที่ดินในเวลาก่อสร้างพื้นฐาน

อ่านเพิ่ม: สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

 

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ: