ประเภทของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

โครงการก่อสร้างมักผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงการสำรวจ ออกแบบด้านเทคนิค เขียนแบบรายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย…..ซึ่งหน่วยงานก่อสร้างจะรับผิดชอบหนึ่งขั้นตอน หรือบางขั้นตอน หรือขั้นตอนทั้งหมดของโครงการนั้นๆ ในแต่ละขั้นตอนจะมีผู้รับเหมาประเภทที่เหมาะสมกับงาน

ประเภทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มักจะเจอ

มีหลายวิธีการเพื่อแยกประเภทของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป แต่ในปัจจุบันมักจะเจอ 3 ประเภท ดังนี้:

– ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง (ผู้รับเหมาทั่วไปด้าน Design – Build)

– ผู้รับเหมาทั่วไปในด้านการออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและดำเนินการก่อสร้าง (ผู้รับเหมา EPC)

– ผู้รับเหมาทั่วไปในด้านการวางแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการ ออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง (ผู้รับเหมาทั่วไปด้าน Design – Build)

ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างจะเข้าร่วมและรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างาน ออกแบบทางเทคนิค เขียนแบบรายละเอียดของโครงการจนถึงขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย ผู้รับเหมาทั่วไปทั้งต้องรับประกันความเหมาะสมของแบบที่เขียนมา ความเหมาะสมในการใช้พื้นที่และความเหมาะสมในคุณสมบัติของโครงการทั้งต้องรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและการส่งมอบงานให้ผู้ลงทุนตรงตามเวลาที่กำหนด

ออกแบบและก่อสร้างเป็นสองขั้นตอนที่แตกต่างกันในโครงการ ถ้าผู้ลงทุนไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร ไม่มีบุคลากรและค่าใช้จ่ายเพียงพอเพื่อบริหารงานแต่ละรายการ อยากจะหาฝ่ายที่รับผิดชอบหลักเพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีนี้ผู้รับเหมาออกแบบ ก่อสร้างทั่วไปจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

Tổng thầu D&B vừa là đơn vị nắm rõ từng chi tiết thiết kế, vừa là đơn vị tiến hành thi công, do đó việc thi công sẽ đồng bộ và dễ quản lý.
ผุ้รับเหมา Design – Build ทั่วไปทั้งเป็นผู้ที่รู้ดีในรายละเอียดของแบบ ทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างดังนั้นการก่อสร้างจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกันและง่ายต่อการบริหาร
DELCO là 1 tổng thầu Design - Build cung cấp các giải pháp tổng thể cho chủ đầu tư, từ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng đến triển khai hệ thống cơ điện nhà máy, giải pháp nhà máy thông minh
DELCO เป็นผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไปที่ให้โซลูชั่นทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนตั้งแต่การปรึกษาการออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานและโซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด

ผู้รับเหมา EPC ทั่วไป

ผู้รับเหมา EPC ทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรเทคโนโลยีและก่อสร้างโครงการทั้งหมด นอกจากงานเฉพาะทางเทคนิคของผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไปแล้ว ผู้รับเหมา EPC ยังต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งกับโครงการ รับรองการส่งมอบเทคโนโลยีให้กับผู้ลงทุนและให้บริการรับประกัน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ตนเองจัดหาและจำหน่าย

chủ đầu tư phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng tổng thầu EPC

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนก็ควรระมัดระวังเมื่อใช้ผู้รับเหมา EPC ด้วยสัญญา EPC มักมีมูลค่ามากมาย มีรายการงานมากมายที่ผู้ผู้ลงทุนจะควบคุมได้ยาก ในเมื่อผู้รับเหมา EPC ได้มอบอำนาจเกือบทั้งหมด ดังนั้นมีความเสี่ยงสูง นอกจากนั้นแต่ละโรงงานจะใช้ระบบเครื่องจักร สายการผลิตที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีผู้เชียวชาญเฉพาะทางเพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต

ผู้รับเหมาวางแผนการลงทุนและออกแบบ จัดหาเครื่องจักรเทคโนโลยีและก่อสร้าง

นี่เป็นรูปแบบผู้รับเหมาที่รับผิดชอบสูงสุดในผู้รับเหมาทุกรูปแบบ ตั้งแต่การวางแผนการลงทุนจนถึงออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาเครื่องจักรเทคโนโลยีให้กับโครงการ นอกจากการต้องมีความสามารถทางเทคนิค ความสามารถในการจำหน่ายระบบเครื่องจักรแล้ว ผู้รับเหมายังต้องมีความสามารถในการปรึกษา วางแผนเพื่อการลงทุนโครงการมีประสิทธิภาพ

tổng thầu chịu trách nhiệm cao nhất trong các loại tổng thầu

แม้ว่าการใช้ผู้รับเหมาประเภทนี้จะช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลาและบุคลากรได้มากแต่นี่ไม่ใช้ “กุญแจเปิดได้ทุกอย่าง” คล้ายคลึงกับผู้รับเหมา EPC ถ้าไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร นอกจากการทำงานไม่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังแล้วผู้ลงทุนยังต้องรับค่าใช้จ่ายที่สูงโดยไม่ควรเกิดและเกิดการเสียหายงบประมาณ

ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาแต่ละประเภทเพื่อเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดในโครงการลงทุนของตนเอง

แบ่งปัน

error: Content is protected !!