ปัจจัยช่วยหาผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ ในเวียดนาม - Delco Construction

ปัจจัยช่วยหาผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ ในเวียดนาม

เพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่น่าเชื่อถือในเวียดนาม ผู้ลงทุนไม่เพียงสนใจแค่ต้นทุนการก่อสร้าง แต่ยังต้องประเมินผู้รับเหมาทั่วไปในเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสมกับโครงการ

ประสบการณ์ที่มากมายหลากหลาย

แต่ละโครงการก่อสร้างที่แตกต่างกันจะมีข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่ไม่เหมืนกัน ต้องการมีวิธีการก่อสร้างและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

โรงงานที่ผลิตยา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรืออาหารต้องพิจารณาอย่างดีเกี่ยวกับระบบจ่ายอากาศที่บริสุทธิ์ ระบบระบายอากาศ…..เพื่อรับรองแรงดัน ความชื้นตามมาตรฐานในห้อง

สำหรับโรงงานผลิตชี้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเกี่ยวกับสีไฟฟ้าจะได้สนใจเป็นพิเศษ ไฟฟ้า 5V สามารถทำให้ชี้นส่วน เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย บริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปต้องมีประสบการณ์จัดการปัญหาเหล่านี้ ให้โซลูชั่นในการรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

ผู้รับเหมาทั่วไปเจ้าใดยิ่งมีประสบการณ์ก่อสร้างโรงงานในหลายๆ ประเภทก็จะยิ่งมีโซลูชั่นที่หลากหลายเกี่ยวกับเทคนิคโดยทั้งหมด ยิ่งช่วยจัดการได้ดีสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนของโรงงาน

San vinyl chong tinh dien
ดำเนินการทำพื้น vinyl ป้องกันไฟฟ้าที่โรงงานผลิตที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ HAEM VINA โดย DELCO เป็นผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไป วงจรคาร์บอนบนพื้น Vinyl ช่วยพาไฟฟ้าลงภายใต้ชั้นกาวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าทั้งหมดจะได้สายดินทองแดงนำสู่ดิน
San epoxy chong tinh dien
พื้น epoxy ป้องกันไฟฟ้าที่โรงงานผลิตพลังคอมพิวเตอร์ ชุดถ่ายโอนพลังและที่ชาร์จ Power Plus Technology โดย DELCO เป็นผู้รับเหมา Design -Build ทั่วไป และให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด พื้น epoxy ป้องกันไฟฟ้าได้แก่ สี epoxy ที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงร่วมกับถ่านกันมันต์ที่นำไฟฟ้าและระบบลวดทองแดงต่อดินช่วยไฟฟ้าวางตัวลงดิน

คุณภาพของโครงการแสดงให้เห็นความสามารถของผู้รับเหมา

โครงการที่ได้ส่งมอบและนำมาใช้งานเป็นการทดสอบที่ยากที่สุดสำหรับความสามารถในการบริหาร ความสามารถเฉพาะด้าน และคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมาทั่วไป ข้อตอบกลับในทางบวกของผู้ใช้งาน และผู้ลงทุนเกี่ยวกับระดับความสวยงาม ความสะดวก ความปลอดภัยของโครงการ ….เป็นไม้วัดเพื่อผู้ลงทุนใช้เป็นแนวทาง

Nha may Ac quy GS Binh Xuyen

Nha may Ac quy GS Binh Xuyen
โรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Xuyen ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไปปี 2017 หลังจากใช้งานมา 4 ปี ส่วนต่างๆในโครงการ เช่น สี กำแพง หลังคา …ยังสวยงาม สว่างไส
นอกจากนั้น โครงการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าโครงการโยธาเนื่องจากกิจกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบที่มาจากควัน ฝุ่น การสึกกร่อน หรือการบำรุงรักษายังทำไม่ได้ดี ดังนั้น การดูโครงการโรงงานบางโครงการที่ใช้งานมา 4-5 ปี ผู้ลงทุนจะมีการประเมินอย่างถูกต้องในเรื่องคุณภาพการออกแบบและก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ข้อกำหนดเรื่องราคา

สัญญาประเภทเหมารวมทั้งหมดจะปลอดภัยต่อผู้ลงทุนมากกว่าสัญญาประเภทราคาปรับเปลี่ยนหรือสัญญาราคาที่ตายตัว ในสัญญาประเภทจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ แม้ว่าราคาวัสดุในตลาดจะแพงขึ้นอย่างตกใจหรือประมาณงานเพิ่มขึ้นเทียบกับการออกแบบ แต่ผู้ลงทุนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับผู้รับเหมาทั่วไป

Mặc tình hình tiêu thụ giảm, giá thép xây dựng vẫn tăng mạnh
นับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายนปี 2020 ถึงปัจจุบัน ราคาเหล็กและวัสดุมีการแพงขึ้นอย่างพุ่งทะยานทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด ถ้าผู้ลงทุนไม่หาผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่เหมาะสม ก็จะหลีกเลี่ยงการเสียหายด้านการเงินไม่ได้
อ่านเพิ่มเติม: แม้ว่าปริมาณการซื้อลดลงแต่ราคาเหล็กก็ยังแพงขึ้นอย่างมาก

ข้อกำหนดราคาแบบเหมารวมทั้งหมดมักจะไปพร้อมกับสัญญาประเภทจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ Lump Sum Turn Key ในขณะนั้นผู้รับเหมาทั่วไปจะต้องสมดุลอย่างดีในค่าใช้จ่ายทุกเรื่องเพื่อรับรองการดำเนินโครงการตามสัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

DELCO là tổng thầu xây dựng chuyên thực hiện Hợp đồng Chìa khóa trao tay
ด้วยคติ “รับรองการลงทุนแบบเหมารวม รับประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น” ในตลอดระยะดำเนินการโครงการ DELCO เป็นผู้รับเหมาที่มุ่งในการทำสัญญาประเภทจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turkey) ที่รับความไว้วางใจจากบริษัท FDI ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ….
ต่อไปนี้จะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในระดับต้นๆ ของการหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำให้เกิดคุณภาพสูงที่สุดต่อโครงการด้วยราคาเหมาะสมกับต้นทุนของบริษัท นอกจากนั้นผู้ลงทุนก็ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ ….

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลประเมินผู้รับเหมา

ต้องจัดทำขั้นตอนที่ชัดเจนและโปร่งใส ด้วยการกำหนดรายละเอียดในเอกสารเก็บข้อมูลจะสามารถช่วยผู้ลงทุนประเมินความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปได้ถูกต้องมากที่สุด

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลผู้รับเหมาดังต่อไปนี้จะช่วยผู้ลงทุนค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่น่าเชื่อถือในเวียดนาม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านต้นทุนและระยะเวลาดำเนินการ…ของโครงการอย่างดีที่สุด

1. แผนการประมูลราคา

1.1 แผนการคัดเลือกผู้รับเหมา: จาก …./…./….ถึง…./…../….

ส่งเอกสารคัดเหลือกผู้รับเหมาผ่านทาง email Email ของผู้ลงทุน ได้แก่:

1 นาย/นาง……………………………Email…………………..ตำแหน่ง
2 นาย/นาง……………………………Email…………………..ตำแหน่ง
3 นาย/นาง……………………………Email…………………..ตำแหน่ง

ประกาศผลการคัดเลือก: วันที่…../…../….. (โดยลายลักษณ์อักษรและส่ง email)

เอกสารคัดเลือกมีในแนะนำข้อที่ 2

1.2 แผนการประมูลราคา

แนะนำแพคเหมาโดยตรงหรือผ่าน email: วันที่ …./…./……

ส่งเอกสารประมูลราคาผ่าน email: วันที่ …./…./….. เวลา ……(โดยการ scan มีตราประทับสำหรับใบเสนอราคาและใบรวบรวมการเสนอราคา)
ส่วเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษก่อน……ชั่วโมง วันที่…../…../
เอกสารเสนอราคาได้แก่

1 ใบเสนอราคาตาม BOQ
2 แผนดำเนินการ
3 เอกสารวิธีการดำเนินการและพื้นที่ดำเนินการ
4 แผนผังองค์กร
5 รายการวัสดุ วัตถุดิบที่ใช้
6 เอกสารแสนอขอเปลี่ยนแปลง
7 แผนป้องกัน Covid ในการดำเนินงาน

1.3 เวลาประกาศชนะการประมูลและการต่อรอง : วันที่ …./…./….

รูปแบบการประกาศ: ผ่าน email หรือต่อรองโดยตรง

2. เอกสารที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการคัดเลือก

1. รายงานการเงินปี 2018 ถึงปี 2020

2. การจัดอันดับเครดิตที่มีการยืนยันจากธนาคาร

3. เอกสารโครงการ

โครงการต่างๆ ภายใน 5 ปี (ผู้ลงทุน ประเทศ พื้นที่ มูลค่าของสัญญาและบทบาท)
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขา/ธุรกิจของผู้ลงทุน

4. แผนผังองค์กรของบริษัท

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

6. ใบรับรองความสามารถ

7. ใบรับรอง ISO ต่างๆ

8. โปรไฟล์บริษัท

9. คู่ธุรกิจ หรือผู้จัดจำหน่ายประจำของบริษัท เช่น โครงสร้างเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบอัคคีภัย…..

10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

แบ่งปัน

error: Content is protected !!