ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน

สองโรงงานที่ก่อสร้างในพื้นที่เท่ากัน ขนาดและสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงการ แต่ค่าใช้การก่อสร้างไม่เหมือนกัน คุณสมบัติและอายุการใช้งานก็แตกต่างกันไม่น้อย เพราะว่ามีหลายๆ ปัจจัยตั้งแต่ปรนัยจนถึงอัตนัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน

ปัจจัยธรณีวิทยา

ปัจจัยธรณีวิทยาส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายการสร้างฐานรากของโรงงาน สำรวจธรณีวิทยาให้ทราบว่าต้องตอกเสาวางฐานรากลึกเท่าไรจะถึงชั้นดินที่มีความแข็งพอเพียงเพื่อรับน้ำหนักตามเวลา พื้นดินยิ่งไม่แข็งแรง โดยเฉพาะถ้าอยู่ใกล้กับแม่น้ำซึ่งมีชั้นดินโคลนหนา เสาฐานรากจะยิ่งลึกถึงจะสัมผัสกับชั้นดินแข็งแรงได้ ในกรณีอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายการตอกเสาและสร้างฐานรากโรงงาน ปรับปรุงพื้นดินจะยิ่งสูง

ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากมาย ด้วยการประเมินปรนัยค่อนข้างถูกต้องในสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้ปรึกษาการก่อสร้างโรงงานที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ลงทุน

จังหวัดที่ได้ประเมินว่ามีภูมิประเทศที่ราบเรียบ พื้นดินแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี สะดวกต่อการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมคือ Ho Chi Minh, Binh Duong, Ha Noi, Hai Duong, Vinh Phuc, Bac Ninh ……

Thi công nhà máy Power Plus technology
ดำเนินการทำฐานรากที่โรงงาน Power Plus Technology – เขตอุตสาหกรรม Que Vo 3, Bac Ninh ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ความลึกของเสาฐานรากเฉลี่ยที่ 16-22m

ดูเพิ่ม: ข้อควรระวังในการเลือกที่ดินก่อสร้างโรงงาน

ออกแบบโรงงานยิ่งซับซ้อน ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างยิ่งสูง

ออกแบบโรงงานแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อนจะส่งผลอย่างมากต่อการเสนอราคาการก่อสร้างโรงงาน โครงสร้างยิ่งซับซ้อน ยิ่งมีรายละเอียดเยอะหมายความว่าการดำเนินงานยิ่งยาก ต้องคำนวณมากขึ้น โครงการที่ยากจำเป็นต้องมีกลุ่มวิศวกรและพนักงานที่มีประสบการณ์มากมาย ฝีมือดี สามารถทำแผนการดำเนินงานที่ดีที่สุด มีประสิทธิผลที่สุด ดังนั้นค่าใช้จ่ายการบริหารและค่าแรงสำหรับแบบที่ซับซ้อนจะสูงกว่าโครงการธรรมดา

Mô hình nhà xưởng 2 tầng tối ưu diện tích, tiết kiệm chi phí

ความต้องการทางวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้าง

60% ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงานได้ตัดสินใจโดยวัตถุดิบก่อสร้างของโรงงาน เป็นวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้างประเภทเดียวกันแต่จะมีหลายยี่ห้อให้เลือก ผู้ลงทุนหลายเจ้าค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้าง ดังนั้นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน

ประเภทการผลิตของโรงงานและลักษณะพิเศษของประเภทการผลิตก็ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้องการสูงด้านไฟฟ้าสถิต ดังนั้นวัตถุดิบก่อสร้างที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต เช่น สี epoxy หรืออิฐ vinyl …ก็เป็นวัตถุดิบที่ยากในการก่อสร้างและมีราคาสูง โรงงานแปรรูปอาหารจะมีความต้องการสูงในด้านความสะอาด ดังนั้นห้องสะอาดและอุปกรณ์ในห้องสะอาดก็เป็นรายการงานที่ทำยาก

Nha kho nha may dien tu HAEM VINA

Phòng sạch tại nhà máy thực phẩm Phạm Nguyên Cơ sở phía Bắc

ความต้องการในระยะเวลาดำเนินการ

การก่อสร้างโรงงานมักจะรวดเร็วเฉลี่ยจาก 3-6 เดือน บางครั้งเนื่องจากโครงการขยายหรือปรับปรุงอยู่ในพื้นที่โรงงานกำลังผลิตอยู่ ต้องทำงานโดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิต หรืออาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องลดระยะเวลาดำเนินการลงและจัดหาเพิ่มพนักงานทำงานกลางคืนเพื่อทันกำหนดการที่เริ่งรีบ….ซึ่งเรื่องนี้ต้องการความพยายามอย่างสูงจากผู้รับเหมาก่อสร้างในทั้งแรงงาน เครื่องจักรและแผนการจัดการหน้างาน ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็สูงขึ้นถ้าเทียบกับโครงการธรรมดา

แบ่งปัน