ผู้ลงทุน HAEM VINA ส่งจดหมายขอบคุณถึงผู้รับเหมาทั่วไป DELCO หลังจากความสำเร็จต่อเนื่องของ 2 โครงการ

วันที่ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา ผู้ลงทุน HAEM VINA ได้ส่งจดหมายขอบคุณในคุณภาพการออกแบบ – ก่อสร้างและความพยายามของผู้รับเหมาทั่วไป DELCO หลังจากความสำเร็จต่อเนื่องของ 2 โครงการคือโรงงาน HAEM VINA 2020 และ 2022 ที่ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการผลิต

สำหรับโครงการโรงงาน HAEM VINA 2020 และ 2022 

HEAM VINA เป็นบริษัทมีการลงทุนจากเกาหลี 100%   เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายชาร์จแบตโทรศัพท์และชี้นส่วนของชุดชาร์จแบตให้กับบริษัท SAMSUNG Electronics HAEM VINA เริ่มดำเนินการธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ปี 2012

ปี 2020 DELCO มีเกีรยติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าให้แก่โรงงาน 2 ชั้น HAEM VINA เบอร์ 2 ใช้โครงสร้างพื้นคอนกรีตอัตแรงผสมกับโครงสร้างพื้นคอนกรีตแบบเดิม ซึ่งวัสดุหลายชนิดที่นำมาใช้งานมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างสูง

โรงงาน HAEM VINA เบอร์ 2 เสร็จสิ้นและได้ส่งมอบหลังเวลาดำเนินการแค่ 4 เดือน

ในไตรมาส I ปี 2022 HAEM VINA ขยายการผลิตและ DELCO เป็นผู้ที่เคียงข้างกับผู้ลงทุนในฐานะเป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า – หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับผลิตและใช้งานโรงงาน โดยเฉพาะสำหรับการผลิตชี้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ยังไม่ถึงสองเดือนนับจากวันได้รับพื้นที่ DELCO ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่องมอบงานโรงงานเบอร์ 3 ให้กับผู้ลงทุน HEAM VINA

จดหมายขอบคุณจากผู้ลงทุน HAEM VINA

Thư cảm ơn của chủ đầu tư HAEM VINA

หลังจากความสำเร็จต่อเนื่องของ 2 โครงการผู้ลงทุน HEAM VINA ได้ส่งจดหมายขอบคุณถึงผู้รับเหมาทั่วไป DELCO ในจดหมาย คุณ Byung Young Lee – ผู้จัดการทั่วไปของ HAEM VINA ได้แสดงความพึงพอใจในคุณภาพการออกแบบ – ก่อสร้างและความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนผู้ลงทุนของผู้รับเหมาทั่วไป DELCO รับรองทำงานตามเวลาที่กำหนด รับรองความคืบหน้าและคุณภาพ หลังจาก 2 ปีนับจากวันที่ส่งมอบโรงงาน โรงงานได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและนิ่งตัว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความเริ่งด่วนของการผลิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณ Lee ก็แสดงความหวังจะได้ร่วมมือยาวนานกับ DELCO ในหลายๆ โครงการถัดไปของ HAEM VINA

คุณ Park Jae Young – ผู้บริหารโรงงาน HAEM VINA ได้แบ่งปันขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างโรงงาน

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ HAEM VINA 2020 คุณ Park Jae Young – ผู้บริหารโรงงานได้แสดงความพึงพอใจกับผู้รับเหมาทั่วไป DELCO ว่า: “ในระหว่างทำงาน ผมเห็นว่าทาง DELCO มีการเปรียบเทียบ จัดการปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อรับรองทำงานทันตามเวลาที่กำหนด DELCO ก็ช่วยเหลือมากมายเพื่อทางเราเข้าใจปัญหาอย่างดี ซึ่งได้สร้างประโยชน์มากมายในการงานของพวกเรา DELCO ควบคุมการทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดได้ดี ซึ่งผมมีความพึงพอใจมาก” 

DELCO ได้พยายามไม่หยุดเพื่อตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทเกาหลีต้องการ กลายเป็นพันธมิตรที่บริษัทขนาดใหญ่ในโลก เช่น HEAM, SAMSUNG…มุ่งสู่ พวกเราตั้งเป้าหมายก่อสร้างโครงการมีความสวยงาม มีคุณภาพอย่างเสมอ ไม่หยุดในการศึกษาและแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมมากขึ้นให้แก่ผู้ลงทุน ข้อความคิดเห็นตอบกลับจากผู้ลงทุนทั้งเป็นสิ่งที่พิสูจน์คำสัญญาของ DELCO ในเรื่องคุณภาพ ความคืบหน้า ประสิทธิภาพการลงทุนทั้งเป็นแรงบันดาลใจเพื่อพวกเราพยายามเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับโครงการขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน

ข้อดีและข้อเสียของประเภทโรงงาน 2 ชั้นที่นิยมในปัจจุบัน

แบ่งปัน