พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเทคโนโลยี Power Plus – Channel Well Technology Group - Delco Construction

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเทคโนโลยี Power Plus – Channel Well Technology Group

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา DELCO ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Channel Well Technology Group โดยที่ DELCO มีบทบาทเเป็นผ้ให้คำปรึกษาการลงทุนและเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปของโครงการโรงงานเทคโนโลยี Power Plus Techonology เขตอุตสาหกรรม Que Vo III, Bac Ninh โครงการนี้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของ Channel Well Technology Group เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

เกี่ยวกับ Channel Well Technology

Channel Well Technology เป็นหนึ่งในบริษัทข้ามชาติชั้นนำของโลกในด้านอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คลาวด์คอมพิวติ้ง… กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งเมื่อปี 1993 และถึงปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรมผลิต ODM ในด้านการจ่ายพลังงาน นับถึงปัจจับันกลุ่มมีโรงงานขนาดใหญ่ 7 แห่งในไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม…

 ที่ชาร์จไร้สาย – หนึ่งในผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Channel Well Technology

โครงการ: โรงงานเทคโนโลยี Power Plus Techonology

พื้นที่ทั้งหมด: 4.8 เฮกตาร์
พื้นที่ก่อสร้างโรงงาน: 59,205.5 m2
ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป: DELCO

โครงการโรงงาน Power Plus Techonology ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4.8 เฮกตาร์ที่เขตอุตสาหกรรม Que Vo III จังหวัด Bac Ninh โครงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น โรงงาน 2 ชั้น ระบบบำบัดน้ำเสียนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบ smart factory เพื่อบริหารคนงาน บริหารชั่วโมงการทำงานผ่านเซ็นเซอร์และข้อมูล

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!