ระบบ HVAC คืออะไร

HVAC ย่อมาจาก Heating Ventilating and Air Conditioning (ระบบการทำความร้อน การระบายอากาศ และปรับอากาศ)

ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงงาน ความต้องการของนักลงทุน มาตรฐานของแต่ละงานอุตสาหกรรมโรงงานแต่ละแห่งจะมีระบบ HVAC ที่แตกต่างกัน

Hệ thống HVAC là gì

HVAC เป็นระบบควบคุม ปรับอุณหภูมิ ความชื้น และการไหลเวียนของอากาศเข้าและออกในโรงงาน ช่วยรักษาและควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รับประกันความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมการผลิตและสุขภาพของคนทำงาน

โครงสร้างและวิธีการทำงาน
ของระบบ HVAC

ตามชื่อที่แนะนำ ระบบ HVAC ประกอบด้วยระบบหลักสามระบบ: การทำความร้อน (การทำความร้อน) การระบายอากาศ (การระบายอากาศ) และการปรับอากาศ

  • ระบบทำความร้อนทำให้อากาศร้อนถึงอุณหภูมิมาตรฐานและกระจายไปทั่วบริเวณ ความร้อนสามารถทำได้โดยหม้อไอน้ำ เตาหลอม หรือปั๊มความร้อนที่หมุนเวียนน้ำร้อน ไอน้ำ หรือ
  • อากาศร้อนโดยตรงในบริเวณศูนย์กลาง เช่น ห้องเตาเผาในร่มหรือห้องกลไกในอาคารขนาดใหญ่ ความร้อนถูกถ่ายเทผ่านการแผ่รังสี การนำ หรือการพาความร้อน
  • ระบบระบายอากาศช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ปิดด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก ช่วยกำจัดกลิ่น ลดมลพิษ ขจัดจุลินทรีย์ สร้างพื้นที่โปร่งโล่งให้กับคนงาน และสามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
  • เครื่องปรับอากาศใช้เพื่อลดอุณหภูมิ ทำให้อากาศเย็น และควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับมาตรฐาน อากาศทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบายความร้อน แล้วหมุนเวียนและกระจายไปยังพื้นที่ที่ต้องการ
Cấu tạo & cách thức hoạt động của hệ thống HVAC

หน้าที่ของระบบ HVAC

Hệ thống HAVC kiểm soát vi sinh vật

การควบคุมจุลินทรีย์ อนุภาคในอากาศ และฝุ่นละออง

โดยทั่วไปแล้ว สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมต้องการให้อากาศในห้องสะอาดอยู่เสมอ ต้องควบคุมจำนวนจุลินทรีย์ อนุภาคในอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฯลฯ ให้อยู่ในระดับที่ได้อนุญาต อุตสาหกรรมการผลิตบางสาขามีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับความสะอาดของอากาศ เช่น ผลิตยา อาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ระบบ HVAC ที่ดีจะช่วยควบคุมและรักษาความสะอาดของอากาศให้อยู่ในระดับคงที่ รับประกันว่าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับกิจกรรมการผลิต

4 Duy tri nhiet do thich hop

HVAC รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อุณหภูมิมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแค่ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพและขวัญกำลังใจของคนงานอีกด้วย อุณหภูมิที่ไม่ถูกควบคุมอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของแบคทีเรียและ/หรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงาน

5 duy tri do am can thiet

HVAC รักษาความชื้นตามที่ต้องการ

ความชื้นก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลผลิตของอุปกรณ์บางอย่าง เช่น สำหรับผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์อาหาร หากความชื้นสูงเกินไปอาจทำให้เกิดเชื้อราได้ หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สูญเสียการนำไฟฟ้าได้

Điều chỉnh áp suất

HVAC รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา/อาหาร มีพื้นที่และพื้นผิวที่ต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา พื้นที่เหล่านี้ต้องได้แรงดันบวกตลอด ช่วยป้องกันไม่ให้อากาศที่ยังไม่ได้กรองและอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศเข้ามาในห้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป