สรุปปี 2023 ของ DELCO: จุดสว่างในบริบทโลกที่ยากลำบาก

สิ้นเดือนมกราคม 2024 DELCO ได้จัดการประชุมสรุปผลประกอบการของปีที่ DELCO Farm ในอำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh โดยมีการเข้าร่วมของทุกๆ หน่วยงานออฟฟิศและหน่วยงานที่หน้างาน

การประชุมสรุปผลประกอบการของปีเป็นโอกาสให้แต่ละแผนกย้อนดูกิจกรรม โครงการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ปี 2023 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเศรษฐกิจมหภาคโดยทั่วไปและภาคก่อสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ การถดถอยของเศรษฐกิจโลกและและสงครามทำให้หักขาดห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ…ทำให้ตลาดการก่อสร้างยิ่งวันยิ่งแข่งขันอย่างรุนแรง

DELCO tổ chức buổi họp tổng kết năm tại DELCO Farm

delco hop cuoi nam 2023 4

ในบริบทของความยากลำบากระดับโลก DELCO ยังคงแน่วแน่ในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยรักษาคุณภาพที่สมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน: โครงการโรงงาน 3LVN (ฮ่องกง) โครงการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และระบบเครื่องปรับอากาศโรงงาน Toyo Solar (ญี่ปุ่น) โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology (ไต้หวัน) โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology (ไต้หวัน) โครงการปรับปรุงโรงงานพลาสติก AKEBONO (ญี่ปุ่น)…

Nhà máy Toyo Solar

tham quan nha may PPT

nha may 3LVN

nha may 3lvn 1

ในปี 2023 DELCO ก็ได้ลงทุนขยายฟาร์มอัจฉริยะ DELCO สร้างสายการผลิตไข่ไก่แห่งที่ 3 (โรงเลี้ยงไก่เบอร์ 3) โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใหม่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มภูมิต้านทานของสัตว์เลี้ยง นอกจากนั้น โครงการบ้านรับแขกของ DELCO Farm ก็เสร็จสิ้นก่อนเทศกาล Tet ซึ่งเป็นพื้นที่เคร่งขรึมเพื่อต้อนรับแขกและคู่ธุรกิจ

Nhà Gà - Delco Farm

Phòng quan sát quản lý trang trại

หลังจากย้อนกลับไปดูผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แต่ละแผนกจะทบทวนข้อบกพร่องและข้อจำกัดที่มีเพื่อหารือและหาแนวทางแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Tổng kết 2023 của DELCO: những điểm sáng trong bối cảnh khó khăn toàn cầu

Tổng kết 2023 của DELCO: những điểm sáng trong bối cảnh khó khăn toàn cầu

Nhà khách Delco Farm 2024

อ่านเพิ่ม: DELCO ฉลองวันเกิด 16 ปี

อ่านเพิ่ม: เยี่ยมชมโครงการโรงงานพลาสติกของนักลงทุนฮ่องกงที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง

แบ่งปัน