ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเวียดนามปี 2023: อัตราการเช่ามากกว่า 80% สมบูรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนามกำลังเป็นตลาดที่มีความดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากเวียดนามมีศักยภาพมากมายที่จะพัฒนาและพื้นที่เพื่อจะพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง

Hiện nay, bất động sản công nghiệp Việt Nam đang là một thị trường thu hút được sự chú ý và quan tâm bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước do nơi đây còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển mạnh mẽ. 

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเวียดนามปี 2023

อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนามปัจจุบันยังคงดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากบริษัท FDI เพราะยังมีพื้นที่และศักยภาพอีกมากมายเพื่อพัฒนาได้มากกว่านี้

พื้นที่อุตสาหกรรมและอัตราการเช่า

ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมปี 2023 มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจน อัตราการเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้างล่างเป็นกราฟพื้นที่และอัตราการเช่าสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่ได้อัปเดตล่าสุดถึงไตรมาส III 2023

ty le hap thu bds cn th

ในภาคเหนือ อัตราการเช่าในนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือลดเหลือ 80,2% เนื่องจากการเพิ่มที่ดินอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดใหม่ในจังหวัด Bac Ninh และจังหวัด Hung Yen

อัตราดูดซับที่ดินอุตสาหกรรมในตลาดระดับ 1 ถึง 251เฮกตาร์ในไตรมาสและมากกว่า 700 เฮกตาร์นับตั้งแต่ต้นปี ด้วยราคาการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในตลาดระดับ 1 ที่ปรับสูงขึ้น 2% เทียบกับไตรมาสก่อนและ 12% เทียบกับปีก่อน และสูงถึง 131 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/ระยะเวลาที่เหลือ

ในภาคใต้ อัตราการเช่าในนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 81,9% และอัตราดูดซับสูงถึงมากกว่า 190 เฮกตาร์ในไตรมาสและเกือบจะเท่ากับอัตราดูดซับของปีก่อนหน้านั้นทั้งหมด ราคาการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในตลาดระดับ 1 มีการปรับขึ้นเล็กน้อยและมีธุรกรรมจากบริษัทจีนและญี่ปุ่นมากขึ้น

เฉลี่ยราคาการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในตลาดระดับ 1 ปัจจุบันอยู่ที่ 189 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/ระยเวลาที่เหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว

โครงการ FDI ที่โดดเด่น

ในภาคเหนือ ในครึ่งแรกของปีนี้ภาคเหนือได้ดึงดูดจำนวนเงินลงทุนคือ 3,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 63% จำนวนโครงการ FDI ในภาคการผลิตที่จดทะเบียนใหม่ มีบางบริษัทขนาดใหญ่กำลังดำเนินการธุรกิจในภาคเหนือ ได้แก่ Samsung, LG Electronics, Pegatron, Foxconn, Goertek, Canon, Hyundai, Honda, Vinfast…

โครงการลงทุนผลิตขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือใน 6 เดือนแรกปี 2023

โครงการลงทุนผลิตขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือใน 6 เดือนแรกปี 2023

ในภาคใต้ อยู่อันดับสองด้วยจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด 1,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 27% ของจำนวนโครงการ ภาคเหนืออยู่อันดับแรกโดยมีจำนวนโครงการใหม่ 238 โครงการ ในขณะเดียวกันภาคใต้มีจำนวน 122 โครงการและภาคกลางมี 19 โครงการ…

โครงการที่โดดเด่นในภาคใต้ ได้แก่ โครงการของ Shandong Haohua Tire มีเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ Binh Phuoc โครงการ 185 ลานดอลลาร์สหรัฐของ Suntory Pepsico เวียดนามที่จังหวัด Long An ….และบางบริษัทขนาดใหญ่ที่มาลงทุน เช่น LEGO, Suntory PepsiCo, Intel, Unilever, Coca-Cola…

โครงการลงทุนผลิตขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทางภาคใต้ใน 6 เดือนแรกปี 2023

โครงการลงทุนผลิตขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทางภาคใต้ใน 6 เดือนแรกปี 2023

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนามปี 2023

คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะพื้นตัวอย่างรวดเร็วจากปลายไตรมาส III ปี 2023 เนื่องจากรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในนโยบาย กฎหมายและเงินทุน ข้างล่างเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนาม

thuc trang bat dong san cong nghiep tai viet nam

  • รัฐบาลเพิ่มการลงทุนภาครัฐโดยเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สร้างเงื่อนไขที่สะดวกต่ออสังหาริมทรัพย์: ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความต้องการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป
  • เอกสารทางกฎหมายหลายฉบับได้จัดทำขึ้นมาและส่งผลเชิงบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์: เอกสารทางกฎหมายเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เจอสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนอย่างโปร่งใส
  • สินเชื่อเข้าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยลดลง: ซึ่งช่วยบุคคลและบริษัทต่างๆ มีเงินลงทุนเพื่อซื้อบ้าน ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
  • โครงสร้างพื้นฐาน: ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกำลังปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ สร้างเงื่อนไขให้กับทางโลจิสติกส์ หมุนวัตถุดิบและสินค้าระหว่างเมืองและจังหวัดใหญ่ในเวียดนาม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเวียดนามปี 2023

  • การปฏิรูปนโยบาย: จังหวัดใหญ่ๆ ในเวียดนามกำลังเน้นการส่งเสริมการลงทุน พัฒนานโยบายการปฏิรูปขั้นตอนการบริหารและการสนับสนุนให้นักลงทุน

อ่านเพิ่ม: แผนที่นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญในเวียดนาม

การคาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนามในอนาคต

จากรายงานร่วมข้อมูลของสถาบันวิจัยอสังหาริมทรัพย์เวียดนาม (VIRES) และนิติยสารออนไลน์อสังหาริมทรัพย์เวียดนาม (Reatimes) คาดการณ์ว่าในช่วงปี 2023 ถึงปี 2030 อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเวียดนามโดยเฉพาะและตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามโดยทั่วไปจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากการปรับปรุงด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี  ปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในจุดต่ำสุดและคาดว่าจะขยับขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปลายปี 2023 หลังจากนั้นจะเข้าช่างสร้างพื้นฐานฟื้นตัวตามรูปตัว V จากไตรมาส 2 ปี 2024

san luong bds cong nghiep phuc hoi th

คาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวชัดเจนหลังไตรมาส II ปี 2024

แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมภาคเหนือ

ตามผู้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในจังหวัดภาคเหนือ ภาคเหนือกำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนรายใหญ่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมภาคเหนือกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากข้อดีมากมายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนพื้นที่ แหล่งแรงงาน ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์….ในตลาดระดับ 2 ดังนั้นจึงดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่จำนวนมาก

คาดการณ์ว่าในเวลาข้างหน้า ตลาดอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังคงเติบโตต่อเนื่อง จังหวัดและเมืองใหญ่ เช่น Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Bac Giang …จะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้

คุณ Trang Le ผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาและวิจัย JLL เวียดนามกล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมภาคใต้กำลังมีสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัวอุปสงค์ตามอัตราการดูดซับที่บันทึกไว้ประมาณที่ 86.000 ตารางเมตร

ตามแผนการพัฒนาช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 คาดว่าภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะก้าวหน้าอีกต่อไปในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างพื้นฐานการดึงดูดสำหรับอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมโดยมีทางด่วน 6 สายความยาวทั้งหมด 1.166 กิโลเมตร

ด้วยแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและบริษัทต่างๆ หลักเกณฑ์สีเขียวยิ่งวันยิ่งมีความสำคัญในการสร้างโรงงานและอาคารผลิต จากกนั้นส่งเสริมการพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต

ข้อมูลรวบรวมมาจาก: กระทรวงการก่อสร้าง หนังสือพิมพ์การก่อสร้าง หนังสือพิมพ์รัฐบาล นิติยสารฟอรั่มนักธุรกิจ หนังสือพิมพ์ Tuoitre

อ่านเพิ่ม: สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2023 และอนาคตปี 2024

แบ่งปัน