เขตอุตสาหกรรมใน Binh Duong ดึงดูด 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุน FDI และการ ขาดแคลนแรงงาน

เขตอุตสาหกรรมใน Binh Duong ดึงดูด 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุน FDI และการ ขาดแคลนแรงงาน

ด้วยหลายๆ โครงการก่อสร้างและขยายโรงงานใน Binh Duong คาดว่าต้นปี 2022 บริษัทต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรมที่ Binh Duong ต้องการจำนวนแรงงานมากกว่า 100.000 คน แต่ว่าการดึงดูดแรงงานเจออุปสรรคไม่น้อย

ความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2022

ตามสถิติของระบบข้อมูลประเทศเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปัจจุบันจังหวัด Binh Duong อยู่อันดับที่ 2 ใน 63 จังหวัดของประเทศในการดึงดูด FDI (อันดับแรกเป็นเมือง Ho Chi Minh) ในปี 2021 เขตอุตสาหกรรมของ Binh Duong ดึงดูดงบการลงทุน FDI มากกว่า 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โต 53% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมูลค่าการส่งออกมากกว่า 20,8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการจ่ายภาษีและการจ่ายเข้างบของรัฐมากกว่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อตอบสนองความต้องการของการสั่งซื้อสินค้าที่เคยเซ็นสัญญาและการสั่งซื้อสินค้าที่มาใหม่ ตลาดแรงงาน Binh Duong ต้องการแรงงานจำนวน 40.000-50.000 คน ประเภทการผลิตที่มีความต้องการแรงงานมากมาย เช่น: โรงงานผลิตรองเท้า โรงงานสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ทำอาหาร การค้าและบริการ….

Nhà máy Ắc quy GS Bình Dương mở rộng sản xuất giai đoạn 2021 - 2022โรงงานแบตเตอรี GS Binh Duong ขยายการผลิตช่วงปี 2021 – 2022

อธิบายสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน ผู้บริหารจังหวัด Binh Duong กล่าวว่า การสร้างเขตอุตสาหกรรมในหลายท้องถิ่นทั่วประเทศได้ทำให้เกิดการขยับเคลื่อนย้ายของแรงงาน นอกจากนั้น หลังจากหมดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคม แรงงานจำนวนมากได้กลับไปอยู่บ้านเกิด ยังไม่กลับมาทำงาน ในขณะเดียวกัน การตลาดมีสัญญาญที่ดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด หลายๆ บริษัทได้รับการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องการขยายการผลิต

ดูเพิ่ม: พิธีเปิดอาคารผลิตขยาย – โรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong

นโยบายดึงดูดแรงงาน

การแพร่ระบาดของโควิดได้ควบคุมแล้ว การหาแรงงานมีสัญญาญที่ดีขึ้น นอกจากนั้น บริษัทต่างๆ ก็มีการเสนอค่าแรงที่คนงานได้รับอย่างน้อยจาก 9 ถึง 18 ล้านด่อง/เดือน สถานการณ์เขตอุตสาหกรรมต่างๆ ใน Binh Duong จะฟื้นฟูและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดึงดูดงบการลงทุน FDI เพิ่มอีกมากมาย
คุณ Pham Van Tuyen รองผู้อำนวยการกรมแรงงานและสังคมจังหวัด Binh Duong กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริการจัดหางานของทุกจังหวัดในประเทศเพื่อช่วยบริษัทแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน คาดว่าในช่วงปี 2021 -2025 Binh Duong พยายามเพิ่มจำนวนบ้านพักสังคมประมาณ 1 ล้านหลังเพื่อแก้ไขเรื่องที่พักให้กับคนงาน ผู้ที่มีรายได้ต่ำในท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ Binh Duong ได้เสนอกู้รัฐบาล 10.000 พันล้านด่องเพื่อร่วมกับกองทุนอื่นๆ ดำเนินการโครงการนี้
ที่มาของข้อมูล: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ vov.vn

ดูเพิ่ม: แนวทางสนับสนุนและดึงดูดนักลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Binh Duong ในช่วงโควิด-19