เขตอุตสาหกรรมใน Binh Duong ดึงดูด 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุน FDI และการ ขาดแคลนแรงงาน

ด้วยหลายๆ โครงการก่อสร้างและขยายโรงงานใน Binh Duong คาดว่าต้นปี 2022 บริษัทต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรมที่ Binh Duong ต้องการจำนวนแรงงานมากกว่า 100.000 คน แต่ว่าการดึงดูดแรงงานเจออุปสรรคไม่น้อย

ความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2022

ตามสถิติของระบบข้อมูลประเทศเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปัจจุบันจังหวัด Binh Duong อยู่อันดับที่ 2 ใน 63 จังหวัดของประเทศในการดึงดูด FDI (อันดับแรกเป็นเมือง Ho Chi Minh) ในปี 2021 เขตอุตสาหกรรมของ Binh Duong ดึงดูดงบการลงทุน FDI มากกว่า 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โต 53% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมูลค่าการส่งออกมากกว่า 20,8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการจ่ายภาษีและการจ่ายเข้างบของรัฐมากกว่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อตอบสนองความต้องการของการสั่งซื้อสินค้าที่เคยเซ็นสัญญาและการสั่งซื้อสินค้าที่มาใหม่ ตลาดแรงงาน Binh Duong ต้องการแรงงานจำนวน 40.000-50.000 คน ประเภทการผลิตที่มีความต้องการแรงงานมากมาย เช่น: โรงงานผลิตรองเท้า โรงงานสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ทำอาหาร การค้าและบริการ….

Nhà máy Ắc quy GS Bình Dương mở rộng sản xuất giai đoạn 2021 - 2022โรงงานแบตเตอรี GS Binh Duong ขยายการผลิตช่วงปี 2021 – 2022

อธิบายสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน ผู้บริหารจังหวัด Binh Duong กล่าวว่า การสร้างเขตอุตสาหกรรมในหลายท้องถิ่นทั่วประเทศได้ทำให้เกิดการขยับเคลื่อนย้ายของแรงงาน นอกจากนั้น หลังจากหมดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคม แรงงานจำนวนมากได้กลับไปอยู่บ้านเกิด ยังไม่กลับมาทำงาน ในขณะเดียวกัน การตลาดมีสัญญาญที่ดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด หลายๆ บริษัทได้รับการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องการขยายการผลิต

ดูเพิ่ม: พิธีเปิดอาคารผลิตขยาย – โรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong

นโยบายดึงดูดแรงงาน

binh duong thieu lao dong 2022

การแพร่ระบาดของโควิดได้ควบคุมแล้ว การหาแรงงานมีสัญญาญที่ดีขึ้น นอกจากนั้น บริษัทต่างๆ ก็มีการเสนอค่าแรงที่คนงานได้รับอย่างน้อยจาก 9 ถึง 18 ล้านด่อง/เดือน สถานการณ์เขตอุตสาหกรรมต่างๆ ใน Binh Duong จะฟื้นฟูและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดึงดูดงบการลงทุน FDI เพิ่มอีกมากมาย
คุณ Pham Van Tuyen รองผู้อำนวยการกรมแรงงานและสังคมจังหวัด Binh Duong กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริการจัดหางานของทุกจังหวัดในประเทศเพื่อช่วยบริษัทแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน คาดว่าในช่วงปี 2021 -2025 Binh Duong พยายามเพิ่มจำนวนบ้านพักสังคมประมาณ 1 ล้านหลังเพื่อแก้ไขเรื่องที่พักให้กับคนงาน ผู้ที่มีรายได้ต่ำในท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ Binh Duong ได้เสนอกู้รัฐบาล 10.000 พันล้านด่องเพื่อร่วมกับกองทุนอื่นๆ ดำเนินการโครงการนี้
ที่มาของข้อมูล: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ vov.vn

ดูเพิ่ม: แนวทางสนับสนุนและดึงดูดนักลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Binh Duong ในช่วงโควิด-19

แบ่งปัน

error: Content is protected !!