การสร้างโรงงานที่ จังหวัดห่างหาม: ข้อได้เปรียบ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม – ปรับปรุง พ.ศ. 2566

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก โครงสร้างพื้นฐานได้ลงทุนอย่างมีระบบและเชื่อมโยงอย่างซิงโครนัสพร้อมกับการมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจรวดเร็วและยั่งยืน  Ha Nam จึงกลายเป็นจังหวัดที่ดึงดูดผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงาน

ข้อดีเมื่อเลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด Ha Nam มีศักยภาพมากมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสะดวกต่อการสร้างโรงงาน Ha Nam ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นประตูทางตอนใต้ของเมืองหลวง ห่างจาก Ha Noi 58 กม จังหวัด Ha Nam อยู่ติดกับจังหวัด Hung Yen, Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh และ Hoa Binh ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจังหวัด และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหญ่ต่างๆ

แผนที่ภูมิศาสตร์ของจังหวัด Ha Nam

ภูมิประเทศที่หลากหลาย ทรัพยากรอุคมสมบุรณ์

นอกจากนั้น Ha Nam เป็นจังหวัดที่ดึงดูดผู้ลงทุนจำนวนมากเข้ามาสร้างโรงงานเนื่องจากมีข้อดีที่แตกต่างทางภูมิประเทศและแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย: ทั้งมีที่ราบ ที่รายสลับกับภูเขาและหลุ่มน้ำ เขตเนินเขาและภูเขาทางตะวันตกมีทรัพยากรแร่ธาตุมากมาย โดยเฉพาะหินปูนใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง (ซีเมนต์) เขตที่ราบมีพื้นดินที่อุคมสมบุรณ์ มีลุ่มน้ำริมแม่น้ำแดง เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

ระบบจราจร

Ha Nam มีระบบจราจรที่สะดวก เป็นจังหวัดอยู่บนทางรถไฟเหนือ-ใต้และทางหลวง 1A – ซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญของประเทศ สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจังหวัด เมือง และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศและจากนี้ไปต่อถึงท่าเรือ ท่าอากาศยานออกต่างประเทศ

แผนที่ระบบจราจรจังหวัด Ha Nam

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางจราจร จังหวัด Ha Nam มีระบบทางบกมากกว่า 4.000 กม ได้แก่เส้นทางหลวงต่างๆ เส้นทางจังหวัด และเส้นทางข้ามอำเภอ ข้ามตำบลที่ได้ทำเป็นถนนยางมะตอยและถนนคอนกรีต ทางนน้ำมากกว่า 200 กม มีแบ่งแนวเพื่อเดินทางไปมาได้สะดวก และมีสะพาน 42 สะพานได้สร้างอย่างถาวร มีถนนชนบทหลายพันกิโลเมตรกลายเป็นเครือข่ายจราจรวงปิดและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้กับผู้ลงทุนในการสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam และสะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้า

นโยบายการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ FDI

รูปแบบการส่งเสริมการลงทุนมากมาย หลากหลาย มีจุดเน้นเจาะจงและมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่น่าสนใจซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนเลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam ในนั้นมีหลายบริษัท FDI ขนาดใหญ่ เช่น Honda, Sumi, YKK….

นโยบายพัฒนาบุคลากร

คณะผู้บริหารของจังหวัดได้จัดทำนโยบายและวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างเงื่อนไขส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุน FDI ในจังหวัด Ha Nam ในนั้นต้องพูดถึงนโยบายดังต่อไปนี้:

  • มีสวัสดิการและนโยบายต่างๆ ให้กับแรงงาน
  • ช่วยสนับสนุนบริษัทในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในการจัดหาแรงงาน
  • ติดตามอย่างใกล้ชิดการบริหารแรงงาน
  • ในช่วงลำบากของปัญหาโควิดปี 2021-2022 จังหวัดมีการใส่ใจพิเศษโดยการร่วมมือกับกรมอนามัยเพื่อรวบรวมความต้องการในการฉิดวัคซินให้กับแรงงานในเขตอุตสาหกรรม

นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม

ด้วยเป้าหมายกลายเป็นจังหวัดพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในทางเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย Ha Nam จึงจัดทำแผนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในช่วงปี 2021-2025 (วิสัยทัศน์ถึงปี 2030) โดยนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

เดือนกุมภาพันธ์ 2023 Ha Nam จัดตั้งเพิ่มเขตอุตสาหกรรม 4 แห่งเข้ามาในแผนของจังหวัด (เขตอุตสาหกรรม Dong Van V เขตอุตสาหกรรม Dong Van VI เขตอุตสาหกรรม Kim Bang I เขตอุตสาหกรรม Chau Giang I) เพิ่มกองดินที่ถูกต้องให้ผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

บริหารแผนและปรับปรุงเพื่อความสมบุรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ 

เพิ่มประสิทธิภาพดำเนินการของเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มเขตอุตสาหกรรมต่างๆ (รับรองด้านการจ่ายน้ำ ไฟฟ้า สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเขตอุตสาหกรรม)

เน้นในการปรับปรุงขั้นตอนบริหารปกครอง

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรม

พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานในทางซิงโครนัส

นโยบายส่งเสริมการลงทุน

คณะผู้บริหารจังหวัดได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อเลือกเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam:

  • มอบที่ดินที่ถูกต้องโดยไม่เก็บค่าที่ดินเพื่อบริษัทต่างๆ สร้างที่พักให้กับพนักงาน
  • สนับสนุนและเอื้ออำนวยมากที่สุดให้กับบริษัทที่มีความต้องการขยายการผลิต ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและธุรกิจ
  • ช่วยสนับสนุนบริษัทและผู้ลงทุนในการศึกษากฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนบริหารและแหล่งแรงงาน….
  • อัปเดตและปรับแก้ข้อกำหนดการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของจังหวัดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของรัฐบาลเพื่อช่วยสนับสนุนให้กับผู้ลงทุนได้มากที่สุด

เขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่ดึงดูดผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

เขตอุตสาหกรรม Dong Van I:

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเครื่องกล ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมเสริม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สิ่งทอ ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตงานฝีมือ

ที่อยู่: ตำบล Dong Van, Duy Minh, Bach Thuong, Yen Bac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 368,1 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

เขตอุตสาหกรรม Dong Van II:

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมประกอบเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเบา สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมทำเครื่องประดับ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง ผลิตรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมเครื่องกล….

ที่อยู่: ตำบล Duy Minh, Bach Thuong อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 321 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นทีให้เช่าแล้ว: 98%

เขตอุตสาหกรรม Dong Van III:

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบเครื่องกล อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ 

ที่อยู่: ตำบล Dong Van, Tien Noi, Hoang Dong อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 523 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วของช่วงแรกคือ 86,83% ช่วงที่สองคือ 68,76%

เขตอุตสาหกรรม Dong Van IV (เขตอุตสาหกรรม Kim Bang):

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตและค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตสินค้าส่งออก เช่น เย็บผ้า ปักร้อย ผลิตรองเท้าหนัง สิ่งทอ เครื่องสำอาง ของไม้ใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าจากเกษตร ป่าไม้และประมง และอุตสาหกรรมประกอบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น…

ที่อยู่: ตำบล Hoang Dong อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 100 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Itahan

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมรับทำและแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตยา เย็บผ้า ผลิตรองเท้าหนัง กล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก วัสดุก่อสร้างและเครื่องกล….

ที่อยู่: ตำบล Dong Van, Tien Noi, Hoang Dong อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี อุตสาหกรรมเย็บผ้า ทำรองเท้า ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม…

ที่อยู่: ทางหลวง 38 ตำบล Hoa Mac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam 

ขนาด: 200 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 88,64%

Nhà máy DORCO Living Vina tại KCN Hòa Mạc, Hà Nam

โรงงาน DORCO Living Vina ในจังหวัด Ha Nam ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป (2021)

 

เขตอุตสาหกรรม Thai Ha:

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบเครื่องกล ผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าฝีมือ แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์จากเกษตรและอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ 

ที่อยู่: ตำบล Bac Ly, Tran Hung Dao, Chan Ly  อำเภอ Ly Nhan จังหวัด Ha Nam

ขนาด: 200 เฮกตาร์

ในปี 2023 รองนายกรัฐมนตรี Le Minh Khai ได้เซ็นประกาศหมายเลข 179/QD-TTg อนุมัตินโยบายการลงทุนโครงการลงทุนก่อสร้างและทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Thai Ha ในช่วงที่ 2 ด้วยขนาด 100 เฮกตาร์ ระยะเวลาดำเนินการเริ่มจากวันที่ 6 มีนาคม 2023 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2069

เขตอุตสาหกรรม Chau Son

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสินค้าบริโภค เครื่องกล ประกอบ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิคภัณฑ์เกษตร อาหาร สิ่งทอและผลิตวัสดุก่อสร้าง

ขนาด: 377 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 86,55%

เขตอุตสาหกรรม Thanh Liem

อุตสาหกรรมหลัก: ประกอบเครื่องกล ผลิตอะไหล่

อุตสาหกรรมหลัก: ประกอบเครื่องกล ผลิตอะไหล่ ผลิตสินค้าบริโภค สินค้าฝีมือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตร….

ที่อยู่: อำเภอเมือง Phu Ly อำเภอ Thanh Liem จังหวัด  Ha Nam

ช่วงแรกมีสัดส่วนพื้นที่ให้เช่าคือ 100% ช่วงที่สองมีสัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว 70%

พบมีศักยาภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ลงทุน FDI หลายเจ้าจึงเลือกเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

แผนการพัฒนาและแต่งตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัด Ha Nam (ช่วงปี 2021 -2030 วิสัยทัศย์ถึงปี 2050)

เขตอุตสาหกรรม Dong Van V

ที่อยู่: ตำบล Tien Noi, Tien Ngoa, Yen Nam อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 250 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Dong Van VI

ที่อยู่: ตำบล Tien Ngoai, Yen Nam, Tien Son อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 250 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Kim Bang I

ที่อยู่: ตำบล Le Ho, Dai Cuong, Dong Hoa อำเภอ Kim Bang จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 230 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Chau Giang I

ที่อยู่: ตำบล Chau Giang, Moc Nam, Moc Bac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 210 เฮกตาร์

นอกจากเขตอุตสาหกรรม 4 แห่งที่มีแผนดำเนินการ จังหวัด Ha Nam ยังมีการเสนอจัดตั้งเพิ่มเขตอุตสาหกรรม 10 แห่งในช่วงปี 2021 – 2030 ด้วยวิสัยทัศย์ถึงปี 2050 เพื่อความต้องการของผู้ลงทุนในการผลิตและลร้างโรงงานในจังหวัด เช่น:

เขตอุตสาหกรรม Chau Giang II

ที่อยู่: ตำบล Moc Nam และ Moc Bac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 250 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Kim Bang II

ที่อยู่: ตำบล Le Ho, Tuong Linh และ Dong Hoa อำเภอ Kim Bang จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 270 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Kim Bang III

ที่อยู่: ตำบล Thi Son, Lien Son, Thanh Son อำเภอ Kim Bang จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Kim Bang IV

ที่อยู่: ตำบล Hoang Tay และ Van Xa อำเภอ Kim Bang จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Thanh Binh I

ที่อยู่: ตำบล Liem Tuc และ Liem Son อำเภอ Thanh Liem จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 145 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Thanh Binh II

ที่อยู่: ตำบล Liem Tuc, Liem Son อำเภอ Thanh Liem และตำบล Tieu Dong อำเภอ Binh Luc จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Thai Ha II

ที่อยู่: ตำบล Tran Hung Dao, Bac Ly, Nhan Nghia และบางเขตอยู่รอบๆ อำเภอ Ly Nhan จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 245 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Thai Ha III

ที่อยู่: ตำบล Duc Ly, Bac Ly, Nhan Nghia, Nhan Khang, Nhan Chinh อำเภอ Ly Nhan จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 245 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Dao Ly

ที่อยู่: ตำบล Dao Ly, Nguyen Ly, Duc Ly, Cong Ly อำเภอ Ly Nhan จังหวัด Ha Nam

ขนาดพื้นที่วางแผน: 200 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Binh Luc

ที่ตั้ง: ชุมชน Trung Luong, Boi Cau และ Hung Cong อำเภอ Binh Luc จังหวัด Ha Nam

พื้นที่วางแผน: 300 เฮกตาร์

Bản đồ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

แผนที่ของแผนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Ha Nam ช่วงปี 2021-2030 วิสัยทัศน์ถึงปี 2050

.

KCN Hòa Mạc, nhà máy NITTOKU Việt Nam

ในฐานะเป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ-ก่อสร้างหลายๆ โรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัด Ha Nam เช่น โรงงาน DORCO Living Vina เบอร์ 2 – เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac โรงงาน NITTOKU เวียดนาม – กลุ่มเขตอุตสาหกรรม Thi Son โรงงาน Advanced Material เวียดนาม – เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac …DELCO มีประสบการณ์ในการก่อสร้างและเข้าใจสภาพแวดล้อมการลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัดนี้ DELCO พร้อมที่จะให้คำแนะนำผู้ลงทุนในการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ที่มาของข้อมูล: เว็บไซค์พอร์ทัลจังหวัด Ha Nam หนังสือพิมพ์ Ha Nam หนังสือพิมพ์พรรคจังหวัด Ha Nam หนังสือพิมพ์ Invest เวียดนาม หนังสือพิมพ์ VOV World – สถานีวิทยุเวียดนาม วารสารเศรษฐกิจและการคาดการณ์

แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม

โอกาสที่ก้าวล้ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนาม

แบ่งปัน