แนวโน้มการก่อสร้างและเกณฑ์การเลือกผู้รับเหมาติกตั้งเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือในปี 2024

การเข้าใจแนวโน้มการก่อสร้างล่าสุดและเกณฑ์การเลือกผู้รับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือจะช่วยบริษัทจัดทำระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและรับรองการผลิตอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม

ระบบเครื่องกลไฟฟ้า MEP ของโรงงาน ได้แก่: ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) ระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบดับเพลิง ผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟฟ้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องกลไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานเพื่อรับรองโรงงานสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง

Lựa chọn nhà thầu cơ điện uy tín quyết định trực tiếp đến an toàn sản xuất cũng như công suất sản xuất của nhà máy.

การเลือกผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน

แนวโน้มปัจจุบันในการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม

ประหยัดพลังงาน

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงอุตสากรรมและการค้า อุตสาหกรรมของเวียดนามมีสัดส่วนการใช้พลังงานมากกว่า 50% ในทั้งหมดของประเทศ ความต้องการในการใช้พลังงานเพื่อผลิตสูงมากในขณะเดียวกันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่าน น้ำมัน ก๊าชกำลังหมดไป ดังนั้น การประหยัดพลังงานทั้งเป็นแนวทางทั้งเป็นแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ของบริษัทผลิตต่างๆ โซลูชั่นทางเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับโรงงานจะช่วยประหยัดพลังงานที่นิยม คือ ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้มอเตอร์แบบโหลดน้อยเกินหรือมากเกินกำลัง ปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์…

nhà máy DAINESE Việt Nam

โซลูชั่นทางเครื่องกลไฟฟ้าที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในโรงงาน DAINESE เวียดนาม ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไป ด้านเครื่องกลไฟฟ้า ช่วยประหยัด 15 -20% เชื้อเพลิงใช้กับ boiler และประหยัดอย่างน้อย 15% ของค่าใช้จ่ายพลังงานสำหรับระบบบำบัดสิ่งแวดล้อม

โรงงานที่ชาญฉลาด

ในช่วงปีที่ผ่านมา แนวโน้มการประยุกต์ใช้โรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) ในการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าในเวียดนามยิ่งวันยิ่งขยาย ซึ่งช่วยผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข่งขันให้แก่บริษัท

Nhà máy Ắc quy GS Bình Dương tiên phong trong xây dựng hạ tầng smart factory tại Việt Nam, các số liệu vận hành cho thấy hệ thống đã tiết kiệm đến 25% điện năng tiêu thụ.

โรงงานแบตเตอรี GS Binh Duong เป็นผู้นำในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบ smart factory ในเวียดนาม จากข้อมูลการใช้งานไห้เห็นว่าระบบช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 25%

การสร้างโรงงานที่ชาญฉลาดมีการกำหนดที่สูงเกี่ยวกับความสอดคล้องกันในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้ผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟ้ฟาที่น่าเชื่อถือ จัดสร้างระบบพื้นฐานที่เหมาะสมถึงจะสามารถนำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น IOT ดิจิทัล…มาประยุกต์ใช้ในการผลิตได้ นอกจากนั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานที่ชาญฉลาดก็ได้เชื่อมโยงกันเพื่อรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Smart Factory ผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟฟ้าต้องมีประสบการณ์และมีโซลูชั่นทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอินเทรอร์เน็ตในโรงงาน

โรงงานสีเขียว

แนวโน้มโรงงานสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งวันยิ่งได้บริษัทผลิตและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงในเวียดนามให้ความสำคัญโดยการสร้างโรงงานที่ตอบสนองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ใช้พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม) เพื่อลดการปล่อยมลพิษ….

โรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาเพื่อรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน….

เกณฑ์การเลือกผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ

มีโซลูชั่นที่ดีที่สุด

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดและความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟ้ฟาที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และมีความรู้ในระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานหลายๆ ประเภทจะสามรถช่วยให้คำแนะนำโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนตั้งแต่โซลูชั่นการออกแบบระบบอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำ จนถึงโซลูชั่นการจ่ายไฟ จ่ายน้ำ …ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุน ปลอดภัยในการใช้งานและสะดวกต่อการซ่อมบำรุง

 

โรงงานผลิตเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง CURIOUS SEIKI เวียดนามที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟ้ฟา M.E.P

มีแผนสำรองพร้อมเสมอ

เมื่อโรงงานได้นำมาใช้งาน ความเสี่ยงทางเครื่องกลไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่มักจะเจอคือไฟดับ เครื่องจักรเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศของหคลังและอาคารผลิตเสีย ที่ร้ายแรงกว่านี้คือไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้…ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและมีแผนตอบสนองพร้อมเสมอเพื่อลดความเสี่ยงเกิดขึ้นและรับรองว่าความเสี่ยงในพื้นที่นี้ไม่ลุกลามหรือส่งผลกระทบไปยังพื้นที่อื่น รับรองความปลอดภัยต่อผู้คนและทรัพย์สินรวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงาน

 

ระบบสถานีหม้อแปลงไฟ ห้องไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานพิมพ์ DORCO Living Vina ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปของระบบเครื่องกลไฟฟ้า  ระบบได้คำนวณกำลังการผลิตเผื่อไว้เพื่อรับรองการผลิตเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ

รับรองความปลอดภัยในการทำงานอย่างเสมอ

หนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญที่สุดเมื่อประเมินระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานคือความปลอดภัย: ปลอดภัยในการติดตั้งและปลอดภัยในการใช้งาน

Công tác kiểm tra mối hàn, đảm bảo an toàn hệ thống đường ống cơ điện tại Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ thể thao Châu Âu, do DELCO là tổng thầu cơ điện.

การตรวจสอบรอยเชื่อมรับรองความปลอดภัยของระบบท่อเครื่องกลไฟฟ้าในโรงงานผลิตอุปกรณ์ป้องกันกีฬายุโรปที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านเครื่องกลไฟฟ้า

ผู้รับเหมาเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ ทำงานเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบจะปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย เตรียมครบเสื้อผ้า หมวก ถูงมือ เข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานบนที่สูง มีป้ายเตือนพื้นที่อันตราย..ถ้าผู้รับเหมาไม่มีความปลอดภัยในการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าก็จะไม่สามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานระบบได้

เงื่อนไขการรับประกันและดูแลซ่อมบำรุง

การรับประกันระบบเครื่องกลไฟฟ้าเป็นคำสัญญาของผู้รับเหมาทางเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการดูแลซ่อมแซมจุดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งานของโรงงานในช่วงเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการรับประกันและดูแลซ่อมบำรุงของระบบได้นับตั้งแต่เวลาส่งมอบระบบ นักลงทุนตรวจรับระบบและนำมาใช้งาน
เงื่อนไขการรับประกัน และดูแลซ่อมบำรุงเป็นหนึ่งในปัจจัยแสดงให้เห็นคุณภาพของโครงการเครื่องกลไฟฟ้า ระยะการรับประกันยิ่งยาวยิ่งแสดงได้ว่าโครงการมีคุณภาพอย่างที่ผู้รับเหมาได้สัญญาไว้

บางโครงการทางเครื่องกลไฟฟ้าที่โดดเด่นของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง DELCO และการประเมินจากลูกค้า

โรงงานแบตเตอรี่ GS เวียดนามในจังหวัด Binh Duong

“ขอบคุณข้อแนะนำมากมายของ DELCO ในการก่อสร้างโรงงาน GS เวียดนามที่จังหวัด Vinh Phuc และจังหวัด Binh Duong หลังจากส่งมอบและใช้งานโรงงานทั้งสองแห่งมาต่อเนื่อง ผมพอใจมากในคุณภาพของการออกแบบ – ก่อสร้างของ DELCO โซลูชั่นการออกแบบโรงงาน 2 ชั้นได้ช่วยพวกเราหลายๆ อย่างในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ที่มีอยู่และขยายการผลิต นอกจากนั้น ระบบโรงงานที่ชาญฉลาดที่ DELCO ได้ดำเนินการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการในการผลิตของ GS เวียดนาม ช่วยพวกเราได้มากมายในการบริหารและใช้งานโรงงาน ”

Mr. Soichi Hanano ผู้จัดการทั่วไปบริษัท GS Battery เวียดนาม

โรงงาน HAEM VINA

“ DELCO จัดการงานอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เมื่อเกิดปัญหาบริษัทก็หาทางแก้ไขอย่างเร็ว นอกจากนั้น ในกรณีพวกเราไม่รับรู้สถานการณ์ของโครงการ DELCO ก็ช่วยให้พวกเราเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน เรื่องนี้ทำให้มีประโยชน์มากมายในการงานของพวกเรา

แต่ว่าในระหว่างทำงานกับ DELCO พวกเราได้เข้าใจว่า DELCO มีความรวดเร็วในการตอบสนองและจัดการงานเพื่อรับรองตรงตามกำหนดการก่อสร้าง โครงการ HAEM VINA ก็เช่นเดียวกัน DELCO ได้ปฏิบัติอย่างดีตามกำหนดการของโครงการอย่างที่ตกลงกันไว้ จึงทำให้ผมพอใจมาก”​

Mr. Park Jae Young
บริหารโรงงาน HAEM VINA

โรงงาน DAINESE Vietnam

“ในเมื่อที่ Dainese ยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พวกเราต้องใช้ให้กับโรงงาน DELCO ยังคงให้โซลูชั่นที่มีประสิทธิผลได้ ช่วย Dainese เข้าใจได้ว่าความต้องการที่แท้จริงของพวกเราคืออะไร DELCO คิดในฐานะของลูกค้า ไม่ได้คิดในฐานะของผู้จัดจำหน่าย ทำงานกับ DELCO team ค่อนข้างง่าย สมาชีกแต่ละคนใน DELCO ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและพร้อมเพื่อจะหารือทุกปัญหาที่พวกเราเจอ ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงลูกค้าของ DELCO ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมจริงๆ บางครั้งผมต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแผนก่อสร้างโรงงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่า DELCO พร้อมเพือปรับเปลี่ยนเสมอและสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่”
Mr. Fabio Bianchin CEO DAINESE Việt Nam

แบ่งปัน