สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2023 และอนาคตปี 2024

เศรษฐกิจเวียดนามปี 2023 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายด้วยอัตราการเติบโต GDP ในสามไตรมาสแรกอยู่ที่ 4,24% และเน้นในด้านบริการและการค้าและการท่องเที่ยว คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอีกต่อไปในไตรมาส IV/2023 และอัตราการเติบโต GDP 2023 อยู่ที่ 4,7%

สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2023

อัตราการเติบโต GDP

ในช่วงสามไตรมาสแรกปี 2023 อัตราการเติบโต GDP เวียดนามสูงถึง 4,24% และกำลังฟื้นตัวกลับมาซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในบริบทของเศรษฐกิจโลกกำลังยากลำบาก

การเติบโตส่วนใหญ่เน้นในด้านบริการ การค้าและการท่องเที่ยวที่อัตราการเติบโตเป็น 6,32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว อุตสาหกรรมการก่อสร้างเผชิญกับความลำบากมากมายเนื่องจากอุปสงค์ของโลกลดลง ซึ่งเพิ่มแค่ 1,65% และเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดในช่วง 2021-2023

สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2023

ในบริบทเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความยากลำบาก ประเทศในกลุ่ม G7 และ EU มีอัตราการเติบโตติดลบหรือเป็น 0 แต่เงินลงทุน FDI เข้าเวียดนามยังมีจำนวนมากกว่า 25,76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโต 14,7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว จากนั้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังเป็นจุดสว่างในดารดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามปี 2023

เมื่อเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจเวียดนามก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนที่มาจากการกระะทบทั้งต่างประเทศและในประเทศทำให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2023 ถูกเปลี่ยนแปลง

การถดถอยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีนและประเทศยุโรปทำให้การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามถูกลดลง ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2023 มูลค่าสินค้าส่งออกของเวียดนามลดลง 12% ในนั้นส่งออกไปสหรัฐอเมริกาลดลง 15,5% ส่งออกไปประเทศ EU ลดลง 8,9% มูลค่าสินค้านำเข้าก็ลดลง17,9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามปี 2023

(ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติทั่วไป)

นอกจากนั้นดัชนี CPI เพิ่มขึ้นที่ 3,16% โดยเฉพาะการเติบโตอย่างมากในด้านการศึกษา บ้านพักและวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น 8% และ 7% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูงจนถึงขณะนี้ได้เพิ่ม 4,49% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022

อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทำให้ธนาคารต่างๆ จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายรอบ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างยูเครนและรัฐเซียทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดซะงัก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยและตกอยู่ในภาวะวิกฤต นอกจากนั้นอปุสงค์ภายในประเทศก็ลดลงทำให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง

เศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นในภูมิภาคและโลก

โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากมายในปัจจุบัน บางประเทศขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตติดลบ เช่น ประเทศ EU สหราชอาณาจักร ชัดเจนคือประเทศญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตติดลบ 0,6% ประเทศ G7 อัตราการเติบโตเป็น 0 ด้วยอัตราการเติบโตปัจจุบันสามารถเห็นได้ว่าเวียดนามยังเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและในโลก

ตารางตัวเลขแสดงการเติบโต GDP ในไตรมาส III/2023 ระหว่างเวียดนามและประเทศอื่นๆ

ประเทศเวียดนามจีนไทยญี่ปุ่นเกาหลี
GDP5,33%5,2%3,5%-2,1%1,4%

ด้วยสถารการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกองค์กรเศรษฐกิจโลกต่างลดความคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ และของโลกโดยรวมลง เช่น OECD ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตปี 2023 ของบางประเทศ เช่น มาเลเซีย 3,9% สิงคโปร์ 1,4% ไทย 2,8%…ในขณะเดียวกันเวียดนามได้คาดการณ์มีการเติบโต GDP ปี 2023 ที่ 4,9% ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

เศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นในภูมิภาคและโลก

สามารถเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเศรษฐกิจทั้งโลก เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดคิดเนื่องจากความขัดแย้งและสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างบางประเทศทำให้ขาดการเชื่อมต่อทางการค้าระหว่างประเทศใหญ่ อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำให้ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งก็ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของเวียดนาม ทำให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง

อ่านเพิ่ม: รายงานการดึงดูด FDI ในเวียดนามปี 2023: ยังคงเติบโตต่อเนื่องและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกi

คาดการณ์ GDP เวียดนามปี 2023

ในบริบทเศรษฐกิจทั่วโลกเติบโตช้าลง แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเมื่อรักษาอัตราการเติบโต GDP ค่อนข้างสูง เวียดนามได้องค์กรเศรษฐกิจต่างๆ ของโลก เช่น IMF, WB คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 4,7% ในปี 2023 และ 5-6% ในช่วงปี 2025-2025 ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตเศรษฐกิจทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 3% ดังนั้น เศรษฐกิจเวียดนามยังคงได้รับการประเมินที่ดีจากองค์กรและนักลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากการปรับปรุงและนโยบายการดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการค้าที่เหมาะสม

  • รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เหลือ 8% นโยบานเปิด กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยทำให้ผู้มาเยื่อนเวียดนามฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด
  • การดึงดูดเงินลงทุน FDI ที่เวียดนามยังคงนิ่งตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นโยบายส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนการลงทุนสำหรับประเทศใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรปก็ได้ให้ความสำคัญ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาอย่างยั่งยืนได้เวียดนามให้ความสำคัญซึ่งเหมาะสมกับแนวโน้มและความสนใจของนักลงทุนรายใหญ่
  • นอกจากนั้น เวียดนามยังมีแหล่งแรงงานที่อุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างในเวียดนามต่ำเมื่อเทียบกับประเทศยุโรป นโยบายส่งเสริม กระตุ้นการลงทุนการถ่ายโอนเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

คาดการณ์ GDP เวียดนามปี 2023

ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในไตรมาส III 2023 เมื่ออัตราการเติบโต GDP มีแนวโน้มเติบโตกลับมาพร้อมกับการมีนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม เศรษฐกิจเวียดนามได้คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส IV 2023 และใน 2 ปีข้างหน้า

ข้อมูลรวบรวมมาจาก: สำนักงานสถิติทั่วไป กระทรางการคลัง

อ่านเพิ่ม: คำถามที่มักจะเจอเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศในเวียดนามม – อัปเดตปี 2023

แบ่งปัน