โครงการลงทูนเพื่อขยายสายการผลิตไข่ไก่เทคโนโลยีสูงที่ Delco Farm

Delco ลงทุนสร้างโรงเลี้ยงไก่เบอร์ 3 พร้อมกับระบบสายการผลิตที่ทันสมัยด้วยจำนวนไก่ 40.000 ตัว ปรับเพิ่มกำลังการผลิตไข่ไก่ที่ Delco farm มากกว่า 2 เท่า

ขยายกำลังการผลิตไข่ไก่เทคโนโลยีสูง

เมื่อต้นปี 2023 DELCO ลงทุนสร้างโรงเลี้ยงไก่เบอร์ 3 พร้อมกับระบบสายการผลิตที่ทันสมัยด้วยจำนวนไก่ 40.000 ตัวที่ฟาร์มเทคโนโลยีสูง Delco Farm

เข้าใจในลักษณะของโครงการคือมีขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมการเลี้ยงไก่ในกรงขังแบบปิด ดังนั้นวิศวกรของ DELCO ได้ทำการวิจัยและหาโซลูชั่นการก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างและและรับรองความยั่งยืนและความปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานและสายการผลิตเทคโนโลยีสูงทั้งหมดได้วิศวกร DELCO ร่วมวัจัยกับผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโดยมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและอัตราการผลิตที่เหมาะสมที่สุด

โซลูชั่นวัสดุที่มีความทนทานสูง

ระบบโครงสร้างมีบทบาทสำคัญในการรับรองความแข็งแรงและการทำงานที่มั่นคงของฟาร์มปศุสัตว์ DELCO ได้มีการคำนวณอย่างละเอียดสำหรับความสามารถทนรับแรงของโครงสร้างเหล็กเพื่อรับรองการรับน้ำหนักของระบบเทคนิคต่างๆ เช่น พัดลมระบายอากาศ แผงทำความเย็น น้ำหนักของการแขวนเพดาน น้ำหนักของแผงพลังแสงอาทิตย์และกิจกรรมการรับประกัน – ซ่อมแซมเมื่อมีปัญหา เมื่อมีเหตุลมแรง พายุ…

DELCO ใช้ระบบโครงเหล็กและวัสดุแผ่นเมทันซีทเป็นส่วนที่ปิดคลุมที่มีความทนทานสูง ป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ สามารถช่วยยึดอายุการใช้งานของโครงการถึง 15 แทนที่จะใช้งานได้แค่ 10 ปีสำกรับโซลูชั่นทั่วไป ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของโรงเลี้ยงไก่และลดค่าใช้จ่ายการลงทุน

โซลูชั่นการปิดคลุม ป้องกันความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

DELCO ใช้โครงสร้างปิดคลุมเป็นหลังคาเมทันชีทและผนังเมทันชีทสองชั้นและป้องกันความร้อนโดยฉนวนใยแก้วรับรองความแข็งแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุน นอกจากนั้นวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่มีความสวยงามและความทนทานสูง สามารถกันเสียง กันร้อนได้ดี ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ได้นิ่งตัว รักษาสุขภาพและลดความเครียดสำหรับสัตว์เลี้ยง

DELCO ใช้วัสดุกันร้อนประกบร่วมกับโซลูชั่นทางเทคนิค เช่น ระบบระบายอากาศลดความร้อนด้วยแรงดันลบ ใช้พัดลมระบายอากาศ cooling pad…ช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่เลี้ยงสัตว์จาก 5-7 องศาเมื่อเทียบกับอุณหภูมิข้างนอก จากนั้นช่วยประหยัดค่าไฟได้ 300$/เดือน

นอกจากนั้น การออกแบบที่มีความระบายอากาศภายในร่วมกับการใช้วัสดุหลังคาและผนังที่แข็งแรงมั่นคงรับรองการแยกตัวออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะช่วยสร้างเงื่อนไขภูมิอากาศภายในกรงที่ดีกว่า จากนั้นช่วยเพิ่มความต้านทาน เสริมสร้างสุขภาพของไก่ อัตราการให้ไข่สามารถเพิ่มได้ 2%

โครงการโรงเลี้ยงไก่เบอร์ 3 ที่ DELCO Farm กำลังอยู่ในช่วงติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2023

อ่านเพิ่ม: ประเภทโครงสร้างครอบที่นิยมสำหรับโรงงานและบ้านอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ DELCO Farm

เมื่อปี 2017 DELCO ได้ลงทุนฟาร์มเกษตรเทคโนโลยีสูง DELCO Farm (ที่ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh) ที่มีพื้นที่ 6 เฮกตาร์ พวกเราออกแบบและทำสร้างโครงสร้างพื้นฐานของฟาร์มเองและประสานร่วมมือกับผู้รับเหมาเพื่อวิจัยและหาโซลูชั่นเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และปลูกผักที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของเวียดนามมากที่สุด

กระบวนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดได้ดำเนินการในรูปแบบปิดภายในพื้นที่ผลิต ลดการรับผลกระทบจากเชื้อโรคและอากาศน้อยให้ที่สุด ปัจจุบัน DELCO มีโรงเรือนเพาะปลูก 5 แห่งด้วยพื้นที่ทำการเพาะปลูก 7.000 ตารางเมตรและสายการผลิตไข่ไก่จำนวนทั้งหมด 90.000 ตัว อัตราการให้ไข่เฉลี่ย 83-95%

แบ่งปัน