โครงการเครื่องกลไฟฟ้าที่โรงงาน DOOSAN Electro – Materials

DELCO ได้มีโอกาสร่วมมือกับผู้ลงทุน DOOSAN – ซึ่งเป็นบริษัทหลากหลายธุรกิจขนาดใหญ่และยาวนานของเกาหลีในโครงการเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน DOOSAN Electro – Materials ที่เขตอุตสาหกรรม Dai An จังหวัด Hai Duong

โครงการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน DOOSAN Electro – Materials เวียดนาม

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 DELCO ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนที่เลือก DELCO เป็นผู้รับเหมา MEP ให้กับโครงการปรับปรุงโรงงาน DOOSAN Electro – Materials ที่เขตอุตสาหกรรม Dai An จังหวัด Hai Duong DELCO รับผิดชอบในการวางระบบทางเทคนิคของสายการผลิต ได้แก่ สายการชุบดีบุก เครื่องติด RSTR เครื่อง QUICK PRESS และระบบร่องทางเทคนิค

du an co dien nha may doosan 6

ระบบท่อดูดก๊าชไอเสียจากการเชื่อมและท่อดูดก๊าชไอเสียจากสายการผลิตเป็นหนึ่งในระบบท่อ MEP ขนาดใหญ่ที่สุดของโรงงาน ด้วยความหนาถึง 9.8mm

du an co dien nha may doosan 4

ติดตั้งระบบท่อ RO&DI

du an co dien nha may doosan 2

การวัดความเร็วและปริมาณลมของระบบดูดก๊าชไอเสียของโรงงาน

du an co dien nha may doo san hai duong 04

ต่อระบบท่อลมอัดสำหรับสายเครื่องจักร

du an co dien nha may doo san hai duong 05

ระบบท่อ Chiller ของโรงงาน

du an co dien nha may doo san hai duong 06

ระบบท่อลมเพื่อระบายความร้อนบนหลังคาเพดานของโรงงาน

du an co dien nha may doo san hai duong 09

ระบบท่อน้ำเสีย UPVC ได้ติดตั้งเดินในร่องทางเทคนิคที่มีเซ็นเซอร์ แจ้งเตือนเมื่อมีน้ำเสียรั่วไหล

นี่ล้วนเป็นระบบที่สำคัญซึ่งต้องการความถูกต้องอย่างสูงเพื่อรับรองเครื่องจักรอุปกรณ์และสายการผลิตของโรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการติดตั้ง

ลักษณะของโครงการคือการปรับปรุงโดยยังคงกิจกรรมการผลิตของโรงงานไว้ ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการก็เร่งรีบภายในเพียง 2 เดือนและมีข้อจำกัดมากมายในเรื่องพื้นที่ที่คับแคบ

du an co dien nha may doo san hai duong 08

DELCO ได้จัดวิธีการป้องกันอย่างดีเพื่อลดฝุ่นและลดผลกระทบอื่นๆ ต่อการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงงาน

ระบบท่อต่างๆ ของโรงงานมีความต้องการสูงในด้านคุณสมบัติโดยเฉพาะความหนาของท่อ ความแข็งแรง ขนาดใหญ่ รวมถึงมาตรฐานการติดตั้งก็ต้องมีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนั้นพื้นที่การทำงานบนหลังคาเพดาน panel ก็แน่นแคบ บนหลังคาเพดานมีระบบท่อที่ซับซ้อนได้วางก่อนหน้านี้ทำให้การทำงานยิ่งยาก จึงต้องการมีทักษะการทำงานและความสามารถในการจัดการที่ดี 

du an co dien nha may doosan 1

ระบบท่อดูดกลิ่นของระบบชุบดีบุกขนาด 400mm ได้ติดตั้งผสานเข้ากับระบบสตัดเกลียวแขวนเพดานและหลายๆ ระบบท่อทางเครื่องกลไฟฟ้าอื่นๆ

ผู้ลงทุนใส่ใจโดยพิเศษกับความปลอดภัยในระหว่างติดตั้งความปลอดภัยในระหว่างทำการผลิตและความปลอดภัยในด้านอัคคีภัย งานแต่ละรายการต้องจดทะเบียนและประกาศเพื่อทางผู้ลงทุนอนุมัติก่อนเริ่มทำการติดตั้ง ทีมงาน QC ของ DELCO team รับรองเรื่องการตรวจสอบทุกวัน ควบคุมใกล้ชิดและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ระบบท่อและระบบเครื่องกลไฟฟ้าบนหลังคาเพดานได้ติดตั้งอย่างละเอียด เน้นในความปลอดภัยด้านเครื่องกลไฟฟ้าโดยพิเศษ ทำงานอย่างแม่นยำและรับรองความสวยงามให้แก่งานแต่ละรายการ

เกี่ยวกับ DOOSAN Electro – Materials

DOOSAN Electro – Materials สังกัด DOOSAN – บริษัทหลากหลายธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี DOOSAN Electro – Materials มีการยกระดับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อกลายเป็นบริษัทระดับโลกด้วยรายได้ 800 ล้ายดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี DOOSAN Electro – Materials มี 3 สามโรงงานในประเทศเกาหลี 1 โรงงานในสิงคโปร์ 1 โรงงานในประเทศจีน 1 โรงงานในเวียดนามแบะหลายๆ สาขาในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์…. 

DOOSAN vietnam

DOOSAN Electro -Materials เวียดนาม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2020 เน้นในการผลิตสายไฟ สายเคเบิล แผงวงจร…เพื่อจัดจำหน่ายตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ


DELCO ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน DOOSAN Electro – Materials ที่เขตอุตสาหกรรม Dai An – Hai Duong ทันตามกำหนดเวลาเพื่อส่งมอบและนำโครงการมาใช้งานเมื่อเดือนธันวาคม 2022 และตอบสนองข้อกำหนดทั้งหมดในด้านอาชีวอนามัยโรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

 

แบ่งปัน