ส่งมอบและนำโรงงานที่ชาญฉลาด POWER PLUS TECHNOLOGY มาใช้งาน

ในเดือนกันยายน พ.ศ 2564 DELCO ได้เสร็จสิ้นการส่งมอบโรงงาน Power Plus Techonoly ที่เป็นหนึ่งในโครงการแรกในเวียดนามที่ใช้ระบบ smart factory connection (ระบบเชื่อมต่อโรงงานที่ชาญฉลาด) DELCO ยินดีที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build รวมทั้งการให้แนวทาง smart ทั้งหมดของโครงการ

z2116627773724 218f8cb65976bb2eb44e0bfff23131ae

anh bia

หลังจากดำเนินการไป 10 เดือน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา Delco ได้ส่งมอบโรงงาน Power Plus Techonology ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ โรงงานตั้งอยู่ที่หมู่ CN5A – 1 เขตอุตสาหกรรม Que Vo III จังหวัด Bac Ninh โรงงานได้แก่ อาคารผลิต 2 ชั้นจำนวน 3 อาคาร อาคารสำนักงาน ที่พักกะ โรงอาหาร โรงจอดรถด้วยพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 5 เฮกตาร์ และพื้นที่ก่อสร้าง 59.205,5 ตารางเมตร

anh 4 4

DSF2769

รูปแบบอาคารผลิต 2 ชั้นที่ใช้โครงสร้างพื้นอัดแรงซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ กลุ่มพนักงานและวิศวกร DELCO ได้มีการคำนวณอย่างละเอียดเพื่อสามารถใช้พื้นที่ของอาคารได้ประโยชน์มากที่สุด เพิ่มความสมารถในการใช้งาน รวมทั้งการรับรองความปลอดภัยและกำลังการรับน้ำหนัก รับรองการทำงานของไลน์เครื่องจักรในโรงงาน

anh 11 2

ppt 6

anh 20

anh 19

anh 13 2

DSCF2609

z2115127552108 926da16711ba7282147326b864614fd5

anh 16 2

ME

anh 5 2

นอกจากงานก่อสร้าง DELCO ยังมีการให้แนวทางการเชื่อมต่อโรงงานที่ชาญฉลาดทั้งหมดให้กับผู้ลงทุน เทคโนโลยี IoT และระบบอัตโนมัติอนุญาตติดตามการทำงานของระบบเครื่องจักร – อุปกรณ์ในโรงงานตลอด 24/24 ชัวโมง จากนั้นจะง่ายต่อการติดตามและวัดประสิทธิผลการใช้งาน

anh 15 3

Smart factory connection ช่วยทำให้สภาพของโรงงานได้แปลงเป็นดิจิทัล ติดตามข้อมูลการทำงานทั้งหมดผ่านเซ็นเซอร์ จากนั้นจะแจ้งเตือนปัญหาผิดปกติหรือปัญหาเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว ระบบจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานอย่างมากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการติดตามสถานะการทำงานเพื่ออยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และซ่อมบำรุงรักษาถูกต้องตามขั้นตอน

06972b90cfb930e769a8

tong the

โรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology เชียวชาญในการผลิตพลังคอมพิวเตอร์ ผลิตชุดถ่ายโอนพลังและที่ชาร์จ โรงงานอยู่ในกลุ่มบริษัท Channel Well Technology – หนึ่งในบริษัทข้ามชาติระดับชั้นนำในโลกเกี่ยวกับพลังไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ….บริษัทได้แต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ 2536 และปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงในการผลิต ODM ในด้านแหล่งพลังงาน นับถึงปัจจุบัน บริษัทมีทั้งหมด 7 โรงงานใหญ่ ตั้งอยูในประเทศ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม ……

>>> โครงการโรงงานเทคโนโลยี POWER PLUS

>> พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงาน POWER PLUS TECHONOLOGY – CHANNEL WELL TECHNOLOGY GROUP

 

 

แบ่งปัน