สร้างโรงงานใน Hai Phong – เมืองแห่งท่าเรือที่อยู่ในกลุ่มชั้นนำของการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม

Hai Phong อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศในการดึงดูดการลงทุน FDI ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนทั้งหมดมากกว่า 2,8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 10,9% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของประเทศเนื่องจากมีจุดแข็งทางธรรมชาติและนโยบายการสนับสนุนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานใน Hai Phong

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของ Hai Phong

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญด้วยท่าเรือใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

Hai Phong อยู่ในเขตสามเหลี่ยมการพัฒนาของ Ha Noi – Quang Ninh – Hai Phong ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 จังหวัดของเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ อยู่ติดกับ 3 จังหวัด คือ Quang Ninh, Hai Duong, Thai Binh เมือง Hai Phong มีแนวชายฝั่งยาว 125 กิโลเมตร มีปากแม่น้ำใหญ่ 5 แห่งคือ Lach Tray, Bach Dang, Cua Cam, Van Uc และ Thai Binh

Hai Phong มีท่าเรือหลายแห่งคิดเป็น 17,6% ในจำนวนท่าเรือทั้งหมดของเวียดนามและมีท่าเรือ Hai Phong ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ใหญ่อันดับสองในประเทศรองลงมาจากท่าเรือ Sai Gon นอกจากนั้น Hai Phong ก็เป็นจังหวัดเมืองท่าที่อยู่ใกล้กับกับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ และเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่างภาคเหนือเวียดนามกับจีนและประเทศต่างๆ ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดทั่วโลก

Prime geographical location with the largest port in the North

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมการขนส่งโดยมีครบ 5 ประเภทการขนส่งที่สำคัญ

มีครบ 5 ประเภทการขนส่งที่สำคัญ ได้แก่: การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางรถยนต์ ซึ่ง Hai Phong กลายเป็นประตูแห่งอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญช่วยเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดชายฝั่งตอนเหนือและศูนย์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

 • Hai Phong มีท่าเรือ Cat Bi ที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ เช่น ไทย เกาหลี และบางจังหวัดของประเทศจีน เช่น กวางโจว ยูนนาม ซึ่งเป็นสร้างความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการค้าภายในและภายนอกประเทศ

cảng hàng không Cát Bi kết nối với các nước

 • ระบบท่าเรือหนาแน่นด้วยจำนวนท่าเรือ 52 แห่ง เช่น Lach Huyen ท่าเรือ Nam Dinh Vu ท่าเรือTan Vu…ที่เป็นศักยภาพต่อการพัฒนาของโลจิสติกส์
 • โครงข่ายทางน้ำภายในประเทศยาวเกือบ 2.700 กิโลเมตร คิดเป็นเกือบ 40% ของความยาวทางน้ำภายในประเทศทั้งหมด
 • ทางรถไฟ Ha Noi – Hai Phong ที่วิ่งผ่านจังหวัด Hung Yen, Hai Duong ช่วยทำให้การขนส่งสินค้าได้สะดวกมากขึ้น
 • ระบบทางรถยนต์ได้ลงทุนและพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น สร้างทางด่วน Ha Noi – Hai Phong ทางด่วน Hai Phong – Ha Long – Mong Cai สะพานลอย Tan Vu – Lach Huyen ..ช่วยเชือมโยงกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมการขนส่งพัฒนาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญช่วยดึงดูดนักลงทุนสร้างโรงงานใน Hai Phong ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างโดดเด่น

ปัจจุบัน จังหวัด Hai Phong มีนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานอยู่ 14 แห่งโดยมีพื้นที่เพื่อการผลิตอุตสาหกรรมคือ 4.028,46 เฮกตาร์และอัตราพื้นที่เช่าแล้วประมาณ 60,5%
นอกจากนั้น จังหวัด Hai Phong ยังมีการส่งเสริมการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งก็เน้นในการให้เช่าอาคารผลิตคุณภาพสูง เช่น VSIP, DEEP C…พร้อมกับระบบจ่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้ลงทุนอย่างทันสมัย

นอกจากนั้น จังหวัด Hai Phong ก็ได้มีการลงทุนเกือบ 1.600 พันล้านด่องเพื่อสร้างบ้านพักเพื่อสังคมให้แก้คนงานด้วยจำนวน 2.538 หลังที่นิคมอุตสาหกรรม Trang Due ช่วยสร้างความสะดวกให้กับคนงาน คนที่มีรายได้น้อยในนิคมอุตสาหกรรม

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ II - Hải Phòng (ảnh phối cảnh)

นิคมอุตสาหกรรม Nam Dinh Vu II – Hai Phong (ภาพทัศนิยภาพ)

นับถึงปัจจุบันเมือง Hai Phong มีโครงการลงทุนโดยเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด 913 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน 29,42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับจากต้นเดือนพฤศจิกายน 2023 Hai Phong ดึงดูดเงินลงทุน FDI ถึง 2,8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศรองลงมาจากจังหวัด Quang Ninh

นโยบายการพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนเพื่อดึงดูดการสร้างโรงงานใน Hai Phong

นโยบายการพัฒนา

เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาสร้างโรงงานใน Hai Phong เมืองนี้ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่นักลงทุน เช่น

 • ส่งเสริมการถ่ายโอนและประยุกต์ใช้วิทยศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตที่สะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาสีเขียวและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จัดทำโครงการฝึปอบรมวิชาชีพคุณภาพสูงในบางภาคธุริกจ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์…
 • จัดทำโครงสร้างบริหารออนไลน์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
 • ปฏิรูปขั้นตอนการบริหารของรัฐ: จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ช่วยจัดการขั้นตอนการลงทุนอย่างรวดเร็วเพื่อนักลงทุนใน Hai Phong สามารถนำโรงงานมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การสนับสนุนสำหรับนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนโยบายที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสร้างโรงงานใน Hai Phong เมืองนี้ยังมีการสนับสนุนที่น่าสนใจสำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

 • ยกเลิกภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 2 ปี ลด 50% ภาษีที่ต้องจ่ายใน 04 ถัดไป
 • เริ่มจากปีแรกที่บริษัทมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี บริษัทจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแค่ 17% แทนที่ต้องจ่าย 20% โดยปกติ
 • บริษัทได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน เช่าหน้าน้ำในตลอดระยะเวลาการเช่าตามข้อกำหนดในกฤษฎีกา 46/2014/ND-CP

ด้วยการสนับสนุนและนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเหล่านี้ เมือง Hai Phong ได้มีการดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่หลายๆ เจ้าเข้ามาสร้างโรงงานและอาคารผลิตใน Hai Phong บริษัทขนาดใหญ่ของโลกเข้ามาลงทุน ออกแบบโรงงานใน Hai Phong และสร้างสำนักงานใหญ่ในเมืองนี้ เช่น LG Group ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน 9,24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Bridgestone Group ด้วยจำนวนเงินลงทุน 1,224 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Pegatron ด้วยจำนวนเงินลงทุน 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ…

รายชื่อและแผนที่นิคมอุตสาหกรรมใน Hai Phong

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานอยู่ 14 แห่ง

List and map of industrial zones in Hai Phong

 1. นิคมอุตสาหกรรม Deep C Hai Phong I

 • พื้นที่: 541 เฮกตาร์
 • ที่อยู่: เขตเศรษฐกิจ Dinh Vu – Cat Hai ตำบล Dong Hai 2 อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 1997 ถึงปี 2047)
 1. นิคมอุตสาหกรรม Deep C Hai Phong II

 • พื้นที่: 645 เฮกตาร์
 • ที่อยู่: วงเวียนสะพานTan Vu – Lach Huyen ตำบล Dong Hai 2 อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2018 ถึงปี 2068)
 • อันตราพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 70%
 1. นิคมอุตสาหกรรม Deep C Hai Phong III

 • พื้นที่: 520 เฮกตาร์
 • ที่อยู่: เขตเศรษฐกิจ Dinh Vu – Cat Hai อำเภอ Cat Hai เมือง Hai Phong
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2014 ถึงปี 2064)
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ส่วนประกอบของพลังงานหมุนเวียน โลจิสติกส์และบริการ การผลิตรถยนต์และอะไหล่ อุตสาหกรรมสารเคมี ปิโตรเคมี
 1. นิคมอุตสาหรรม Trang Due

 • ที่อยู่: ตำบล Le Loi อำเภอ An Duong จังหวัด Hai Phong
 • พื้นที่ทั้งหมด: 1.088 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2011 – 2061)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 86%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไฟฟ้า อุตสาหกรรมเสริม….
 1. นิคมอุตสาหกรรม VSIP Hai Phong

 • ที่อยู่: เขตเศรษฐกิจ Dinh Vu – Cai Hai ตำบล Tan Duong อำเภอ Thuy Nguyen จังหวัด Hai Phong
 • ที่อยู่: 1.600 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2008 – 2058)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 71,38%
 • ธุรกิจดึงดูดการลงทุน: อุตสาหกรรมสะอาด
 1. นิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien

 • ที่อยู่: ตำบล Kien Bai อำเภอ Thien Huong, Lam Dong และ ตำบล Hoang Dong อำเภอ Thuy Nguyen, Hai Phong
 • พื้นที่ทั้งหมด: 263,47 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2008 – 2058)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 60%
 • ธุรกิจดึงดูดการลงทุน: ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับเทคโนโลยีการลงทุน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและภายนอกเพื่อส่งออก เทคโนโลยีเสริม เทคโนโลยีขั้นสูง และบริการสำหรับการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม….
 1. นิคมอุตสาหกรรม Nam Dinh Vu

 • ที่อยู่: เขตเศรษฐกิจ Dinh Vu – Cat Hai ตำบล Dong Hai  2 อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 1.329 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2009 ถึงปี 2059)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 32-40%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ทำธุรกิจคลังสินค้า ปิโตรเลียมและก๊าชเหลว อุตสาหกรรมหนักและพลังงาน
 1. นิคมอุตสาหกรรม An Duong

 • ที่อยู่: ตำบล Bac Son และตำบล Nam Son อำเภอ An Duong, Hai Phong 
 • พื้นที่: 196,1 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2008-2058)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 92%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น สินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสูงและโครงการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 1. นิคมอุตสาหกรรม Nomura

 • ที่ตั้ง: ทางหลวง 5 อำเภอ An Duong, Hai Phong
 • พื้นที่: 153 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 1994-2044)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง ผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและอุปกรณ์ทางทะเล กล่องกระดาษ….

Kyoritsu Vietnam Factory Construction

Kyoritsu VIET NAM工場

Dự án xây dựng nhà máy Kyoritsu Việt Nam tại KCN Nomura, An Dương, Hải Phòng do Delco làm nhà thầu thiết kế & xây dựng

 1. นิคมอุตสาหกรรม MP Dinh Vu

 • ที่ตั้ง: ตำบล Dong Hai 2 อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 231 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2008-2058)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบไฟฟ้า….
 1. นิคมอุตสาหกรรม Do Son

 • ที่ตั้ง: ตำบล Ngoc Xuyen อำเภอ Do Son เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 150 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2004-2054)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 50%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: โครงการเทคโนโลยีเขียว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว อาหารสะอาด อาหารทะเล แปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้าง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พิมพ์กล่องกระดาษ ตกแต่งภายในและภายนอก….
 1. นิคมอุตสาหกรรม – เมือง Trang Cat

 • ที่ตั้ง: ตำบล Trang Cat อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: มากกว่า 800 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2020-2070)
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…
 1. นิคมอุตสาหกรรม Cau Cuu

 • ที่ตั้ง: ตำบล Quang Trung อำเภอ An Lao เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 106 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2020-2070)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 60%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบไฟฟ้า
 1. นิคมอุตสาหกรรม Ben Rung 

 • ที่ตั้ง: เขตเศรษฐกิจ Dinh Vu – Cat Hai ตำบล Quang Trung อำเภอ An Lao เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 1964 เฮกตาร์
 • ระยะเวลาใช้งาน: 50 ปี (จากปี 2020-2070)
 • พื้นที่ให้เช่าแล้ว: 60%
 • ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ต่อเรือ ทำงานเครื่องกล ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมพลังงาน ท่าเรือ คลังสินค้า…

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในแผนช่วงปี 2021 – 2025

 1. นิคมอุตสาหกรรม Thuy Nguyen

 • ที่อยู่: Thuy Nguyen เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 319 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรมและเขตปลอดอากร Xuan Cau

 • ที่อยู่: อำเภอเกาะ Cat Hai
 • พื้นที่: 725 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Nam Trang An

 • ที่อยู่: ตำบล Hai An เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: มากกว่า 200 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Kien Thuy

 • ที่อยู่: ตำบล Kien Thuy  เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 900 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Vinh Quang

 • ที่อยู่: อำเภอ Vinh Bao เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: เกือบ 500 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Tien Thanh

 • ที่อยู่: อำเภอ Tien Lang
 • พื้นที่: มากกว่า 400 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Tien Lang 1, Tien Lang 2

 • ที่อยู่: อำเภอ Tien Lang เมือง Hai Phong 
 • พื้นที่: มากกว่า 1,000 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Trang Due (GD3)

 • ที่อยู่: อำเภอ An Duong เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 687 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Giang Bien 2

 • ที่อยู่: อำเภอ Vinh Bao เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 350 เฮกตาร์ 
 1. นิคมอุตสาหกรรม An Hoa

 • ที่อยู่: อำเภอ Vinh Bao เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 200 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม An Hung – Dai Ban

 • ที่อยู่: อำเภอ An Duong  เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 450 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรมเกาะ Cai Trap

 • ที่อยู่: อำเภอ Cat Hai เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 250 เฮกตาร์
 1. นิคมอุตสาหกรรม Sao Mai

 • ที่อยู่: อำเภอ Tien Lang เมือง Hai Phong
 • พื้นที่: 407 เฮกตาร์

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ดำเนินงานไปแล้วและกำลังจะดำเนินงาน Hai Phong จึงได้คาดการณ์ว่ายังคงอยู่ในกลุ่มชั้นนำเกี่ยวกับแหล่งอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม ดึงดูดนักลงทุนมาสร้างโรงงานใน Hai Phong ในอนาคตเนื่องจากมีแหล่งที่ดินให้เช่าใหม่ที่สุด

ตามคณะบริหารเขตเครษฐกิจ Hai Phong

อ่านเพิ่ม: รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในเวียดนาม – ปี 2023

อ่านเพิ่ม: ตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเวียดนามปี 2023: อัตราการเช่ามากกว่า 80% สมบูรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

อ่านเพิ่ม:: GDP เวียดนามปี 2023 และคาดการณ์การเติบโตปี 2024

แบ่งปัน