DELCO จัด workshop อบรมรวม 7 วัน

คอร์สอบรมได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์จะช่วยวิศวกรและกลุ่มบริหารของ DELCO ประหยัดเวลาทำงาน 216 – 246 ชั่วโมง/ปี ลดความผิดพลาดจาก 5 -7% เหลือ 2-4% ช่วยเพิ่มคุณภาพบุคลกร ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท

DELCO tổ chức workshop 7 ngày đào tạo tập trung

ปี 2020 ถือว่าเป็นปีที่ประสบผลสำเร็จสำหรับ DELCO โดยมีหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ได้เสร็จสิ้นตรงตามเวลา โรงงานเทคโนโลยี Power Plus โรงงาน HAEM โครงการโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ANNIEX….คาดว่าในปี 2021 DELCO จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในจำนวนและขนาดของโครงการ ดังนั้น ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจใช้เวลาวันทำงาน 7 วันแรกในปี 2021 (4 มกราคม -10 มกราคม) เพื่อจัด workshop อบรมครอบคลุมให้กับกลุ่มบริหารและพนักงานระดับสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพบุคลากรระดับสูง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความผิพพลาดในระหว่างออกแบบและดำเนินโครงการ
คาดว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและประสานงานระหว่างหน่วยงานสามารถช่วยวิศกรและผู้บริหารแต่ละคนของ DELCO ประหยัดเวลาทำงาน 214 – 246 ชั่วโมง/ปี ลดความผิดพลาดจาก 5-7% เหลือ 2-4%

delco dao tao noi bo

Đào tạo lao động Vn

คอร์สอบรมได้มีการเตรียมโปรแกรมไว้อย่างละเอียด อบรมทฤษฏีควบคู่กับการฝึกผล สอบเช็คความสามารถในการประยุกต์ใช้ของผู้รับการอบรม เนื้อหาการอบรมหลากหลายตั้งแต่อบรมความรู้เฉพาะทางจนถึงเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน แบ่งปันความรู้สึก ประสบการณ์ในการทำงาน ช่วย workshop มีบรรยากาศที่มีชีวิคชีวาและใกล้ชิด

Công ty xây dựng đào tạo nội bộ delco

Công ty xây dựng đào tạo nội bộ delco

Workshop ได้รับข้อตอบกลับมากมายที่เป็นเชิงบวกจากผู้รับการอบรมและอาจารย์ที่สอน การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มระดับความรู้เฉพาะทาง แต่ยังช่วยแต่ละหน่วยงานเข้าใจในงานของแผนกอื่นมากขึ้น จากนั้นช่วยให้ทุกคนในบริษัทเกิดความใกล้ชิด สามัคคีกัน

Công ty xây dựng đào tạo nội bộ delco

Công ty xây dựng đào tạo nội bộ delco

Công ty xây dựng đào tạo nội bộ delco

“ผมได้เห็นพี่ๆ น้องๆ ทุกคนมีความพยายามเพื่อชนะตนเอง พี่ๆ น้องๆ บางคนก่อนหน้านี้ยังไม่เคยหรือน้อยที่จะทำงานกับ Excel, Googlesheet, CAD…..จึงมีความอายที่จะสัมผัสกับ IT แต่หลังจากคอร์สอบรมครั้งนี้ ผมเชื่อว่าพี่ๆ น้องๆ ทุกคนจะกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ฝึกผลเพื่อพัฒนาเทคนิค ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฉพาะตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ในหลายๆ เรื่อง ได้เพิ่มประสบการณ์อย่างมากมาย”

Mr Le Dinh Doanh – หัวหน้าแผนกบริหารจัดการคุณภาพ

“ขอบคุณอาจารย์ที่ได้ช่วยพี่ๆ น้องๆ ทุกคน “เปิดหูเปิดตา” กับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนยังหาคำตอบไม่เจอ เคยทำงานแบบทำไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ตนเองอยู่ระดับไหน ต้องทำอะไรบ้าง ผมมีความรู้สึกมากมายที่อาธิบายยากหลังการอบรมครั้งนี้”

Mr Vu Tam – วิศวกรที่หน้างาน

” ผมได้หาเจอตนเองหลังจากผ่านการอบรมครั้งนี้”

Mr Nguyen Kien – ผู้จัดการหน้างาน

ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เป็นอย่างยิ่งหลังจากคอร์สนี้พวกเราจะมีความสามัคคี แบ่งปันและช่วยเหลือกันมากขึ้น นี่เป็นโปรแกรมที่มีความหมายจริงๆ

Mr Tran Manh – รองผู้อำนวยการ

 

แบ่งปัน