DELCO ร่วมมือกับผูลงทุน VSUN Solar ในโครงการที่จังหวัด Bac Ninh

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในด้านความสวยงามด้วยระยะเวลาดำเนินการอย่างเร่งรีบ งานบางงานมีเวลาดำเนินการและส่งมอบงานภายในแค่ 2 สัปดาห์ ซึ่ง DELCO ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน VSUN Solar ให้เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบและการก่อสร้าง 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

โรงงาน VSUN เวียดนาม สังกัด VSUN Solar – ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ให้บริการโซลูชั่นแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์โดยมีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์เกือบ 15 ปีทำงานในด้านพลังงานสะอาด VSUN ได้มีสาขาและสำนักงานขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีนและเวียดนาม…สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลก

Sản phẩm của nhà máy Vsun - pin năng lượng mặt trời

โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานและโรงอาหารของโรงงาน VSUN ที่เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh II จังหวัด Bac Ninh ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบและก่อสร้าง เริ่มต้นจากกลางเดือนกันยายนปี 2022 โครงการได้แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยระยะเวลาดำเนินการอย่างเร่งรีบ เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานภายใน 2 เดือน

รายการหลักของโครงการ

สร้างโรงงานอาหารเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

โรงอาหารของโรงงานได้ออกแบบเพื่อสามารถรองรับได้มากกว่า 150 คน แบ่งเป็นพื้นที่วางโต๊ะอาหาร พื้นที่เก็บถาด พื้นที่เตรียมอาหาร ห้องอาหารของผู้เชี่ยวชาญ…ด้วยฟังก์ชั่นครบ สร้างความสะดวกสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน

Canteen nhà máy VSun Bắc Ninh

Hoàn thiện Canteen nhà máy Vsun Bắc Ninh trong 2 tuần Văn phòng nhà máy VSun Bắc Ninh

โรงอาหารสำหรับพนักงานเป็นรายการงานแรกที่ DELCO ส่งมอบให้กับผู้ลงทุนและเป็นรายการงานที่เร่งรีบที่สุด โรงงานได้สร้างสมบูรณ์และนำมาใช้งานหลังจากแค่ 15 วันนับจากวันเริ่มก่อสร้าง

ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานด้วยการสร้างพื้นที่เขียวได้มากที่สุด

ผู้ลงทุน VSUN มีกำหนดอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานและความสวยงามรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาดำเนินการยังไม่ถึง 2 เดือน

DELCO ได้ออกแบบและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานของโรงงาน VSUN ด้วยแนวคิดจะนำพื้นที่เขียวเข้ากับสไตล์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และแนวทางการพัฒนาที่ผู้ลงทุนกำลังมดำเนินอยู่

Văn phòng nhà máy VSun Bắc Ninh

Sảnh nhà máy VSun Bắc Ninh

Phòng họp nhà máy VSun Bắc Ninh

DELCO เสนอแนวทางตกแต่งภายในด้วยสไตล์ที่ทันสมัย ใช้วัสดุเป็นไม้อุตสาหกรรม (plywood) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผนังกระจกบานใหญ่ทำให้เกิดพื้นที่ที่กว้างขวาง เหมาะสมกับคุณสมบัติการใช้งานและมีจุดเน้นที่หรูหราให้กับพื้นที่ที่สำคัญ เช่น หัองทำงานของผู้จัดการทั่วไป ห้องประชุม ห้องสัมมนา …นอกจากนั้น DELCO ก็ศึกษาความต้องการในการใช้งานของโรงงานเพื่อเสนออุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมกับพื้นที่สำนักงาน

แม้ว่าเวลาเพื่อทำการออกแบบและติดตั้งน้อยมากแต่ทีมงานของ DELCO ได้ปฏิบัติอย่างทันเวลากำหนด ตอบสนองตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและได้รับข้อตอบกลับที่พึงพอใจจากผู้ลงทุน
โครงการได้ส่งมอบและนำมาใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022

แบ่งปัน