DELCO เป็นผู้รับเหมา D&B โครงการโรงงาน CURIOUS SEIKI เฟส 2

หลังจากช่วงที่หนึ่ง – ก่อสร้างโรงงาน CURIOUS SEIKI เวียดนาม DELCO มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผู้ลงทุนเลือกเป็นผู้รับเหมา D&B อีกครั้งเพื่อทำงานก่อสร้าง M&E เพื่อดำเนินงานช่วงที่สองของโครงการ

สัญญาดำเนินการช่วงที่สองได้เซ็นอย่างเป็งทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ขยายโรงงานที่เขตอุตสาหกรรม Tien Son, Tien Du, Bac Ninh

เป็นบริษัททุนต่างประเทศ 100% CURIOUS SEIKI เวียดนามผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการความแม่นยำให้กับรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ได้จำหน่ายให้กับยี่ห้อรถยนต์ต่างๆ ที่ญี่ปุ่น

ออกแบบโรงงาน Curious Seiki – เฟส 2

จำลองระบบ M&E โรงงาน Curious – เฟส 2

หลังจากช่วงที่หนึ่งที่ทำเสร็จเรียบร้อยส่วนโครงสร้างด้วยมาตรฐานสูงในการก่อสร้างและติดตั้งไปแล้ว โรงงานของบริษัทได้มีสภาพอย่างสวยงามและโครงสร้างอย่างทันสมัย มีกำแพงรอบโรงงานได้ทำโดย PU panel และสวนตกแต่งได้จัดวางอย่างเหมะสม เป็นมิตรกับผู้ทำงาน DELCO ก็ได้ประเมินเป็นผู้รับเหมา D&B ที่มีความสามารถสูง ทำงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามความต้องการที่เข้มงวดของผู้ลงทุน

ภาพถ่ายโรงงาน Curious Seiki หลังเสร็จเรียบร้อยงานช่วง 1

หลังจากดำเนินการก่อสร้างไป 5 เดือน (จากเดือนมกราคมปี 2556 ถึงเดืออนพฤษภาคมปี 2556) ในช่วงที่หนึ่งของโครงการแล้ว เข้าในช่วงที่สองด้วยบดบาทเป็นผู้รับเหมา D&B DELCO หวังว่าจะทำหน้าที่ที่ได้มอบหมายจากที่ผู้ลงทุน- บริษัทมหาชนจำกัด CURIOUS SEIKI เวียดนามให้ดีที่สุดและพสูจน์ความสามารถในการทำงานของตนเอง โดยเฉพราะสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีความแม่นยำที่ต้องการมีความรู้คสามสามารถอย่างเป็นมืออาชีพ

การเซ็นสัญญาใหม่ในช่วงที่สองของโครงการได้ยืนยันคุณภาพบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญของ DELCO อีกครั้งหนึ่งในการจัดการก่อสร้าง ติดตามงานและเก็บงานอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับการรักษาแนวคิดเอาความน่าเชื่อถือเป็นตัววัดคุณค่าที่สมาชิกแต่ละคนถือเอาไว้ในใจ

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ: