โครงการโรงงานที่ BINH DUONG

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2