DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở BÌNH DƯƠNG

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2