DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở HÀ NỘI

Dự án mở rộng nhà máy Channel Well Technology

Dự án nội thất nhà máy Ngọc Dần

Dự án trung tâm Pacific Language

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Channel Well Technology Việt Nam

Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài