DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở HƯNG YÊN

Dự án xây dựng Toà nhà văn phòng nhà máy Annex

Cải tạo dự án xây dựng nhà máy DORCO VINA

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy MIE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)