DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở BẮC NINH

Dự án mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO – Nhà gà 3

Dự án mở rộng nhà máy Power Plus Technology

Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy Bắc Ninh

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Vietnam Rare Earth

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án đầu tư xây dựng trang trại công nghệ cao DELCO

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Curious Seiki Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Akebono Kasei Việt Nam