DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở BẮC GIANG

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án xây dựng nhà máy INOUE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy SURTECKARIYA Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam