DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở VĨNH PHÚC

Dự án xây dựng nhà máy UTECH Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 3