DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở HÀ NAM

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê Advanced Material Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy NITTOKU Việt Nam