DỰ ÁN NHÀ MÁY Ở PHÚ THỌ

Dự án hoàn thiện – nội thất nhà máy Vietnam Sunergy Cell Phú Thọ