รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Kyoritsu (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Kyoritsu Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Nomura An Duong Hai Phong
เวลา: 03/2012 - 08/2012
บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน Kyoritsu Viet Nam