โรงงาน Kyoritsu Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: Kyoritsu (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Kyoritsu Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Nomura An Duong Hai Phong
  • เวลา: 03/2012 - 08/2012
  • บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน Kyoritsu Viet Nam

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2

โรงงาน IWASEYA Viet Nam