Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Kyoritsu (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Kyoritsu Việt Nam
Địa điểm: KCN Nomura, An Dương, Hải Phòng
Thời gian: 03/2012 - 08/2012
Vai trò: Nhà thầu thiết kế & xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Kyoritsu Việt Nam