Quang Ninh รับการลงทุน FDI เกือบ 1,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจับุนจังหวัด Quang Ninh ได้ประเมินว่ามีสัญญาญที่ดีในการดึงดูกการลงทุน FDI ด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 1,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สัญญาจะลงทุนเข้าจังหวัดนี้

Quang Ninh รับกระแสเงินลงทุนมากมาย

ในการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัด Quang Ninh ที่ได้จัดเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2022 ผู้ลงทุน 2 รายใหญ่จากต่างประเทศได้เซ็นบันทึกการประชุมสัญญาลงทุนเข้าจังหวัด Quang Ninh ด้วยจำนวนเงินลงทุนถึงเกือบ 1,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้น บริษัทน้ำมัน Stavian Quang Yen สัญญาลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรม Bac Tien Phong เพื่อดำเนินการโครงการผลิตเม็ดพลาสติก polypropylene (PP) ด้วยจำนวนเงินลงทุน 1,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Quảng Ninh đón dòng vốn FDI gần 1,7 tỷ USD

บริษัทน้ำมัน  Stavian Quang Yen  สัญญาลงทุนจำนวนเงิน 1,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าเขตอุตสาหกรรม Bac Tien Phong  ของ DEEP C เพื่อดำเนินการโครงการผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP)

บริษัท Vietnam Investment Q Limited (ร่วมทุนระหว่าง Indochina Capital และ Kajima Group – ญี่ปุ่น) ได้เซ็นสัญญาตกลงใช้พื้นที่ 7,6 แฮกตาร์ที่เขตอุตสาหกรรม Bac Tien Phong เพื่อก่อสร้างระบบโรงงานและคลังด้วยจำนวนเงินลงทุนประมาณ 23,9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อีกสามโครงการอื่นก็ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนในการประชุมด้วยจำนวนเงินมากกว่า 68,7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม BW Bac Tien Phong CN2.1C ของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม BW Bac Tien Phong (20,5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โครงการคลัง Jinko Solar Vietnam ของบริษัทอุตสาหกรรม Jinko Solar (35,56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และโครงการลงทุนที่พักสังคมของ Jinko Solar Vietnam เพื่อเป็นที่พักของพนักงาน คนงานของบริษัทในเขตอุตสาหกรรม Song Khoai (12,65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Quang Ninh ดึงดูดผู้ลงทุน FDI และโครงการก่อสร้างโรงงาน

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

จุดแข็งที่สุดของ Quang Ninh คือตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง กองทัพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จังหวัดนี้เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีทั้งพรมแดนทางบกและพรมแดนทางเรือกับเมืองจีนและมีประตูชายแดน 3 แห่ง Quang Ninh อยู่ในเขตของ “ 2 ระเบียง 1 แถบ” ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนาม – จีน ร่วมมือระหว่างเขตภาคเหนือขยาย เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ASEAN – เมืองจีน อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ Nam Ninh – สิงคโปร์ นี่คือพื้นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการค้าข้ามพรมแดน แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

Quang Ninh มีครบทุกเงื่อนไขทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม – สังคม

– แหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์: ทรัพยากรถ่านหิน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง….

– ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศที่หลากหลายโดยมีทั้งทะเล ทั้งป่าและภูเขา

– ศักยภาพที่โดดเด่นในการพัฒนาเครษฐกิจทางทะเลและระบบท่าเรือยาวกำลังสร้าง

Xem thêm:Chi phí xây dựng nhà xưởng được quyết định bởi những yếu tố nào?

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ – สังคม

Quảng Ninh đón dòng vốn FDI gần 1,7 tỷ USD

Quang Ninh เป็นที่รุ้จักกันคือเป็นหนึ่งในท้องถิ่นผู้นำในความเร็วของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ – สังคมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันสมัยด้วยระบบคมนาคมหลากหลายรูปแบบ: ทางด่วน ทางอากาศ ทางน้ำ – ทางทะเลสากล โดยเฉพาะ Quang Ninh มีทางด่วนยาวเกือบ 200 กีโลเมตรช่วยลดเวลาเดินทางจาก Ha Noi ไปยังจังหวัดและเมือง Mong Cai (ประตูชายแดนสากลของ Quang Ninh)

Quang Ninh มีเขตอุตสาหกรรม 2 แห่งอยู่ติดกับทะเล เขตเศรษฐกิจที่ประตูชายแดน 3 แห่ง เขตอุตสาหกรรม 16 แห่ง เขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรมของจังหวัด Quang Ninh ได้เชื่อมโยงกันด้วยระบบทางด่วน ปัจจุบัน มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 548,61 แฮกตาร์ที่ลงทุนทำโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพื่อให้ผู้ลงทุนเช่า นับถึงปี 2025 จะมีพื้นที่เขตอุสาหกรรม 3.658 แฮกตาร์และถึงปี 2030 มี 5.904 แฮกตาร์ รวมถึงการมีจุดแข็งด้านแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า น้ำพร้อมเพื่อรับผู้ลงทุนมาก่อสร้างโรงงานที่ Quang Ninh

สภาพแวดล้อมการลงทุนแบบเปิดกว้าง 

สภาพแวดล้อมการลงทุน – ทำธุรกิจที่ Quang Ninh ใน 5 ปีต่อเนื่องอย่ในระดับผู้นำในค่าขีดความสามารถการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI) ในประเทศ จังหวัดมีการพยายามต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน แต่งตั้งกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือในขั้นตอนลงทุน ก่อสร้าง ผลิต และทำธุรกิจในตลอดเวลาที่ผู้รับเหมาดำเนินการโครงการที่นี่

Quang Ninh มีศักยภาพและจุดแข็งมากมาย รู้จักการถือโอกาสเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ลงทุน FDI รายใหญ่และโครงการอุตสาหกรรมากมาย หลังจากโครงการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของ Jinko Solar Group ปี 2021 ด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้มีการลงทุนต่อและอีกครั้งหนึ่งยืนยันให้เห็นสภาพแวดล้อการลงทุนที่จังหวัด Quang Ninh เป็นจุดที่น่าดึงดูดใจสำหรับบริษัทขนาดใหญ่มาก่อสร้างโรงงาน

ตลอด 15 ปีทำธุรกิจในด้านก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO มีความรู้และประสบการณ์จริงในขั้นตอนการบริหารการลงทุน นโยบายการสนับสนุนและข้อกำหนดของคณะบริหารเขตอุตสาหกรรมต่างๆ …พร้อมเพื่อจะให้คำแนะนำผู้ลงทุนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน

ที่มาของข้อมูล: หนังสือพิมพ์การลงทุน

แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม

ปัจจัยดึงดูดผู้ลงทุนเลือกสร้างโรงงานที่ Hai Duong

แบ่งปัน