DELCO는 Hai Duong의 공장 설계, 건설 일반계약자로 선정되었음

8 DELCO Hai Duong Lai Cach 산업 단지에서 공장 건설 프로젝트를 공식적으로 시작했습니다. 투자자는 홍콩의 고급 선물과 장난감을 디자인하고 제조하는 브랜드입니다.

DELCO Team và chủ đầu tư Hong Kong trong buổi họp ký kết hợp đồng Tổng thầu thiết kế – thi công xây dựng nhà máy tại Hải Dương

Trong quá trình đấu thầu, DELCO trao đổi với chủ đầu tư Hong Kong và đơn vị tư vấn hầu hết qua hình thức online và họp trực tuyến. Quá trình trao đổi thông tin kỹ thuật gặp nhiều khó khăn, dù vậy DELCO vẫn đảm bảo tính thông suốt và minh bạch của thông tin trong toàn bộ quá trình đấu thầu. 

Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa, với nhiều hệ thống máy móc. Chủ đầu tư Hong Kong có yêu cầu cao về quy trình triển khai dự án và kiểm soát chất lượng chi tiết. DELCO team đã tư vấn các phương án thiết kế, layout khu vực sản xuất một cách hợp lý, đề xuất các giải pháp kiểm soát nhiệt độ bên trong nhà xưởng, đồng thời kiểm tra kỹ các yêu cầu pháp lý về quy hoạch, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… của nhà máy.

Một số hình ảnh phối cảnh giai đoạn 1 của dự án:

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, DELCO Team đã gấp rút triển khai các hạng mục đầu tiên. 

Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành trong tháng 12, 2023.

DELCO sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ mới nhất của dự án thông qua Website, Youtube DELCO ConstructionFanpage DELCO Construction.

Xem thêm: Những yếu tố thu hút các nhà đầu tư lựa chọn xây dựng nhà máy tại Hải Dương

공유하다