ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไป
คุณภาพสูง

100% ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผน ยังช่วนเหลือลูกค้าทั้งๆ ที่หมดเวลารับประกัน

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

เสนอราคา

พวกเราจะตอบกลับและติดต่อเพื่อให้คำปรึกษาอย่างเร็วที่สุด

  ขั้นตอนการเสนอราคาก่อสร้างโรงงาน

  ให้คำปรึกษาการลงทุน

  ให้คำปรึกษาเพื่อเลือกการลงทุนที่เหมาะสม

  ให้คำปรึกษาการลงทุนเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติมาก่อสร้างโรงงานในเวียดนามเป็นครั้งแรก ในขั้นตอนนี้ DELCO จะทำความเข้าใจความต้องการของผู้ลงทุน ความต้องการของโรงงานและประเภทการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO จะให้คำปรึกษารายละเอียดให้กับผู้ลงทุน

  ออกแบบ-ก่อสร้างโรงงาน

  เคียงคู่กับผู้ลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานที่มีคุณภาพสูง

  design consultancy th
  Tu van thiet ke 01

  ให้คำปรึกษาการออกแบบ

  กับแต่ละโครงการ DELCO จะวิเคราะห์และเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานอย่างเสมอ เพื่อประหยัดพลังงานและสามารถใช้งานอย่างยืดหยุ่นตามกำลังการผลิตจริง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากมาย นอกจากนั้น DELCO ก็ใส่ใจและให้ความสำคัญในการออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างยั่งยืนให้กับผู้ทำงาน พวกเราเชื่อว่าการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างปลอดภัย สบายให้กับผู้ทำงานจะเป็นพื้นฐานเพื่อผลิตต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า

  quotation th
  tinh toan chi phi 2

  คำนวณค่าใช้จ่าย

  หลังจากให้คำปรึกษาการออกแบบพื้นฐานในพื้นที่ของโรงงาน เทคโนโลยีที่ใช้ พวกเราจะร่วมกับผู้ลงทุนเพื่อปรับแบบ เสนองบการลงทุนทั้งหมดให้เหมาะสมกับงบประมาณของผู้ลงทุน และพร้อมเพื่อจะให้คำปรึกษาประเมินประสิทธิผลการลงทุนบนพื้นฐานของอัตราผลตอบแทน ความสามารถในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการใช้งานโรงงาน….ให้กับผู้ลงทุน แผนการเงินทั้งหมดจะได้ DELCO เปิดเผยชัดเจนตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาจนถึงตอนส่งมอบโครงการและสัญญว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่ตกลงกันไว้

  quality control th
  Quan ly chat luong tien do

  บริหารคุณภาพและระยะเวลาทำงาน

  DELCO จัดทำขั้นตอนการควบคุม – บริหารคุณภาพโครงการตามวงจร PDCA ในระบบ ISO 9001, ISO 14001 การบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 5s…..ควบคุมคุณภาพงานแต่ละรายการอย่างเคร่งครัด ที่หน้างาน พวกเราใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการคุณภาพออนไลน์ด้วยโปรแกรมถ่ายรูปหน้างานอัตโนมัติและอัปเดตสถานการณ์การก่อสร้างขึ้น cloud อย่างต่อเนื่องด้วยความถี่ 30นาที/ครั้ง ช่วยผู้ลงทุนสามารถติดตามงานได้ในทุกๆ ที่ โปร่งใสในความคืบหน้า คุณภาพการก่อสร้างและความปลอดภัยในการทำงาน

  long term assistance th
  Dong hanh sau bao hanh

  Đเคียงคู่กับลูกค้าหลังจากหมดเวลารับประกัน

  DELCO จะเคียงคู่กับลูกค้าทั้งในเมื่อโรงงานได้เข้าสู่การผลิตและหมดเวลารับประกันแล้ว กลุ่มวิศวกรของพวกเราพร้อมเสมอเพื่อจะช่วยลูกค้าในเรื่องเทคนิค เทคโนโลยี…และจัดการปัญหาที่ลูกค้าต้องการอย่างรวดเร็วเพื่อการผลิตไม่ถูกหยุดชะงัก พวกเราใช้เวลามากมายในการพูดคุยหารือกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานให้ดีที่สุด DELCO หวังว่า หลังจากการร่วมมือแต่ละครั้ง DELCO จะเป็นเพื่อนผู้ที่น่าไว้วางใจของลูกค้าแต่ละเจ้า

  ได้รับความไว้วางใจจากยี่ห้อระดับโลก

  logo chu dau tu cua delco pc en scaled
  logo chu dau tu cua delco mb

  ลูกค้าประเมินเกี่ยวกับ DELCO

  Mr. Park Jae Young

  โรงงาน HAEM VINA

  Mr. Fabio Bianchin

  โรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

  Mr. Pan Chun Wei

  โรงงาน Power Plus Technology

  ขอบคุณข้อแนะนำมากมายของ DELCO ในการก่อสร้างโรงงาน GS เวียดนามที่จังหวัด Vinh Phuc และจังหวัด Binh Duong หลังจากส่งมอบและใช้งานโรงงานทั้งสองแห่งมาต่อเนื่อง ผมพอใจมากในคุณภาพของการออกแบบ – ก่อสร้างของ DELCO โซลูชั่นการออกแบบโรงงาน 2 ชั้นได้ช่วยพวกเราหลายๆ อย่างในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ที่มีอยู่และขยายการผลิต นอกจากนั้น ระบบโรงงานที่ชาญฉลาดที่ DELCO ได้ดำเนินการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการในการผลิตของ GS เวียดนาม ช่วยพวกเราได้มากมายในการบริหารและใช้งานโรงงาน

  L1090708
  Mr. Soichi Hanano / ผู้จัดการโรงงานแบตเตอรี่ GS เวียดนาม (ญี่ปุ่น)

  ในเมื่อที่ Dainese ยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พวกเราต้องใช้ให้กับโรงงาน DELCO ยังคงให้โซลูชั่นที่มีประสิทธิผลได้ ช่วย Dainese เข้าใจได้ว่าความต้องการที่แท้จริงของพวกเราคืออะไร DELCO คิดในฐานะของลูกค้า ไม่ได้คิดในฐานะของผู้จัดจำหน่าย ทำงานกับ DELCO team ค่อนข้างง่าย สมาชีกแต่ละคนใน DELCO ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและพร้อมเพื่อจะหารือทุกปัญหาที่พวกเราเจอ ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงลูกค้าของ DELCO ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมจริงๆ บางครั้งผมต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแผนก่อสร้างโรงงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่า DELCO พร้อมเพือปรับเปลี่ยนเสมอและสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่

  maxresdefault 10
  Mr. Fabio Bianchin / ผู้จัดการโรงงานผลิตอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการเล่นกีฬายุโรป (อิตาลี)

  DELCO จัดการงานอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เมื่อเกิดปัญหาบริษัทก็หาทางแก้ไขอย่างเร็ว นอกจากนั้น ในกรณีพวกเราไม่รับรู้สถานการณ์ของโครงการ DELCO ก็ช่วยให้พวกเราเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน เรื่องนี้ทำให้มีประโยชน์มากมายในการงานของพวกเรา ส่วนใหญ่บริษัทต่างชาติจะมีความคิดว่าบริษัทเวียดนามทำงานล่าช้ากว่าบริษัทเกาหลี ซึ่งแรกๆ พวกเราก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ว่าในระหว่างทำงานกับ DELCO พวกเราได้เข้าใจว่า DELCO มีความรวดเร็วในการตอบสนองและจัดการงานเพื่อรับรองตรงตามกำหนดการก่อสร้าง โครงการ HAEM VINA ก็เช่นเดียวกัน DELCO ได้ปฏิบัติอย่างดีตามกำหนดการของโครงการอย่างที่ตกลงกันไว้ จึงทำให้ผมพอใจมาก

  parkjaeyoung
  Mr. Park Jae Young / ผู้บริหารโรงงาน HAEM VINA (เกาหลี)

  ผมเคยร่วมมือกับ DELCO มาสามครั้งตั้งแต่ที่ผมมาเวียดนาม ตั้งแต่โรงงานเก่าจนถึงโรงงานปัจจุบัน ในภาพรวมผมรู้สึกพอใจมาก ทุกโครงการที่ DELCO ทำได้ดำเนินการตรงตามแผนของพวกเรา ดังนั้น การร่วมมือกับ DELCO แต่ละครั้งผมรู้สึกพึงพอใจมาก และโครงการได้ปฏิบัติตรงตามคุณภาพที่พวกเรากำหนดตั้งแต่แรก

  MR PAN CHUN WEI
  Mr. Pan Chun Wei / ประธานบริษัท Channel Well Techonoly (ไต้หวัน)

  คำถามที่มักจะเจอ

  ประเภทสัญญาในก่อสร้างอุตสาหกรรม

  มีหลายวิธีการเพื่อแบ่งประเภทสัญญาก่อสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโครงการ ตามรูปแบบการคิดราคา หรือตามความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมในสัญญาคือผู้ลงทุน ผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาช่วงหรือขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ….ข้างล่างนี้จะเป็น 2 วิธีการเพื่อแบ่งประเภทสัญญที่เจอมากที่สุด:
  ตามคุณสมบัติของโครงการ
  – สัญญาออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและก่อสร้างโครงการ/ สัญญาจ้างเหมา EPC (Engineering, Procurement and Constrution): ผู้รับเหมารับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบทางเทคนิค เขียนแบบละเอียดจนถึงจัดหาจำหน่ายเครื่องจักร วัสดุและก่อสร้างโครงการ คัดเลือกและจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ติดตั้งและถ่ายโอนเทคโนโลยี ทดลองและส่งมอบงานให้กับผู้ลงทุน

  สัญญจ้างเหมา EPC มักมีมูลค่าสูง มีงานหลายๆ รายการ นอกจากนั้น แต่ละโรงงานจะใช้ระบบเครื่องจักร และเทคนิคไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้รับเหมา EPC ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสายการผลิตของโรงงาน หลังจากติดตั้งต้องรับรองการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับผู้ลงทุน รับรองบริการการรับประกัน-บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ตนเองจัดหา จะมีความเสี่ยงบ้างในเมื่อผู้รับเหมา EPC ได้มอบอำนาจเกือบทั้งหมดตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงติดตั้งเครื่องจักรเทคโนโลยี

  – สัญญาออกแบบและก่อสร้าง/สัญญาจ้างเหมา Design-Build: เป็นหนึ่งในประเภทสัญญาที่เจอมากที่สุดในปัจจุบัน ในนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปจะรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างโรงงาน ไม่รวมการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอย่างปลอดภัย มีคุณภาพและตรงตามกำหนดการตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างานจนถึงออกแบบ ก่อสร้าง ติดตามงานและเก็บความสมบูรณ์เพื่อส่งมอบงานให้กับผู้ลงทุน ผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไปต้องมีบุคลากรมากพอ มีกลุ่มวิศวกรและพนักงานที่มีประสบการณ์มากมาย มีความรู้เฉพาะด้านที่ดี มีความสามารถในการบริหารโครงการ

  – สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ: ผู้รับเหมาจะก่อสร้างโครงการ รายการงานในโครงการหรือส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า….ตามแบบที่ลูกค้ามี

  ตามรุปแบบราคาสัญญจ้างเหมา

  – สัญญาเหมาเป็นแพ็กเกจ: สัญญามีมูลค่าคงที่ ไม่ปรับเปลี่ยนในตลอดการประมูล ดำเนินการจนถึงเวลาส่งมอบงานที่อยู่ในขอบเขตสัญญาที่เซ็นไว้ นอกจากกรณีมีการอัปเดตแบบหรือมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะกำหนดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้รับเหมา ไม่ต้องสนใจถึงการผันผวนของราคาในตลาด หรือการขาด/เหลือวัสดุ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปต้องพิจารณาเพื่อสมดุลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (เงินเฟ้อ….)ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา มูลค่าสัญญคงที่และไม่ปรับเปลี่ยนในตลอดการประมูล ดำเนินการจนถึงส่งมองงานที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาที่เซ็นไว้

  สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) เป็นประเภทสัญญาที่มักเจอของรูปแบบสัญญเหมาเป็นแพ็กแกจ สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จมักได้ผู้ลงทุนเซ็นไว้กับผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไป: ผู้รับเหมาเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างานถึงขั้นตอนออกแบบพื้นฐาน ออกแบบรายละเอียด ทำการก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า และอาจจะรวมทั้งการให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) ถ้าผู้ลงทุนต้องการ มูลค่าสัญญาเป็นแบบแพ็กเกจ สัญญาว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในตลอดการดำเนินโครงการ สัญญารูปแบบนี้ช่วยผู้ลงทุนลดปัญหาในการบริหารโครงการ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาบริหารได้มากมาย

  – สัญญาแบบราคาต่อหน่วยคงที่: ได้ใช้ในกรณีที่ขณะเซ็นสัญญาด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องทำให้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ทราบปริมาณงานในสัญญา ในกรณีนี้งานแต่ละรายการจะได้ตกลงราคาคงที่ หลังจากผู้รับเหมาทำเสร็จสิ้นงานแต่ละรายการและตรวจรับแต่ละส่วนกับผู้ลงทุน มูลค่าสัญญาจะได้คิดดังนี้:
  = ปริมาณงานจริงที่ผ่านการตรวจรับ x ราคาต่อหน่วยที่ได้ตกลงในสัญญา

  – สัญญาแบบราคาต่อหน่วยที่ปรับเปลี่ยน: ในกรณีเวลาดำเนินโครงการนาน ยากในการคิดค่าใช้จ่ายเนื่อจากปัจจัยการผันผวนของตลาด ….สัญญาราคาต่อหน่วยปรับเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สัญญาประเภทนี้มักได้ใช้กับโครงการที่มีงบประมาณ มูลค่าของสัญญาได้คิดดังนี้:
  = ปริมาณงานจริงที่ผ่านการตรวจรับ x ราคาต่อหน่วยตามที่ตกลงในสัญญาหรือตามข้อกำหนดของกรมการเงิน/กรมก่อสร้า

  DELCO มักเซ็นสัญญาประเภทไหนกับผู้ลงทุน

  ประเภทสัญญาที่ DELCO ทำเยอะที่สุดคือ สัญญาจ้างเหมาออกแบบ-ก่อสร้าง (สัญญาจ้างเหมา Design – Build) และสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey)

  แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ ความต้องการของผู้ลงทุน สองฝ่ายสามารถหารือและเลือกประเภทสัญญาที่เหมาะสม

  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน

  มีหลายๆ ปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยปรนัยถึงอัตนัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสนอราคาก่อสร้างโรงงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดกฏหมาย การผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาด ….ปัจจัยดังต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่กระทบโดยตรงต่อราคาการก่อสร้างโรงงานที่ผู้ลงทุนควรสนใจ

  ขนาดของโรงงาน

  ขนาดของโรงงานยิ่งเล็ก ราคาก่อสร้างจะยิ่งสูง เพราะว่าโรงงานขนาดเล็กหรือใหญ่ก็จะมีรายการงานที่เหมือนกันและค่าใช้จ่ายเท่าเทียมกัน เช่น: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงสร้างพื้นฐาน บ่อใต้ดิน ถนนภายใน กำแพง….รายการงานพวกนี้ต้องทำโดยเฉพาะ จำนวนแรงงาน ค่าใช้จ่ายวัสดุ วัตถุดิบต้องรับรองคุณภาพของงาน ไม่สามารถอ้างว่าเนื่องจากโรงงานขนาดเล็กเพื่อลดจำนวนแรงงานหรือลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนั้นโรงงานมีขนาดยิ่งเล็ก ราคาก่อสร้างคิดตามตารางเมตรจะยิ่งสูง และในทางกลับกัน ขนาดโรงงานยิ่งใหญ่ราคาก่อสร้างยิ่งประหยัด

  ข้อกำหนดด้านเทคนิค

  โรงงานที่ออกแบบยิ่งซับซ้อน ยิ่งมีรายละเอียดเยอะ โครงสร้างต้องรับน้ำหนักมาก ระบบเครื่องจักรใช้พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่….จะใช้เวลามากในการก่อสร้าง กลุ่มวิศวกรและพนักงานต้องมีประสบการณ์ มีฝีมือ ค่าใช้จ่ายการบริหารและค่าแรงสำหรับโครงการที่ออกแบบซับซ้อนจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการธรรมดา

  ลักษณะพิเศษของประเภทการผลิต

  ประเภทการผลิต ความต้องการพิเศษของการผลิตก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการมากมายเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ห้องบริสุทธิ์ ดังนั้นวัสดุก่อสร้างก็เป็นวัสดุที่ดิเศษ เช่น สีพื้น epoxy ป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือกระเบื้อง vinyl…..โรงงานประเภททำอาหาร ยาจะมีความต้องการเคร่งครัดในเรื่องอุณหภูมิ ความชื้น การทำโครงสร้างพื้นฐาน ทำพื้น ระบบระบายน้ำ ระบายอากาศ…ของโรงงานต้องผ่านมาตรฐาน GMP, HACCP/ISO 22000…..ดังนั้นราคาก่อสร้างของโรงงานประเภทนี้จะสูงกว่าโรงงานธรรมดา

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้าง

  ในการก่อสร้างโรงงาน ค่าใช้จ่ายวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้างตัดสินใจ 60% ค่าใช้จ่ายการลงทุนก่อสร้างโรงงาน เป็นวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้างเหมือนกันแต่จะมีหลายยี่ห้อให้เลือก หลายประเภทให้พิจารณา มีวัสดุคุณภาพเยี่ยม มีวัสดุที่คุณภาพปานกลางแต่ราคาถูก….ขึ้นอยู่กับความต้องการความพิถีพิถันของผู้ลงทุนในการเลือกวัสดุ วัตถุดิบก่อสร้าง จากนั้นส่งผลต่อราคาก่อสร้างโรงงาน

  ข้อกำหนดในระยะเวลาดำเนินการ

  ระยะดำเนินการโครงการมักจะรวดเร็ว เฉลี่ยจาก 3-6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้ลงทุนต้องการลดเวลาดำเนินการลง เพิ่มจำนวนคนทำงานกลางคืน ทำงานในระยะเวลาที่เริ่งรีบ….ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องพยายามจัดการทั้งเรื่องแรงงาน เรื่องเครื่องจักรและวิธีการจัดการหน้างาน ดังนั้นทำให้ราคาการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถูกดันให้สูงกว่าโครงการธรรมดา
  นอกจากนั้น ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าก็เกิดความเสี่ยงปรนัย เช่น ราคาในตลาด แรงงาน…..ระยะเวลาดำเนินการยิ่งล่าช้าค่าบริหารโครงการจะยิ่งสูง ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

  ดังนั้น กำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างเหมาะสมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างให้กับผู้ลงทุน ระยะเวลาดำเนินการเหมาะสมคือเมื่อผู้รับเหมาคำนวณระยะเวลาดำเนินการโครงการโดยทั้งหมดบนพื้นฐานระยะเวลาใช้วัสดุและแรงงาน โอนย้ายวัสดุและแรงงานระหว่างงานแต่ละงานในโครงการให้เข้ากันได้พอดี รักษาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงปัญหารวมคนและวัสดุเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน

  ปัจจัยธรณีวิทยา

  ปัจจัยธรณีวิทยาส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทำฐานรากโดยตรง ได้แก่การตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ตบพื้นแน่น…..พื้นดินยิ่งไม่แข็งแรง โดยเฉพาะพื้นดินใกล้แม่น้ำที่มีชั้นดินโคลนหนา การตอกเสาเข็ม -ฐานรากต้องยิ่งลึกเพื่อจะถึงชั้นดินมีความแข็งแรงพอเพื่อรับน้ำหนักตามเวลา ในกรณีอย่างนี้ค่าใช้จ่ายการตอกเสา ทำฐานรากโรงงาน ปรับพื้นดินจะยิ่งสูง

  ผู้รับเหมาทั่วไปที่มีประสบการณ์ ด้วยการประเมินปรนัยที่ค่อนข้างถูกต้องเกี่ยวกับธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาก่อสร้างที่น่าเชื่อถือ เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ลงทุน

  ความสามารถของผู้รับเหมา

  ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะมีความสามารถ วิธีการ โซลูชั่น ขั้นตอนบริหารภายใน บริหารคุณภาพที่แตกต่างกันทำให้ราคาที่เสนอมาก็ไม่เหมือนกัน
  ผู้รับเหมาทั่วไปที่มีกลุ่มวิศวกรมีประสบการร์มากมาย มีความสามารถบริหารโครงการได้ดีก็จะมีราคาก่อสร้างสูงกว่าผู้รับเหมาเจ้าอื่นแต่คุณภาพดี ทำงานตรงตามเวลาที่กำหนด ช่วยโรงงานผลิตได้ต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและซ่อมแซมปรับปรุงในอนาคต

  เสนอราคาก่อสร้างโรงงานมีรายการงานพื้นฐานอะไรบ้าง

  เพื่อถูกต้องตามมาตรฐานก่อสร้างทั่วไป การเสนอราคาก่อสร้างโรงงานต้องมีรายการงานพื้นฐานดังต่อไปนี้:

  ค่าใช้จ่ายการถมที่และงานชั่วคราว

  นี่คือหนึ่งในค่าใช้จ่ายแรกๆ ของโครงการ ได้แก่
  – รื้อถอนโครงการ (ถ้ามี) ถมที่โดยดิน ทราย ลอกหญ้าบนพื้น ปรับพื้นให้เรียบเพื่อก่อสร้าง
  – ก่อสร้างงานชั่วคราว (ประตูสถานที่ก่อสร้าง ป้อมยาม ห้องเก็บของ รั้วกั้นชั่วคราว…..)
  – งานหสนับสนุนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง (ถนนเพื่อก่อสร้าง ไฟฟ้า น้ำ…)
  – อาคานชั่วครางที่หน้างานเพื่ออยู่อาศัยและบริหารงาน (ถ้ามี)

  ค่าใช้จ่ายของงานแต่ละรายการในโครงการ

  รายการงานที่มักมีในการเสนอราคา ได้แก่
  1. งานก่อสร้างหลักๆ ในโครงการ
  – งานขุดดิน
  – งานตอกเสา
  – งานปูน
  – งานแบบหล่อ
  – ทำเหล็กเสิรมคอนกรีต
  – งานโครงสร้างเหล็ก
  – งานก่อสร้าง
  – งานป้องกันซึม
  – งานเก็บความสมบูรณ์ด้วยหิน granite
  – งานปูกระเบื้อง
  – งานคลุมโรงงาน
  – งานเครื่องกล
  – งานฉาบปูนผนัง
  – งานประตูและหน้าต่าง
  – งานทาสี
  – งานเก็บความสมบูรณ์เรียบร้อยภายใน
  2. งานโครงสร้างพื้นฐานนอกอาคาน
  – ทำความสะอาดโครงการ
  – ถนนภายใน
  – ปลูกต้นไม้
  – ทำกำแพงและประตู
  – ทำเสาธง
  – ระบบระบายน้ำฝน
  3. งานไฟฟ้า
  – ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
  – สถานีหม้อแปลงไฟ
  – เครื่องปั่นไฟ
  – ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  – สายไฟ
  – บันไดเคเบิล&รางสายไฟ
  – ระบบไฟสว่างและปลั๊กไฟ
  – ระบบไฟสว่างนอกอาคาน
  – โทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต
  – ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
  – ระบบลดโพง
  4. งานเครื่องกล
  – ระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำ
  + ระบบจ่ายน้ำ
  + ระบบระบายน้ำ
  + ระบบบำบัดน้ำเสีย
  + สุขภัณฑ์
  – ระบบ ACMV
  + ระบบเครื่องปรับอากาศ
  + ระบบระบายอากาศ
  + ระบบสนับสนุนอื่นๆ (ระบบอัดลม กรองฝุ่น ดูดน้ำมัน….)
  5. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  – ข้างในห้องปั๊ม
  – ระบบดับเพลิง
  – ระบบแจ้งไฟไหม้
  – ไฟทางออกและไฟฉุกเฉิน
  – ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  – ระบบดูดควัน
  การเสนอราคาก่อสร้างโรงงานได้ครอบคลุมทุกรายการพื้นฐานที่ต้องมีก็เป็นเกณฑ์เพื่อผู้ลงทุนประเมินผู้รับเหมา การเสนอราคาที่ครอบคลุมทุกรายการพื้นฐาน ไม่ถูกตัดลดปริมาณจะช่วยรับรองคุณภาพก่อสร้างโรงงาน
  นอกจากนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของโครงการและความต้องการจากผู้ลงทุน DELCO สามารถจัดทำเพิ่มรายการงานดังต่อไปนี้:
  ต่อไฟฟ้าจากระบบตู้ไฟไปถึงเครื่องจักรและสายการผลิต ทดลองและส่งมองงานให้แก่ผู้ลงทุน
  ดำเนินการทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบโรงงานที่ชาญฉลาด เชื่อมต่อกับระบบเครื่องจักรสนับสนุนของโรงงาน (เครื่องอัดลม boiler, chiller, ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ….)

  รายการงานที่สำคัญเป็นพิเศษและต้องรับรองคุณภาพ

  ต่อไปนี้เป็นรายการงานที่สำคัญเป็นพิเศษที่มีผลต่อการรับรองการใช้งานโรงงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ผู้ลงทุนไม่ควรเปลี่ยนมาตรฐานหรือตัดลดปริมาณเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

  – ตอกเสาฐานราก

  สำหรับทุกโครงการอุตสาหกรรม ฐานรากเป็นรายการงานที่สำคัญเป็นพิเศษและผู้ลงทุนต้องให้ความใส่ใจมากที่สุด ฐานรากโรงงานต้องได้ทำอย่างถูกเทคนิคเพื่อรับรองความแข็งแรงทนทานของโครงการ

  งานตอกเสาฐานรากเป็นงานที่ไม่สามารถตัดลดปริมาณ คุณภาพหรือประหยัดค่าใช้จ่าย จำนวนเสาและความลึกของเสาในแต่ละโครงการโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อสร้าง ลักษณะธรณีวิทยาของพื้น โดยเฉพาะโรงงานอยู่ในประเภทการผลิตต้องการความแม่นยำสูง (โรงงานเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง โรงงานพิมพ์…..) งานตอกเสาฐานรากยิ่งต้องคำนวณให้ละเอียดเพื่อรับรองความแข็งแรงของพื้นที่วางเครื่องจักร รับรองความถูกต้องในการผลิต

  – โครงสร้างโรงงาน โครงสร้างคลุม

  ก่อสร้างโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างคลุมต้องได้คำนวณอย่างละเอียดถูกต้องก่อนติดตั้ง ยิ่งคิดเป็นระบบ ถูกต้องตามมาตรฐานจะยิ่งแข็งแรง ยั่งยืน รับรองการผลิตอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกอบด้วยระบบเสา โครงที่เชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรง สามารถรับน้ำนักได้ สามารถรองรับหลังคาข้างบนเพื่อโรงงานผลิตได้ต่อเนื่อง
  โครงสร้างคลุมของโรงงานมีบทบาทสำคัญในการรักษาเครื่องจักรภายในไม่ถูกรับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ขึ้นอยู่กับรูปแบบการผลิตของโรงงานเพื่อจะติดตั้งโครงสร้างที่แตกต่างกันและให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆ โครงสร้างคลุมของโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่ ผนัง (ผนังอิฐ แผ่นผนังสำเร็จรูป ผนังปูนมีเหล็กเสริมแข็ง …..) หลังคา (หลังคาสังกระสี หลังคา fribro คอนกรีต….)หน้าต่าง ประตูหลังคา เมื่อดำเนินการงานเหล่านี้ต้องระวังโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างโครงการคลุม ส่วนที่เป็นขอบ ส่วนที่เป็นหน้าต่าง…..เพื่อไม่ไห้สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น น้ำฝน แดด ลม ฝุ่น….ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตภายใน

  – งานเครื่องกลไฟฟ้า

  รับผิดชอบการจ่ายพลังงานให้กับการผลิตของโรงงานทั้งหมด ระบบหม้อแปลงไฟ ตู้ไฟ สายไฟได้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เป็นกุญแจช่วยโรงงานผลิตอย่างปลอดภัย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องให้ความสำคัญในข้อกำหนดพื้นฐานตั้งแต่การออกแบบจนถึงการติดตั้งระบบ MEP
  + ใช้หม้อแปลงไปที่เป็นยี่ห้อมีชื่อเสียง
  + ออกแบบและติดตั้งตู้ไฟมีพื้นที่และความสูงพอเพื่อใช้งาน
  + ห้องไฟฟ้าต้องมีพัดลม/เครื่องลดความร้อน
  + ในการติดตั้งตู้ไฟต้องรับรองการเชื่อมสายต่อให้แน่น ใช้เทปสีเพื่อแยกสายเฟสไม่ให้เกิดการผิดพลาดสับสน…..
  + การออกแบบและติดตั้งระบบตู้ไฟ ไฟใต้ดินต้องคำนวณถึงแผนสำรองเมื่อต้องการขยายโรงงานจะไม่ต้องเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
  + ระบบเครื่องกลไฟฟ้าต้องรับรองง่ายต่อการใช้งาน ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง เมื่อส่งมอบโครงการหรือเปลี่ยนผู้บริหาร เจ้าของบริษัทสามารถหาเอกสาร ใช้งานระบบเครื่องกลไฟฟ้าได้อย่างสะดวก

  – งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

  งานป้องกันละระงับอัคคีภัย ป้องกันระเบิดเป็นข้อกำหนดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในการก่อสร้าง ติดตั้งโครงการเพื่อรับรองความปลอดภัยของคนและทรัพย์สิน การออกแบบ- ติดตั้งงานป้องกันและระงับอัคคีภัยถูกต้องตามกฏหมาย มาตรฐานและเงื่อนไขความปลอดภัยอัคคีภัยจะส่งผลกระทบโดยตรงและตัดสินใจถึงการตรวจสอบ ตรวจรับและให้ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
  มาตรฐานเวียดนาม TCVN 2622:1995 ได้กำหนดชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ ในนั้นมีรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้:
  วัสดุก่อสร้างได้แบ่งตามลักษณะทางเทคนิคเกี่ยวกับไหม้ (การไหม้ การวาบไฟ การลุกลาม การเกิดควันและไอพิษ) เพื่อจัดทำข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อรับประกันป้องกันไฟไหม้ต่อโครงสร้าง ห้อง บ้านและโครงการ
  ส่วนประกอบในการก่อสร้าง (ปล่องควัน วาล์วกันควันของระบบแบ่งจ่ายอากาศ ประตู หน้าต่าง ประตูกั้น….)ต้องรับรองตรงตามกำหนดเกี่ยวกับความสามารถทนไฟ
  ระบบกันไฟ (กำแพงกันไฟ ผนังกันไฟและพื้นกันไฟ) ได้ทำจากวัสดุกันไฟมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์และกันความร้อนได้ดีเมื่อสัมผัสโดยตรงกับไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากจุดมีไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์มีไฟไหม้หรือห้องมีไฟไหม้ไปถึงพื้นที่อื่นๆ
  แบ่งประเภทลิฟต์และห้องบันไดใช้ในการหนีภัย บันไดดับเพลิงใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย
  ระดับการทนไฟของบ้าน ห้องได้ระบุโดยความสามารถทนไฟของส่วนต่างๆ ในโครงสร้างที่นำมาก่อสร้าง
  หลังจากโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ลงทุนต้องให้ทางตำรวจดับเพลิงมาตรวจสอบ ตรวจรับโครงการก่อสร้าง โครงการต้องรับรองการออกแบบ ก่อสร้างและวัสดุกันไฟ…..เพื่อได้หน่วยงานราชกาลยอมรับและตรวจรับระบบอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฏหมาย

  ทำยังไงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงาน

  ราคาที่ถูกที่สุดไม่แน่ใจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ราคาจะไปคู่กับคุณภาพเสมอ ดังนั้นเพื่อมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมด้วยคุณภาพที่ดีตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนเป็นปัญหาซับซ้อนตลอด มีหลายวิธีการเพื่อได้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สำคัญที่สุดคือ 2 ขั้นตอน: ออกแบบและก่อสร้าง

  ขั้นตอนการออกแบบ

  แนวทางการออกแบบที่ดีคือแนวทางที่ช่วยใช้พื้นที่ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและลดการแก้ไขในระหว่างดำเนินการ ลดการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต เครื่องจักร สายการผลิต ระบบเครื่องกลไฟฟ้า…..ต้องได้คำนวณอย่างละเอียด จัดการอย่างเป็นระบบ ใช้งานและซ่อมแซมได้ง่าย การออกแบบที่สอดคล้องกัน โครงสร้างที่เหสมะสม ถูกต้องจะช่วยผู้ลงทุนประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาดำเนินการ นอกจากนั้น การออกแบบต้องเหมาะสมกับการลงทุนแต่ละช่วงเวลาของผู้ลงทุน ต้องสำรองแผนเพื่อขยายการผลิต ปรับปรุงพัฒนาโรงงานในอนาคตให้สะดวกที่สุด
  การออกแบบโรงงานยิ่งมีรายละเอียดมาก ยิ่งตกแต่งเยอะหรือผสมผสานวัสดุคลุมหลายชนิด ตกแต่งภายนอกเยอะ…..จะยิ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายวัสดุรวมทั้งการบำรุงรักษายาก ผู้ลงทุนควรพิจารณาเพื่อสมดุลระหว่างความสวยงามและความปลอดภัยในการผลิต ความทนทานของโรงงานเมื่อเลือกแนวทางการออกแบบ

  ขั้นตอนก่อสร้าง

  ระยะเวลาก่อสร้างโรงงานมักจะรวดเร็ว งานที่เกิดเพิ่มขึ้นแต่ละงานจะกระทบต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ดังนั้นในการเตรียมการณ์ จัดทำแผนก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาก่อสร้างต้องทำอย่างดี ยิ่งละเอียดยิ่งดี
  แผนและระยะเวลาดำเนินการต้องได้บริหารบนรายการงานที่ใหญ่และจัดลำดับลอจิกตามขั้นตอนตั้งแต่ตอกเสาฐานราก ปรับพื้น ก่อสร้างตัวโครงการ จนถึงการเก็บความสมบูรณ์ เช่น สร้าง ฉาบปูน ปูกระเบื้องพื้นและผนัง…..ทำแผนรายระเอียดแต่ละรายการงานจะช่วยผู้ลงทุนบริหารได้ง่าย หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่ควรเกิดในระหว่างก่อสร้าง
  นอกจากนั้น ระยะเวลาก่อสร้างต้องได้คำนวณให้เหมาะสมกับแผนการใช้วัสดุและแรงงาน แผนการโอนย้ายวัสดุและแรงงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละงาน รวมถึงต้องรับรองเวลาพักทางเทคนิคของแต่ละงาน: ก่อสร้างผนังอิฐ ฉาบปูนผนัง ทาสีผนัง…..ควรรักษาความคืบหน้าให้ต่อเนื่อง ไม่ควรรวมคนและวัสดุเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันเพราะอาจจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่าย
  แนวทางดำเนินการที่ดีจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุนและผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อทำได้อย่างนี้ผู้รับเหมาต้องมีความพยายามและประสบการณ์มากมายและมีความสามารถ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบโรงงานและแผนการก่อสร้างจะเป็นทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาสำหรับผู้ลงทุนอยู่เสมอ ด้วยรูปแบบผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง ทั่วไป (ผู้รับเหมา Design – Build) ผู้รับเหมาทั้งเป็นผู้ที่เข้าใจในรายละเอียดของแบบ ทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้นการก่อสร้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวและบริหารได้ง่าย ลดความเสี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุน

  ทำไม่มีความแตกต่างในการเสนอราคาก่อสร้างของผู้รับเหมาที่แตกต่างกัน

  ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะมีความสามารถทำงานแตกต่างกัน เสนอโซลูชั่นที่ไม่เหมือนกัน ชั้นตอนการบริหารคุณภาพต่างกัน ทำให้ราคาก่อสร้างที่เสนอมาแตกต่างกัน แต่ว่าส่วนใหญ่การเสนอราคามักจะต่างกัน 3-5% โดยเฉลี่ย

  ถ้าผู้รับเหมาเสนอราคาถูกเกินไปผู้ลงทุนก็ควรระมัดระวังเพราะมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อคุณภาพก่อสร้างและความปลอดภัย ความตjอเนื่องในการผลิต ต่อไปนี้เป็น “กับดักราคาถูก” ที่ผูลงทุนต้องระมัดระวังเมื่อตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

  -ปริมาณงานถูกตัดลดไป: ผู้รับเหมาทำไม่ครบรายการงานในแบบ

  -มาตรฐานทางเทคนิคถูกตัดลด: ลดระดับมาตรฐาน ข้อกำหนดอุปกรณ์ วัสดุลง ออกแบบโดยไม่รับรองแสงสว่างเพียงพอ ไม่รับรองการระบายอากาศให้กับโรงงาน….

  ออกแบบไม่สมบูรณ์ ไม่ครบข้อมูล ไม่ครบโซลูชั่น ไม่คำนวณครอบคลุมปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานโรงงาน

  ผู้รับเหมายังไม่มีขั้นตอนการบริหารจัดการคุณภาพ บริหารค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายผิด

  โครงการด้อยคุณภาพทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากมายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาแต่ละปีและค่าบริการหลังก่อสร้าง

  เพื่อเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่น่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการงานในใบเสนอราคา: รายการงานที่ทำ ข้อกำหนดทางเทคนิคของวัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลารับประกัน-บำรุงรักษา……จัดทำขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารรวบรวมข้อมูล จะช่วยผู้ลงทุนประเมินความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปได้ถุกต้อง

  ใบเสนอราคาก่อสร้างโรงงานมีผลการใช้งานานเท่าไหร่

  ในเอกสารประมูลราคา
  เวลามีผลการใช้งานของการเสนอราคาก่อสร้างโรงงานเป็นเวลาที่มีผลการใช้งานของเอกสารประมูลราคา ตามกำหนดข้อที่ 42 มติที่ 4 กฏหมายการประมูลราคา เวลามีผลการใช้งานของเอกสารประมูลราคาคือจำนวนวันที่ได้กำหนดในเอกสารเชิญประมูลราคาและนับตั้งแต่วันที่ปิดการประมูลจนถึงวันสุดท้ายที่มีผลการใช้งานที่กำหนดในเอกสารเชิญประมูลราคา
  ผู้ลงทุนต้องรับรองว่าถึงเวลาเซ็นสัญญาเอกสารของผู้รับเหมายังมีผลการใช้งานอยู่ มติที่ 12 กฏหมายเรื่องการประมูลราคากำหนดเอกสานการเข้าประมูลราคามีผลการใช้งานอย่างมากคือ 180 วัน

  ในช่วงเวลาที่ราคาวัสดุก่อสร้างในตลาดมีการผันผวนมากมาย ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะเสนอระยะเวลาที่มีผลต่อการใช้งานของการเสนอราคาแตกต่างกัน หรือเสนอข้อปรับราคา

  ตามประสบการณ์ของ DELCO
  – ช่วงเวลาที่ราคาวัสดุก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเสนอราคาก่อสร้างโรงงานมักมีผลการใช้งานภายใน 3-4 เดือน
  – ในช่วงเวลาที่ตลากวัสดุก่อสร้างมีการผันผวน การเสนอราคามักมีผลการใช้งานไม่เกิน 2 เดือน

  หลังจากเซ็นสัญญาก่อส้างโรงงาน
  หลังจากสัญญาก่อสร้างโรงงานได้เซ็นไปแล้ว ผู้ลงทุนและผู้รับเหมายืนยันดำเนินการตามสัญญาและราคาที่ตกลงไว้ เสนอราคาก่อสร้างจะมีผลการใช้งานจนถึงเมื่อทุกฝ่ายทำบทบาทหน้าที่เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ

  DELCO รับสัญญาราคาต่อหน่วยไหม

  DELCO รับสัญญก่อสร้างโรงงานตามราคาต่อหน่วย

  สัญญาต่างๆ ที่ DELCO เข้าร่วมมีราคาที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน แนวทางการออกแบบ วิธีการดำเนินการ…..แม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่กำหนดสัญญาที่เป็นแพ็กเกจ แต่ในการเสนอราคาของ DELCO เราจะพยายามคำนวณเพื่อเสนอราคาแพ็กเกจ ลดการเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ลงทุน

  ราคาการออกแบบโรงงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

  ราคาก่อสร้างโรงงานในตลาดกำลังอยู่ในช่วงประมาณ 25000ด่อง/ตารางเมตร – 40000ด่อง/ตารางเมตรหรือสูงกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบโครงสร้าง ปัตยกรรม ระบบเครื่องกลไฟฟ้า…..และความต้องการของประเภทการผลิตของผู้ลงทุน…..โครงการโรงงานที่มีขนาดยิ่งใหญ่ ราคาการออกแบบจะยิ่งประหยัด

  สำหรับสัญญาออกแบบ-ก่อสร้างโรงงาน (สัญญา Design – Build) DELCO จะยกเว้นค่าออกแบบโรงงานให้ผู้ลงทุน

  ราคาก่อสร้างโรงงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

  ราคาก่อสร้างโรงงานในตลาดกำลังอยู่ในช่วงประมาณ 5,000,000ด่อง/ตารางเมตร – 15,000,000ด่อง/ตารางเมตรหรือสูงกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาดโครงการ ประเภทการผลิตหรือทำธุรกิจ แนวทางการออกแบบ วิธีการดำเนินการ…..

  โดยเฉพาะ โครงการโรงงานอยู่ในประเภทพิเศษ เช่น ผลิตยา อาหาร อิเล็กทรอนิกส์….ซึ่งมีความต้องการสูงในเรื่องห้องบริสุทธิ์ ต้องตอบสนองตามมาตรฐานที่เคร่งครัดของประเภทการผลิต ดังนั้นราคาก่อสร้างจะสูงกว่าโรงงานประเภทอื่นๆ

  นอกจากนั้น โครงการก่อสร้างโรงงานบนพื้นที่ที่ไม่แข็งแรง ต้องใช้งบประมาณเยอะในการจัดการพื้น ทำฐานราก….ก็ทำให้ราคาก่อสร้างสูงขึ้น

  DELCO รับเสนอราคาเมื่อมีแบบแล้วหรือไม่

  DELCO รับเสนอราคาก่อสร้างโรงงานเมื่อมีแบบโรงงานแล้ว

  DELCO จะให้คำปรึกษาอย่างละเอียดบนพื้นฐานแบบที่มีอยู่ เสนอแนวทางโดยภาพรวม เสนอโซลูชั่นที่เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการบริหาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและรับรองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

  ค่าใช้จ่ายของการจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษาการลงทุน (เรื่องกฏหมาย เรื่องเอกสารโครงการ) ตกที่กี่ % ในค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน

  หน่วยงานให้คำปรึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้าง มีความรู้ในด้านกฏหมายเวียดนามและนโยบายการลงทุนของแต่ละท้องถิ่น รับผิดชอบให้บริการปรึกษาให้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกฏหมาย เอกสารเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง สำหรับผู้ลงทุนต่างชาติที่มาเวียดนามครั้งแรกหรือผู้ลงทุนที่ทำโครงการก่อสร้างครั้งแรก การจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษาจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

  ค่าใช้จ่ายของการจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ …..-……% ราคาการก่อสร้างโรงงาน มักจะได้แก่การให้คำปรึกษาการลงทุนเบื้องต้น ให้คำปรึกษาโครงการ ร่วมกับผู้ลงทุนเพื่อเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม …..ค่าใช้จ่ายนี้ไม่สูงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้มา หน่วยงานให้คำปรึกษาที่ดีสามารถช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลายๆ เรื่อง เช่น ค่าเช่าที่ดิน การยกเว้นภาษีตามนโยบายการสนับสนุนการลงทุนของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายการทำเอกสารขออนุญาตก่อสร้างและเอกสารกฏหมายอื่นๆ ……นอกจากนั้นหน่วยงานให้คำปรึกษาที่ดีสามารถช่วยผู้ลงทุนมีแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถูกต้องในมาตรฐานเทคนิคของโรงงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการออกแบบและก่อสร้างหลังจากนั้น

  ควรจ้างหน่วยงานบริหารโครงการหรือไม่ (บริหารคุณภาพและระยะเวลาดำเนินการ)

  ค่าปรึกษาและบริหารโครงการเป็นค่าการควบคุมกำกับการก่อสร้าง บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจ เตรียมการณ์จนถึงขั้นตอนเก็บความสมบูรณ์เรียบร้อยของงาน ส่งมองโครงการเพื่อนำโรงงานมาใช้งาน การบริหารโครงการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้าง การบริหารโครงการมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

  การจ้างหน่วยงานมาบริหารโครงการจะช่วยผู้ลงทุนมีขั้นตอนบริหารโครงการอย่างเคร่งครัดมากขึ้น เป็นปรนัยมากขึ้น คุณภาพงานแต่ละรายการดีขึ้น ลดสัดส่วนการผิดพลาดระหว่างดำเนินการ รับรองคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่โครงการ รับรองระยะเวลาก่อสร้างตามที่กำหนด รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษาในอนาคต

  เพื่อประเมินถูกต้องและเลือกหน่วยงานบริหารโครงการที่ดีที่สุด ผู้ลงทุนควรจัดทำขั้นตอนการประเมินโปร่งใส ชัดเจนระหว่างแต่ละผู้ปรึกษา หาความรู้และรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ผู้ลงทุนควรเลือกหน่วยงานที่มีความสามารถเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สามารถช่วยประเมินถูกต้องในความสามารถของผู้รับเหมา ผู้จำหน่าย ประเมินเอกสารออกแบบ เสนอแนวทางการก่อสร้าง……และช่วยผู้ลงทุนสมดุลในระหว่างแนวทางกับประสิทธิผลการลงทุน

  ควรจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษา-ควบคุมกำกับหรือไม่

  หน่วยงานให้คำปรึกษา-ควบคุมกำกับจะช่วยผู้ลงทุนควบคุมการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด รับรองระยะเวลาทำงานตรงตามแผน ติดตามกำกับคุณภาพเทียบกับเอกสารออกแบบเพื่อแบบและงานจริงเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ปรับแก้ได้ทันเวลาถ้าจำเป็น…..หน่วยงานให้คำปรึกษา-ควบคุมกำกับจะเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการควบคุมค่าใช้จ่ายเกิดเพิ่ม รับรู้ความคืบหน้าทั้งหมด ลดความผิดพลาด ให้คำปรึกษาและรายงานการดำเนินการให้กับผู้ลงทุนอย่างเสมอ

  ด้วยความสามารถของผู้รับเหมาทั่วไปที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติข้อกำหนดในสัญญา จัดทำขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบและรายงานผู้ลงทุนอย่างเสมอ ผู้ลงทุนอาจจะไม่จำเป็นจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษา-ควบคุมกำกับให้กับโครงการ

  ที่ DELCO พวกเรามีกลุ่มควบคุมกำกับคุณภาพภายในโดยจะตรวจสอบคุณภาพ ความคืบหน้าการก่อสร้างของงานแต่ละงานอย่างเสมอ ตั้งแต่ปี 2022 DELCO ได้อัปเดตเพิ่มเทคโนโลยีควบคุมติดตามคุณภาพออนไลน์ ผู้ลงทุนสามารถติดตามคุณภาพโครงการได้ทุกที่และทุกเวลาโดยผ่านเครื่องมือถ่ายรูปหน้างานอัตโนมัติที่มีความคมชัดสูงและเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วยความโปร่งใสในการรายงานและคุณภาพก่อสร้างของ DELCO จึงทำให้โครงการโรงงานมีการลงทุน FDI ที่พวกเราเคยและกำลังดำเนินการส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะไม่ต้องจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษา-ควบคุมกำกับ

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขั้นตอนการป้องกันและปราบปรามอัคคีภัยคิดเป็นกี่% ของใบเสนอราคา?

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA สั้นๆ คือ การวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบของโครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้มาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินโครงการนั้น 3 คำอธิบายข้อกำหนด บทที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ . 55/2014/QH13). เป้าหมายหลักของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือการช่วยให้หน่วยงานควบคุมวิธีที่ธุรกิจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพวกเขาสามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงทีหากบริษัททิ้งขยะที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

  การดำเนินการ EIA เช่นเดียวกับการตรวจสอบและการยอมรับการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดในเวียดนาม หากขาด EIA หรือขั้นตอนการป้องกันอัคคีภัย ผลงานจะไม่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้งาน

  ค่าธรรมเนียมการประเมินและอนุมัติการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับขนาดการก่อสร้างและลักษณะของสายการผลิตของโครงการ ค่าอ้างอิง:

  – โครงการมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 10,000 ตร.ม. : 200 ล้าน

  – โครงการมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 20,000 ตร.ม. : 350-400 ล้านด่อง

  จำเป็นต้องเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาหรือไม่? ค่าเจาะเท่าไหร่?

  การสำรวจทางธรณีวิทยาเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยประเมินน้ำหนักของพื้นดินที่สถานที่ก่อสร้างผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกล กายภาพ และเคมีของดิน จากนั้นจึงเสนอการออกแบบโครงสร้างและแผนเสริมฐานรากที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน ความปลอดภัย และความยั่งยืนสำหรับงาน

  สำหรับโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำการขุดเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ก่อสร้าง ลักษณะดิน ขนาดและความสำคัญของงาน ข้อกำหนดสำหรับจำนวนและความลึกของหลุมเจาะจะแตกต่างกัน

  ต้นทุนการขุดเจาะเพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยาแตกต่างกันไปโดยเฉลี่ย 0.2 ถึง 0.25 USD/(m2 ของที่ดิน) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานก่อสร้าง