เสนอราคาการก่อสร้างโรงงาน

เสนอราคาการก่อสร้างโรงงาน

สัญญาไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เราสัญญาว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเทียบกับแผนการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงานเกี่ยวกับระบบเครื่องกลไฟฟ้า

   90+

   โครงการ

   70+

   ผู้พันธมิตรที่ไว้วางใจ

   100+

   วิศวกร

   100+

   วิศวกร

   90+

   โครงการ

   70+

   ผู้พันธมิตรที่ไว้วางใจ

   bg tong thau xay dung cn page final

   คำมั่นสัญญาของเรา

   ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านรับเหมาการออกแบบ- ก่อสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป DELCO มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการโรงงาน โรงผลิต FDI ที่มีคุณภาพในเวียดนาม เราสัญญาว่า

   .

   100% ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   คำนวณและเสนอราคาอย่างละเอียดและครบถ้วน ขั้นตอนการก่อสร้างไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผน

   .

   อยู่เคียงคู่กับลูกค้าเสมอ
   อยู่เคียงคู่และช่วยเลือกลูกค้าในทุกขั้นตอนอย่างเสมอ ทั้งๆ ที่หลังเวลาการรับประกันโครงการ
   ppt tong thau final

   คำมั่นสัญญาของเรา

   ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านรับเหมาการออกแบบ- ก่อสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป DELCO มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการโรงงาน โรงผลิต FDI ที่มีคุณภาพในเวียดนาม เราสัญญาว่า

   .

   100% ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   คำนวณและเสนอราคาอย่างละเอียดและครบถ้วน ขั้นตอนการก่อสร้างไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผน

   .

   อยู่เคียงคู่กับลูกค้าเสมอ
   อยู่เคียงคู่และช่วยเลือกลูกค้าในทุกขั้นตอนอย่างเสมอ ทั้งๆ ที่หลังเวลาการรับประกันโครงการ

   ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่คุณภาพสูง

   ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่คุณภาพสูง

   DELCO มีประสบการณ์หลายปีเป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างให้กับโครงการโรงงาน FDI ทั้งในงานก่อสร้างและงานเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างเราให้ความสำคัญในความแข็งแรงทนทาน ความสวยงาน ความเหมาะสมและประโยชน์ในการใช้งาน รายการงานที่สำคัญจะได้คำนวณอย่างละเอียดเพื่อรับรองความปลอดภัย ความมั่นคง และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกฏหมายสำหรับการผลิตแต่ละประเภท
   DELCO ใช้ระบบติดตาม ควบคุมและประเมินค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดและละเอียด ทำให้การประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการได้ถูกต้อง 80-90% ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ ของโครงการ จากนั้นช่วยผู้ลงทุนเลือกโซลูชั่นทางเทคนิคและเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินและเหมาะสมกับแผนการผลิตของโรงงาน
   bao gia xay nha may 01
   bao gia xay nha may 02

   เชิงรุกด้านการเงิน

   การเสนอราคาแบบเบ็ดเสร็จช่วยผู้ลงทุนวางแผนทางการเงินในเชิงรุก

   เราสำรวจและเสนอราคาการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงานและระบบเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างละเอียด ช่วยผู้ลงทุนมีแผนทางการเงินในเชิงรุก

   รับใบเสนอราค

   เชิงรุกด้านการเงิน

   การเสนอราคาแบบเบ็ดเสร็จช่วยผู้ลงทุนวางแผนทางการเงินในเชิงรุก

   เราสำรวจและเสนอราคาการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงานและระบบเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างละเอียด ช่วยผู้ลงทุนมีแผนทางการเงินในเชิงรุก

   รับใบเสนอราค

   การทำธุรกิจ

   ขั้นตอนการสำรวจ ให้คำปรึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายการสร้างโรงงาน

   ค่าใช้จ่ายการสร้างโรงงานจะผันผวนอย่างมากตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลักษณะของประเภทการผลิต ข้อกำหนดวัสดุ มาตรฐานที่ประยุกต์ใช้…เราจะพยายามเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายอย่างเร็วที่สุดเพื่อผู้ลงทุนเห็นภาพโดยรวม จากนั้นมีทางเลือกแผนการออกแบบและก่อสร้างให้เหมาะสมที่สุด

   ขั้นตอนการสำรวจ ให้คำปรึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายการสร้างโรงงาน

   ค่าใช้จ่ายการสร้างโรงงานจะผันผวนอย่างมากตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลักษณะของประเภทการผลิต ข้อกำหนดวัสดุ มาตรฐานที่ประยุกต์ใช้…เราจะพยายามเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายอย่างเร็วที่สุดเพื่อผู้ลงทุนเห็นภาพโดยรวม จากนั้นมีทางเลือกแผนการออกแบบและก่อสร้างให้เหมาะสมที่สุด

   คำถามที่มักจะเจอ

   ใบเสนอราคาการก่อสร้างโรงงานมีผลการใช้งานภายในเวลานานแค่ไหน

   ใบเสนอราคาการก่อสร้างโรงงานมักจะมีผลการใช้งานเท่ากับเอกสารเข้าร่วมการประกวดราคา มักจะได้ระบุชัดเจนในเอกสารเข้าร่วมการประกวดราคา ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาแต่ละเจ้า ใบเสนอราคาอาจจะมีผลการใช้งานจาก 30 วัน ถึงเต็มที่คือ 180 วัน

   ในช่วงเวลาที่วัสดุก่อสร้างมีราคาที่ผันผวนมากมาย ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะกำหนดระยะเวลามีผลการใช้งานของใบเสนอราคาที่ต่างกัน หรือกำหนดเพิ่มเงื่อนไขการปรับราคา

   ใบเสนอราคาและความคืบหน้าการอ่กสร้างโรงงานมักไม่รวมค่าใช้จ่ายและเวลาดำเนินการของขั้นตอนขอใบอนุญาต (ใบอนุญาตระบบอัคคีภัย ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตการก่อสร้าง…)

   นอกจากปัจจัยหลักๆ เช่น แนวทางการออกแบบ แผนการใช้วัสดุ ปัจจัยที่เป็นความคืบหน้า การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อกำหนดทางเทคนิคจากผู้ลงทุนก็จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงานเช่นกัน

   นอกจากนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงาน เช่น QC06:2022/BXD กฎหมายแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม 72/2020 พร้อมกับกฤษฎีกา 8/2022 QC01:2021/BXD เกี่ยวกับความหนาแน่นการก่อสร้าง…มีการปรับแก้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระบบอัคคีภัย ความหนาแน่นการก่อสร้าง ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม…ดังนั้น ประเภทผลิตและขนาดการผลิตที่ต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันมากมายในค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงาน 

   cau hoi thuong gap bao gia nha may