ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป

ผู้รับเหมาออกแบบ – ก่อสร้างทั่วไป (Design – Builde Contractor) เป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบทั้งหมดในงานออกแบบและดำเนินการก่อสร้างของโครงการ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับเหมาประเภทนี้คืออะไร มีสิทธิ์อะไรบ้าง ข้อดีและข้อเสียเมื่อทำงานกับผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป

ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป

ขอบเขตงาน

ในสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างสองฝ่าย ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตงานของผู้รับเหมาก่อสร้างได้ระบุชัดเจนและจะเป็นหลักฐานที่มีอำนาจมากที่สุดเพื่อตัดสินใจปัญหาที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดขึ้น สัญญาจะระบุชัดเจนงานออกแบบ ดำเนินการก่อสร้างต้องอยู่ในขอบเขตของโครงการ งานที่ได้ดำเนินการได้แก่ ปรึกษาการออกแบบ สำรวจหน้างานเพื่อเขียนแบบทางเทคนิค แบบ autocad…..และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และช่างแรงงานเพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการ

สิทธิ์

สิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาตามสัญญาแต่ละประเภทจะได้ระบุชัดเจนในพระราชกฤษฏีกา 37/2015/NĐ-CP37/2015/NĐ-CP กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง

ตามนั้น ผู้รับเหมา D&B ทั่วไปจะมีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้:

  • สิทธิ์ดำเนินการตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไว้
  • เสนอหรือปฏิเสธงานที่นอกเหนือจากขอบเขตของสัญญา ผู้รับเหมาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความต้องการที่ผิดกฏหมายจากผู้ลงทุน
  • มีสิทธิ์ได้รับการจ่ายเงินตรงตามเวลาที่กำหนดหรือเสนอการควรได้รับโบนัสเมื่อเสร็จสิ้นงานก่อนเวลากำหนด เมื่อทำได้กีกว่าแผน มีสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดปัญญานอกแผนก
  • นอกจากนั้น ผู้รับเหมา D&B ทั่วไปยังมีสิทธิ์ตัดสินในเองในการหา ช่าง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผู้รับเหมารายย่อยในโครงการเพื่อรับรองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือของโครงการ

ข้อดีและข้อเสียเมื่อเลือกผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป

ข้อดี

  • เมื่อเลือกผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป ผู้ลงทุนจะมีแผนการใช้งบประมาณตั้งแต่แรก การเลือกผู้รับเหมาที่ให้โซลูชั่นการออกแบบและก่อสร้างจะได้ตรงตามความต้องการและงบประมาณของผู้ลงทุน
  • ช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากลดปัญหาการปรับเปลี่ยนแบบหรือวัสดุ การคัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปอาจจะใช้เวลาแค่ 20-30 วัน
  • ลดภาระให้กับผู้ลงทุน ผู้รับเหมาออกแบบ-ก่อสร้างทั่วไปจะรับผิดชอบรับประกันโครงการทั้งหมด ตั้งแต่ความสวยงาม คุณสมบัติในการใช้งานตลอดจนความสามารถในการใช้งานของโรงงาน ดังนั้นความรับผิดชอบจะมากกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างธรรมดา

ข้อเสีย

  • ข้อเสียก็คือผู้ลงทุนอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าผู้รับเหมามีปัญหาภายในหรือมีปัญหานอกเหนือจากการคาดคิด ในกรณีนั้นงานที่กำลังทำยังไม่เสร็จจะดำเนินการต่ออย่างลำบบาก แต่ปัญหาอย่างนี้น้อยมากที่จะเกิดขึ้น
  • ในหลายๆ กรณีเนื่องจากการแข่งขันราคาจึงทำให้ผู้รับเหมาหาทุกวิธีการเพื่อตัดลดวัสดุและบางที่มีการทำผิดมาตรฐานออกแบบด้วยซ้ำ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบต่อโครงการ

 

ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปสำหรับโครงการ

ปัจจัยช่วยผู้ลงทุนเลือกผู้รับเหมาทั่วไปที่น่าเชื่อถือ

กฏหมายแห่งแรงงานของเวียดนามและญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไร

แบ่งปัน

error: Content is protected !!