พื้น Vinyl – วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ในระหว่างการผลิตของโรงงานหรือในพื้นทีที่จำเป็นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตแผ่นพื้น vinyl จะช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิตบนพื้น ป้องกันเกิดการเสียหายของผลิตภัณฑ์และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

พื้น Vinyl – วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงงาน อาคารผลิต

พื้น Vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือได้เรียกว่าพื้น PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต

พื้น Vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิตมีรูปแบบเป็นแผ่น (สี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือเป็นแบบม้วน ซึ่งองค์ประกอบทำมาจากเม็ดพลาสติก polyvinyl clorua – ซึ่งเป็นพลาสติกสังเคราะห์ประเภทหนึ่งที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันการเกิดไฟไหม้ระเบิดและได้ใช้ในห้องบริสุทธิ์หรือในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์….

หลักการการป้องกันไฟฟ้าสถิตของพื้น Vinyl

ในระหว่างการผลิตของโรงงานการเดินปกติของพนักงานก็ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการระเบิด การเสียหายไมโครชิปในโรงงานและอาคารผลิตประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์…

พื้น Vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ออกแบบด้วยโครงการพิเศษเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตบนพื้น กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตในระหว่างทำงานและการเดินของพนักงานจะได้สายทองแดงนำไปสู่กล่องต่อสายดิน จากกระบวนการนี้ไฟฟ้าสถิตจะถูกขจัดช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้ระเบิดและรับรองความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ทำงาน

ข้อดีของพื้น Vinyl

นอกจากประโยชน์ของการป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วระบบพื้น Vinyl ยังมีข้อดีอื่นหลายๆ ข้อ:

– รับรองความนิ่งตัวของระบบต้านทานในระยเวลายาวนาน อายุใช้งานดีสุดอาจจะถึง 10 ปี

– สอดคล้องตามมาตรฐานการป้องกันไฟไหม้ BIN 4102 (B1) สามารถป้องกันไฟไหม้และป้องกันไฟลาม

– สามารถทนการสึกกร่อน ป้องกันฝุ่น ช่วยพื้นมีความสะอาดเสมอและง่ายต่อการซ่อมบำรุง

– ง่ายต่อการติดตั้ง: พื้น vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิตสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ง่ายต่อการจัดพื้นที่ดำเนินการ

– ทำความสะอาดได้ง่าย: พื้น vinyl ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการใช้น้ำหรือน้ำยาถูพื้นธรรมดาโดยไม่กระทบต่อการป้องกันไฟฟ้าสถิตของพื้น

– ง่ายต่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา: เมื่อพื้นเสียแผ่นใดแผ่นหนึ่งจะเปลี่ยนแค่แผ่นที่เสียและเชื่อมวงจรใหม่ ซึ่งการซ่อมแซมนี้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

โครงการที่เหมาะสมกับการใช้พื้น Vinyl

โรงงานผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาไฟฟ้าสถิตจะทำให้เกิดการเกาะติด (ดูดสิ่งต่างๆ เข้ากับพื้นผิวของตัวพาไฟฟ้าสถิต) และเกิดสะเก็ดไฟทำให้กระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบ ทำให้เสียหายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร….

ดังนั้นมาตรการการป้องกันไฟฟ้าสถิตและการปฏิบัติตามหลักการป้องกันไฟฟ้าสถิตเป็นเรื่องที่จำเป็นในโรงงานผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนั้น การใช้พื้น Vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิตเมื่อออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม ง่ายต่อการติดตั้งและซ่อมแซม การใช้พื้น vinyl ในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะมีประโยชน์มากมาย เช่น ป้องกันไฟฟ้าสถิตในระหว่างการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ รับรองความปลอดภัยด้านไฟไหม้ระเบิด ป้องกันการสึกกร่อน ง่ายต่อการเปลี่ยน การซ่อม….

พื้น Vinyl ได้ใช้ในโรงงานชื้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ HAEM VINA 2022 – ผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้าง DELCO

โรงพยาบาล

สภาพแวดล้อมทางการแพทย์ ได้แก่โรงพยาบาล คลินิก ทันตแพทย์หรือสถาบันเสริมสวยเป็นสภาพแวดล้อมพิเศษที่มีข้อกำหนดเข้มงวด มีการสัมผัสกับสารเคมีทำความสะอาดตลอดเวลา มีการเดินไปมาของคนและของรถเข็น ดังนั้น การใช้พื้น Vinyl จะช่วยลดปัญหารอยขิดข่วนและเสียพื้นจากการใช้สารเคมีและการเคลื่อนย้ายของรถเข็นในระหว่างทำงาน ซึ่งช่วยรักษาความสวยงามและความทนทานของพื้นในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

ในโรงพยาบาลมักจะใช้พื้น vinyl ต้านเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นสภาพแวดล้อมที่สะสมเชื้อแบคทีเรียหลายๆ ประเภทและจะติดเชื้อง่าย นอกจากการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดี พื้น vinyl ยังสามารถทนทานต่อสารเคมี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล สภาพแวดล้อมทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการ ( ห้อง Lab)

สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการเป็นพื้นที่ที่มีสารเคมีไวไฟและสารเคมีอันตรายมากมายที่ได้ใช้สม่ำเสมอ ถ้ารวมกับการมีไฟฟ้าสถิตจะทำให้เกิดการเสียหายสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งสัมผัสไปนานๆ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ทำงาน

การใช้พื้น Vinyl จะช่วยขจัดปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ปกป้องพื้นจากการกัดกร่อน เสียดสีและผลกระทบของสารเคมี สามารถถูกพื้นและทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาถูพื้นธรรมดาและไม่เกิดผลกระทบต่อความทนทานของพื้น

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งพื้น vinyl ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ต่อไปนี้จะเป็นข้อควรระวังในการติดตั้งเพื่อพื้นการติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและรับรองคุณภาพของพื้น Vinyl:

  • แผ่นพื้น Vinyl ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้เหมือนพื้นบางประเภท เช่น พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง ดังนั้น จึงต้องมีการป้องกันและขจัดความชื้นก่อนเทคอนกรีต ถ้าไม่งั้นวัสดุจะถูกทำลายเมื่อพื้นมีความชื้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การซ่อมแซมซับซ้อนและมีราคาแพง
  • ต้องรับรองว่าพื้นสะอาด แห้งและเรียบเนียนก่อนติดตั้ง ต้องขจัดสิ่งเจือปน ฝุ่น ต้องไม่มีคอนกรีตที่เกินและปูนจากผู้รับเหมาอื่นๆ
  • พื้นที่ติดตั้งต้องไม่มีน้ำขัง น้ำสาดพื้นที่รอบๆ
  • ติดตามและทำการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธีการเพื่อรักษาพื้น Vinyl และคุณภาพของพื้น

บทความนี้อยู่ในกิจกรรมที่ DELCO แลกเปลี่ยนกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์เพื่อทำการวิจัยและประยุกต์ใช้โซลูชั่นวัสดุใหม่ๆ ในการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงาน อาคารผลิตในเวียดนาม

บทความนี้ได้ทาง DELCO Construction ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นอุตสาหกรรม G&DT จัดเขียนขึ้นมา

— ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO®. — 

6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน

สียีดหยุ่น: ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับอาคารผลิต อาคารอุตสาหกรรมที่เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

แบ่งปัน