รายงานการดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามปี 2023: ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลก

ากข้อมูลของบริษัทลงทุน FDI ในเวียดนาม เวียดนามได้ประเมินเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนระดับต้นๆ ของโลก

การลงทุน FDI ในเวียดนามสูงสูดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามแต่ละเดือนปี 2023

การดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามแต่ละเดือนปี 2023

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ ใน 9 เดือนแรกของปีนี้การดึงดูด FDI ในเวียดนามสูงเกือบ 20,21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโต 7,7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว งบการลงทุนของโครงการ FDI มากกว่า 15,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในช่วงปี 2018 ถึงปี 2023

โครงสร้างการลงทุนจากต่างประเทศใน 9 เดือนแรกปี 2023 โดยแบ่งตามประเทศ

ประเทศที่ลงทุน FDI ในเวียดนามมากที่สุด

ประเทศที่มีการลงทุนยาวนานในเวียดนาม เช่น สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน (จีน) มีการลงทุนถึง 78,8% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของประเทศ โดยสิงคโปร์เป็นผู้นำด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 3,98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนอยู่อันดับที่สองด้วยจำนวนเงินลงทุน 2,92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่สามด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 2,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดที่มีการดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนาม

SK Group เกาหลีในงานมอบใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนให้กับโครงการสร้างโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง ECOVANCE ผลิตวัสดุชิวภาพย่อยสลายได้ด้วยจำนวนเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนิคมอุตสาหกรรม DEEP C จังหวัด Hai Phong

นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2023 จังหวัด Hai Phong ได้ดึงดูดเงินลงทุน FDI เกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้านิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และกลายเป็นจังหวัดผู้นำของประเทศในการดึงดูด FDI ในเวียดนาม คุณ Woncheo Park ผู้จัดการ SKC (สังกัด SK Group – บริษัทใหญ่อันดับสองของเกาหลี) ได้กล่าวว่า: “Hai Phong เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีนโยบายการดึงดูดการลงทุนที่น่าสนใจ เราจะเรียกร้องให้บริษัทเกาหลีเข้ามาลงทุนในจังหวัด Hai Phong ให้มากขึ้น”

อยู่อันดับที่สองในการดึงดูดการลงทุน FDI คือเมือง Ha Noi โดยมีเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้ใน 9 เดือนแรกของปี 2023 เกือบ 2,53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2,46 เท่าเมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกปี 2022 Ha Noi เป็นเมืองหลวงของเวียดนามด้วยข้อดีในด้านเศรษฐกิจ – สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรัพยกรณ์มนุษย์ที่มากมายและมีคุณภาพสูง Ha Noi จึงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้ลงทุนเสมอ

เมือง Ho Chi Minh ได้ดึงดูดเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้มากกว่า 1,955 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่อันดับที่สามในประเทศ ปัจจุบันเมือง Ho Chi Minh กำลังวางแผนเพิ่มเติมนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 2 แห่งโดยมีพื้นที่รวม 668 เฮกตาร์ เสนอโครงการวางแผนนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกในเมือง Ho Chi Minh ถึงปี 2030 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ขยายเพิ่มนิคมอุตสาหกรรมและเขตเทคโนโลยีขั้นสูงขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้

จุดแข็งเพื่อดึงดูดนักลงทุน FDI สร้างโรงงานที่ Hai Phong

จังหวัด Bac Giang มีจำนวนเงินลงทุนจากต่างประเทศ 1,763 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศในการดึงดูด FDI นอกจากข้อดีในด้านตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ Bac Giang ยังมีนโยบายที่สร้างสรรค์และจริงจังในการดึงดูดการลงทุน เช่น แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่ เน้นในการจัดเตรียมพื้นที่ สร้างกองที่ดินที่สะอาดเพื่อสนับสนุนผู้ลงทุนในการดำเนินโครงการ…Bac Giang เป็นจุดหมายปลายทางของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Foxconn, Luxshare….โครงการสีเขียวต่างๆ ของ Yadea Group ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บริษัท Fulian ผลิตชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์…

อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ นับถึงเดือนกันยายนปี 2023 จังหวัด Binh Duong ได้ดึงดูดมากกว่า 1,382 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุนจากต่างประเทศ ข้อดีของจังหวัด Binh Duong คือโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมทันสมัย ครบถ้วนและจังหวัดมีการสนับสนุนในขั้นตอนการดำเนินเอกสารและข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยืดหยุ่น ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนอันดับ 2 ในจังหวัด Binh Duong ด้วยจำนวนบริษัทมากกว่า 300 บริษัท ในนั้นมีหลายบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Panasonic, Toshiba, Tokyu, Aeon Mall, แบตเตอรี GS….

โรงงานแบตเตอรี GS เบอร์ 2 ช่วงที่ 2 ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานที่จังหวัด Binh Duong

Nghe An มีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งที่เป็นระบบสอดคล้องกันมากขึ้นทุกวัน การดำเนินการขั้นตอนบริหารรวดเร็วและได้หลายๆ บริษัทประเมินอย่างดี Nghe An เป็นครั้งแรกที่ก้าวสู่ไปในอันดับที่ 6 ของ 63 จังหวัดในการดึงดูด FDI ในเวียดนาม ใน 9 เดือนแรกของปี 2023 จำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนใหม่และเพิ่มเติมของ Nghe An มีมูลค่ามากกว่า 1,272 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นมีหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ เช่น Foxconn (สิงคโปร์) ที่มีเงินลงทุนทั้งหมดถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Runergy PV Technology (ไทย) ที่มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ…. 

บริษัท FDI เชื่อมั่นในศักยภาพของเวียดนาม

ในรายงานอัปเดตเศษรฐกิจมหภาคของเวียดนามที่เผยแพร่โดยธนาคารโลก (WB) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ความมุ่งมั่นและการเบิกจ่ายเงินทุน FDI อยู่ในระดับสูง เท่ากับมูลค่า 20,2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 15,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 9 เดือนแรกปี 2023 แสดงให้เห็นความเชื่อมมั่นของผู้ลงทุนต่างประเทศในศักยภาพของเวียดนาม หลายๆ บริษัทชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลี เช่น Intel, Samsung, Amkor… มีแผนลงทุนเป็นร้อยล้านถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงงาน ขยายการผลิตและการประกอบในเวียดนาม

โรงงานประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Intel Products Viet Nam Co.,Ltd

ตามผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ดร. Nguyen Minh Phong เวียดนามมีโอกาสและศักยภาพมากมายในการแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินลงทุน FDI เนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น: ความมั่นคงทางการเมือง ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการดึงดูดและมีดัชนีการเติบโตที่สูง; มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็วและแรงงานได้ปรับปรุงเพิ่มคุณภาพ โดยเฉพาะหลังจากการเยือนเวียดนามของประธานอธิบดี Joe Biden วันที่ 10 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2023 โอกาสในการดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามก็มีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น

ที่มาของข้อมูล: VnEconomy หนังสือพิมพ์รัฐบาล

เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนจริง – ประเด็นที่ผู้ลงทุนควรรู้ (อัปเดตปี 2023)

กระบวนการและขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเวียดนามสำหรับผู้ลงทุน FDI – อัปเดตปี 2023

แบ่งปัน