โครงการ

โครงการ

เรามีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการโรงงาน
หลายสาขาวิชาพร้อมโซลูชั่นการก่อสร้างช่วยประหยัดต้นทุนและ
รับรองประสิทธิภาพการผลิตให้กับผู้ลงทุน

โรงงานอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้ IOT

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ภาคการค้า

ภาคชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอุตสาหกรรมหนัก

ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน

การบำบัดน้ำเสียและก๊าซเสีย