โรงงานที่ชาญฉลาดคืออะไร คุณสมบัติและประโยชน์

โรงงานที่ชาญฉลาดเป็นคำนิยามเพื่อแสดงการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรให้เหมาะสมมากที่สุดโดยผ่านระบบดิจิทัล

คำนิยามโรงงานที่ชาญฉลาด

โรงงานที่ชาญฉลาดเป็นระบบผลิตที่เครื่องจักร อุปกรณ์และไลน์การผลิตได้เชื่อมต่อกันอย่างยืดหยุ่น จัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ลดเวลาที่สูญเสีย และทำให้ขั้นตอนการผลิต การทำธุรกิจได้เหมาะสมมากที่สุด

โครงสร้างของ Smart Factory

โครงสร้างของโรงงานที่ชาญฉลาดมักจะมี:

– ระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ ไลน์การผลิตของโรงงาน

– ระบบ Internet of Things (IoT) – Internet ในทุกสิ่ง

– เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและช่วยผู้ใช้งานสามารถติดตาม ควบคุมเครื่องจักร

So do cau truc cua Smart factory

คุณสมบัติและประโยชน์ของ Smart Factory

การผสมผสานของทุก ๆ เทคโนโลยี่ทันสมัยนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการบริหารจัดการและไลน์การผลิต

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในค่าแรงจะเหมาะสมที่สุด

– ติดตามจากระยะไกล ช่วยทำให้เกิดความสามารถและผลผลิตได้ดีที่สุด

– เพิ่มคุณภาพและป้องกันความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาเกิดจากผู้คน

กุญแจดำเนินการโรงงานทีชาญฉลาด

คาดเดาอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการโรงงานที่ชาญฉลาดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ จัดการบุคลากรให้เหมาะสมเป็นกุญแจเพื่อดำเนินการโรงงานที่ชาญฉลาดได้สำเร็จ

– ปัจจุยที่สำคัญที่สุดเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ชาญฉลาดก็คือโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานตลอดจนขั้นตอนการวางแผน ออกแบบระบบ M.E.P จะต้องรองรับปัจจัยด้านเทคนิคเพื่อจะสามารถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เกี่ยวข้องและ IoT….ได้

– การเชื่อมต่อ IoT ใช้ AI และ Big Data ต้องการการบริหารข้อมูลขนาดมหาศาล เพื่อใช้ศูนย์ข้อมูลอย่างมีประโยชน์มากที่สุด พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยี ….ซึ่งจำนวนงานขนาดใหญ่อย่างนี้ต้องการใช้เวลาและบุคลากรมากมาย

he thong cham cong nhan dien khuon mat delco --
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในโรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus ที่ DELCO เป็นผู้ดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับเหมาทั่วไปด้านงานก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO – โซลูชั่นแบบครบวงจร

– โรงงานต้องรับสมัครและอบรมบุคลากรมีความสามารถเฉพราะด้านอย่างเพียงพอเพื่อใช้งานระบบ smart factory รวมทั้งการอบรมบุคลากรบริหารที่มีความสามารถในการอ่าน- เข้าใจ – วิเคราะห์รายงานจากระบบได้เพื่อขั้นตอนการทำงานและผลการผลิตของโรงงานได้ดีที่สุด

– ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการรักษาความลับ เมื่อข้อมูลทั้งหมดของโรงงานได้สื่อสารและเก็บในไซเบอร์สเปซ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการบริหารรวมถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของโรงงาน

ปี พ.ศ 2560 ไวรัส Ransomware WannaCry แพร่กระจายทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหลาย ๆ เจ้าเนื่องจากถูกเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถ้าปัญหาคล้ายคลึงอย่างนี้เกิดขึ้นกับระบบเครื่องแม่ข่ายของโรงงานที่ชาญฉลาดความสูญเสียจะเป็นมหาศาล

เข้าใจในความเสี่ยงนี้ DELCO ได้สร้างระบบ server อิสระให้กับคุณลูกค้า ร่วมมือกับพันธมิตที่น่าเชื่อถือในเวียดนามเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูล

Nhà máy thông minh là một thuật ngữ để chỉ sự cải thiện, tối ưu quy trình hoạt động của máy móc thiết bị, thông qua tự động hóa.

หาพันธมิตที่มีประสบการณ์เพื่อดำเนินการอย่างสำเร็จ Smart factory จัดการปัญหา “ข้อมูลขนาดใหญ่” สร้างเงื่อนไข “การใช้ข้อมูล” รักษา “ความลับ” และเข้าใจในดัชนีที่สำคัญของโรงงานผลิตเป็นกุญแจเพื่อทำให้โรงงานทีชาญฉลาดกลายเป็นจริง DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ดำเนินการอย่างสำเร็จโรงงาน smart factory 2 แห่งในเวียดนามก็คือ โรงงานเทคโนโลยี Power Plus และโรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong ดังนั้น DELCO สามารถวางแผนเทคโนโลยีให้ตรงตามความจริงด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติมโครงการโรงงานที่ชาญฉลาดที่ได้ดำเนินการสำเร็จโดย DELCO

>>>>โครงการโรงงารที่ชาญฉลาด – โรงงาน Power Plus Technology

>>>> โครงการโรงงานที่ชาญฉลาด – โรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong

>>>> โครงการสมาร์ทฟาร์ม – ฟาร์มเทคโนโลยีสูงของ Delco

แบ่งปัน

error: Content is protected !!