โรงงานสองชั้น – แนวโน้ม “คิดว่าง่ายแต่กลายเป็นยาก” ในการก่อสร้างอุตสาหกรรม

แนงโน้มทำโรงงานสองชั้น

แนวโน้มโรงงานสองชั้นเป็นแนวโน้มใหม่ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ลงทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่พื้นที่มีจำกัดแต่แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เข้าเวียดนามยังร้อนขึ้นแม้ว่ามีการระบาดของ Covid – 19 ดังนั้นราคาเช่าที่ดินที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมที่เวียดนามแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาเช่าแพงถึง 150 – 200 USD/m2 ในเขตอุตสาหกรรมบางแห่งของเวียดนาม

Bang tong hop gia thue dat khu cong nghiep cac tinh thanh Viet Nam

อ่านเพิ่ม: ตารางค่าเช่าที่ดินที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมในเวียดนามช่วงปี 2563 – 2564

ดังนั้น การสร้างโรงงานสองชั้นจะช่วยทำให้การใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์มากที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพื้นที่ให้กับผู้ลงทุน นอกจากนั้น การลดค่าใช้จ่ายต่อ m2 พื้นที่ก่อสร้าง ด้วยงบการลงทุนเท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถเลือกสร้างโรงงานสองชั้นในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง มีโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางจราจรที่ดีกว่า ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงงาน

Nha xuong 2 tang - tiet kiem chi phi

ออกแบบโรงงานสองชั้นที่ DELCO จัดทำให้ลูกค้า

ออกแบบและก่อสร้างโรงงานสองชั้น ….ไม่ง่าย

แม้ว่าโรงงานสองชั้นมีข้อดีมากมาย แต่การออกแบบและก่อสร้างโรงงานสองชั้นเป็นความาทายไม่ง่ายสำหรับทุกผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

โครงสร้างของพื้น

โรงงานสองชั้นต้องการโครงสร้างพื้นที่มีความทนได้สำหรับน้ำหนักขนาดมากนักเพื่อรับรองความปลอกภัยในการผลิต และสามารถจัดวางไลน์เครื่องจักร อุปกรณ์…..ที่ชั้นสอง สำหรับโรงงาน Power Plus Techonology ที่มีอาคารสองชั้น 3 แถว DELCO ได้ใช้โครงสร้างพื้นอัดแรงเพื่อช่วยความปลอดภัยและเพิ่มกำลังการรับน้ำหนัก รับรองกิจกรรมการทำงนของเครื่องจักรในโรงงาน

nha xuong 2 tang delco lam tong thau xay dung

โรงงานสองชั้นที่ DELCO ออกแบบและก่อสร้าง

โรงอาหารสองชั้นของพนักงานที่ DELCO ออกแบบและก่อสร้าง

ใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์

กลุ่มวิศกรของ DELCO ได้คำนวณอย่างละเอียดในการออกแบบโรงงานสองชั้นเพื่อพื้นที่ที่เป็นลิฟต์ บันได…ได้จัดวางเหมาะสมมากที่สุด สะดวกต่อการใช้งานและประหยัดพื้นที่

ออกแบบแสงสว่างและทิวทัศน์

เทียบกับโรงงานชั้นเดียว โรงงานสองชั้นมีพื้นที่สัมผัสกับแสงสว่างธรรมชาติได้น้อยกว่า และปัญหาการป้องกันเสียงก็ต้องคำนวณอย่างละเอียด DELCO ให้ความสำคัญในเรื่องพื้นที่ ทิวทัศน์และแสงสว่างเพื่อพนักงานของโรงงานได้ทำงานอย่างสบายมากที่สุด โดยเฉพราะ DELCO พยายามนำพื้นที่เขียวเข้ามาอยู่ในทิวทัศน์ของโรงงาน ช่วยปรับปรุงสุขภาพทั้งทางกายและทางใจให้กับผู้ทำงาน

nha may 2 tang delco xay dung

ทิวทัศน์ทั้งหมดของโครงการ Power Plus Techonology ที่ DELCO ออกแบบและก่อสร้างโดยมีหลายอาคารสองชั้นที่มีทิวทัศน์และแสงสว่างเหมาะสม

แบ่งปัน