การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม คำถามที่มักจะเจอ

ควรลงทุนในเวียดนามหรือไม่

เวียดนามได้ประเมินเป็นประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะแซงหน้าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนำโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพมามากมาย นอกจากนั้น เวียดนามยังมีข้อดีอื่นๆ มากมายที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ:

Có nên đầu tư vào Việt Nam không

 

ประชากรที่อายุน้อยและแรงงานจำนวนมาก

เวียดนามเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากประมาณ 98 ล้านคนติดอันดับที่ 15 ของโลก คาดว่าถึงปี 2030 ประชากรจะมากกว่า 105 ล้านคน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งแรงงานที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย

ดูเพิ่ม: เงินเดือนพื้นฐานในเวียดนาม ประเด็นที่นักลงทุนต้องรู้

ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมและเสถียรภาพทางการเมือง

เวียดนามตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ เช่น จีน ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา… และจากเวียดนามก็ง่ายต่อการเดินทางไปฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บรูไน ญี่ปุ่น , มาเลเซีย, สิงคโปร์…

Vị trí chiến lược và chính trị Việt Nam ổn định thích hợp cho đầu tư phát triển kinh tế

นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศที่สงบสุขด้วยระบบการเมืองที่มั่นคง เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขยายการค้าและการผลิต รัฐบาลเวียดนามยังได้พัฒนานโยบายมากมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เช่น การยกเว้นอากรนำเข้า ภาษีนิติบุคคล และภาษีการใช้ที่ดินสำหรับภาคการลงทุนบางภาคในเวียดนาม

โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังก้าวหน้า

นอกจากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตแล้ว โครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางหลวง สนามบินนานาชาติ ท่าเรือ ฯลฯ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายในประเทศง่ายขึ้น เร็วขึ้น และราคาถูกลง

โอกาสลงทุนในเวียดนาม

กระบวนการย้ายโรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกไปสู่ประเทศที่มีต้นทุนแรงงานราคาถูกและทรัพยากรมากมาย ได้นำมาโอกาสการลงทุนมากมายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตวัสดุ และอุตสาหกรรมเสริม …ในเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลก็ได้ออกนโยบายพิเศษมากมายสำหรับการยกเว้นและลดภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุนในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การผลิตวัสดุคอมโพสิต/เบา การศึกษา พลังงานหมุนเวียน การแพทย์ ฯลฯ

Cơ hội đầu tư vào Việt Nam

อะไรเป็นอุปสรรคเมื่อลงทุนในเวียดนาม

นอกจากศักยภาพแล้ว เวียดนามยังมีความท้าทายสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ปัญหาต่างๆ เช่น ระบบราชการ การขาดความโปร่งใส และขั้นตอนกับเอกสารบริหารจำนวนมาก… ทำให้เกิดอุปสรรคให้แก่นักลงทุนเมื่อเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ นอกจากนี้ ประเด็นอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อก็ควรใส่ใจเช่นกัน

รัฐบาลเวียดนามตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นจึงหาแนวทางมากมายเพื่อปฏิรูปขั้นตอนการลงทุน เช่นเดียวกับความพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อ

ธุรกิจอะไรที่ถูกห้ามลงทุนในเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามจำกัดและห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนและทำธุรกิจบางอย่างๆ เช่น

  • กิจกรรมข่าวสารและกิจกรรมรวบรวมข่าวสารในทุกรูปแบบ
  • การจับและเก็บเกี่ยวอาหารทะเล
  • บริการสืบสวนและรักษาความปลอดภัย
  • บริการบริหารงานตุลาการ ได้แก่ บริการความเชี่ยวชาญด้านตุลาการ บริการปลัดอำเภอ บริการประมูลทรัพย์สิน บริการรับรองเอกสาร และบริการของผู้ดูแลทรัพย์สิน
  • บริการระเบิด
  • ผลิตและซื้อขายอาวุธ วัสดุระเบิด และเครื่องมือสนับสนุน
  • นำเข้าและรื้อถอนเรือที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  • บริการนำเที่ยว ยกเว้น บริการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุริกิจที่ถูกจำกัดและห้ามสำหรับนักลงทุนต่างชาติในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 31/2020/ND-CP

ข้อมูลอ้างอิงจาก: Cekindo กฎหมายเวียดนาม

แบ่งปัน

error: Content is protected !!